Verslag ontruimingsoefening collectie door Haags Preventienetwerk in samenwerking met de brandweer; verslag met film en foto's on line op de site van het Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed

Op 3 november 2008 heeft het Haags Preventie Netwerk samen met de brandweer Haaglanden een oefening gehouden, waarbij de brandweer schilderijen evacueerde uit een onder de rook staande ruimte. Hier vindt u verslagen van de oefening, foto’s en een filmverslag met onder andere infrarood-opnamen van de brandweer tijdens de oefening.

Zie: http://www.kvce.nl/rubrieken/rubriek/netwerken/uitvoering/haagspreventienetwerk/ontruimingsoefening/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.