NIFV – Veiligheid cultureel erfgoed belicht in nieuwe kennispublicatie

Veiligheid cultureel erfgoed belicht in nieuwe kennispublicatie

http://www.nifv.nl/web/show/id=193299/contentid=4047

April 5, 2013
Brandweer Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben meegewerkt aan een kennispublicatie die is uitgegeven door Infopunt Veiligheid, onderdeel van het IFV. Deze kennispublicatie geeft brandweer en cultureel-erfgoedbeheerders beter inzicht in elkaars werkgebied. 

Begripswereld van cultureel erfgoed

Ons land telt zo’n 60.000 rijksmonumenten variërend van gebouwen, groene monumenten en collecties van musea, archieven, bibliotheken. Bijna iedere week loopt in Nederland een monument schade op door brand of (blus)waterschade of gaat zelfs verloren. Echter, voor brandweer en erfgoedbeheerder ligt de begripswereld van cultureel erfgoed vaak nog ver uit elkaar.Hoe zit het met (brand)veiligheidsbeleid en met de uitvoering ervan voor cultureel erfgoed? Worden incidenten geregistreerd? Op welke wijze verloopt de samenwerking van erfgoedbeheerders met de brandweer en op welke gebieden kunnen ze elkaar bijvoorbeeld proactief en preventief helpen?

De Nachtwacht als vuurlast

Belangrijke vragen die u als erfgoedbeheerder, hulpverleningsdienst of bestuurder kunt hebben over de veiligheid van cultureel erfgoed worden in deze kennispublicatie krachtig samengevat. Naast een gedrukte versie is ook een download van de kennispublicatie met de alleszeggende titel ‘De Nachtwacht als vuurlast?’beschikbaar op www.infopuntveiligheid.nlHebt u behoefte aan meer achtergrondinformatie? Ga dan naar hetdossier Brandweer en cultureel erfgoedop www.infopuntveiligheid.nl

++++++++++
Ton Cremers
+31624224620
http://www.linkedin.com/in/toncremers
https://groups.google.com/group/museum_security_network
http://www.museum-security.orgStolen Egyptian Ka Nefer Nefer Mask in Saint Louis Art Museum<http://tinyurl.com/7r6kosa>

++++++++++++++++++++++++++++NIFV – Veiligheid cultureel erfgoed belicht in nieuwe kennispublicatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.