(Wir)warhoofd professor René Hagen een maatschappijverbeteraar?

De bezoekers aan mijn site en vooral degenen die mijn teksten hebben gelezen over de Brandraad’08 zal het niet ontgaan zijn dat ik grote bezwaren heb tegen het ongenuanceerde door de Brandraad’08 over de erfgoedsector gepubliceerde bericht. Vooral de rol van Brandraad’08 woordvoerder Rene Hagen was op z’n zachtst gezegd dubieus. Hij is medeverantwoordelijk voor de tekst in het persbericht waarin de idiote ‘conclusie’ (eigenlijk zou ik moeten schrijven ‘fantasie’) staat dat bij een groot aantal musea, bibliotheken, archieven en monumenten brandveiligheid niet hoog genoeg op de agenda staat.

Hagen maakte in een interview de volgende dag in Trouw duidelijk dat hij in het persbericht uit zijn nek kletste toen hij beweerde dat ‘aantallen niet gegeven kunnen worden’. ‘Een groot aantal’, maar ‘aantallen kunnen niet gegeven worden’. Dat riekt naar fantaseren. Niet best voor iemand die al zijn mails ondertekent met ‘lector Brandweeracademie’ en zich op een engelstalige Powerpoint presentatie zelfs ‘professor’ noemt. Het gebrek aan wetenschappelijkheid druipt van professor Hagen’s opmerkingen over de erfgoedsector.

Zie: René Hagen Professor of Safety in his speech on 13 september 2007 at the Netherlands Institute for Safety Nibra

Hoewel in de persverklaring van de Brandraad waar brandraadwoordvoerder Rene Hagen een bijdrage aan leverde de logica ver zoek is blijkt de professor alles van logica te weten: The current fire safety requirements in the Netherlands are illogical, nontransparant and incomprehensible!

Op http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/brandveiligheidseisen-wirwar-aan-regels/ komt de professorale aap uit de mouw. Meneer Hagen vindt het in heel Nederland een bende en beweert:”De huidige brandveiligheidseisen in Nederland zijn ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch en “Aan het veiligheidsbewustzijn bij burgers en overheden valt nog veel te verbeteren. Het publiek moet uit zichzelf de brandveiligheidseisen (meneer Hagen, die zijn toch: “ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch”!) willen naleven, maar dat bereik je niet door nog meer nieuwe regels op te stellen.” ‘Burgers EN overheden’? Dat is dus iedereen!

Een hele opluchting. Het persbericht over de erfgoedsector geldt dus feitelijk de hele maatschappij. Rene Hagen ontpopt zich tot een profeet van het niveau Lou de Palingboer.

Hagen maakt er echt een bende van: naar aanleiding van de brand in het Armando Museum beweerde Hagen dat het ontbreekt aan brandbeveiligingsregels voor musea. De man is een warhoofd. Te veel regels, te weinig regels…..

Tekst uit Bouwtreftpunt:
Brandveiligheidseisen wirwar aan regels

De huidige brandveiligheidseisen in Nederland zijn ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch. Dat zei René Hagen, lector op het gebied van brandpreventie, donderdag tijdens de opening van het academisch jaar van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (Nibra) in Schaarsbergen.

Volgens Hagen is er door de wirwar aan regels in heel Nederland niet één gebouw te vinden dat aan alle brandveiligheidsvoorschriften voldoet. Dat is geen kwestie van onwil, aldus Hagen. „Door de grote hoeveelheid ondoorzichtige en vaak onbegrijpelijk en onlogische regels kunnen we simpelweg niet brandveilig ontwerpen, bouwen, gebruiken en handhaven”, aldus Hagen in zijn toespraak. Als voorbeeld noemde de lector een recente inspectie waarbij een gebouw op 163 punten niet aan de eisen voldeed. „Je vraagt je af aan hoeveel punten dat gebouw moest voldoen en of dat nog wel uitvoerbaar is. Velen zijn er zo langzamerhand van overtuigd dat het systeem van brandveiligheidseisen de grenzen van de mogelijkheden heeft bereikt.”

De regels leiden tot onbegrip en irritaties in onder meer het bedrijfsleven. Het oerwoud aan regels is volgens Hagens ontstaan na de dodelijke nieuwjaarsbrand in het Volendamse café ‘t Hemeltje en de fatale brand in het opvangcentrum op Schiphol.

De regelgeving maakt echter geen onderscheid in het gebruik van een gebouw. Voor een stil kerkgebouw gelden precies dezelfde regels als voor de drukke transferhal op Schiphol, aldus Hagens. Hij pleit voor deregulering en het correct inschatten van brandrisico’s in een gebouw.

Ook wijst Hagens op de doden die vallen bij branden in woonomgevingen. Er wordt veel geld uitgegeven aan brandveiligheid op kantoren en scholen, terwijl daar bij branden vrijwel geen slachtoffers vallen. Het aantal doden bij branden in woningen lag de afgelopen zes jaar driemaal hoger.”

Aan het veiligheidsbewustzijn bij burgers en overheden valt nog veel te verbeteren, aldus Hagens. „Het publiek moet uit zichzelf de brandveiligheidseisen willen naleven, maar dat bereik je niet door nog meer nieuwe regels op te stellen.”

http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/brandveiligheidseisen-wirwar-aan-regels/

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.