En, Wim van Krimpen..hoe zit het nu met die integratie van de moslims?

Het is alweer bijna acht jaar geleden dat toenmalig directeur van het Gemeentemuseum Den Haag, Wim van Krimpen, zich in allerlei bochten wrong om zijn besluit te rechtvaardigen foto’s van homo’s met Mohammed- en Alimaskers van de net afgestudeerde Iraanse kunstenares Sooreh Hera niet te tonen. Ondanks dat het museum uit de moslimhoek geen dreigementen bereikte, besloot Van Krimpen ze niet tentoon te stellen omdat hij het museum geen plek vond voor politieke statements. Los van de vraag of de overgevoeligheid van sommige moslims over het tonen van portretten van hun profeet werkelijk een politieke kwestie is, is de mening van Van Krimpen over de rol van musea en politiek natuurlijk niet houdbaar. Sooreh Hera trok na Van Krimpens bizarre besluit haar deelname aan de 7-UP tentoonstelling in, ‘tot spijt van het Gemeentemuseum’.

Van Krimpen verwachtte in 2007 dat de foto’s ‘over een paar jaar’, wanneer de integratie van moslims voltooid zou zijn, wel getoond konden worden. Een paar jaar? We zijn nu bijna acht jaar verder en waren begin dit jaar nog massaal Charlie (Hebdo), maar de foto’s worden nog steeds niet getoond in het Gemeentemuseum, blijkbaar ook niet door Van Krimpens opvolger Benno Tempel.

De integratie van moslims komt nooit tot stand wanneer autoritaire bangerikken als Wim van Krimpen de kop laten hangen naar de luimen van onverdraagzame fundamentalisten. Laten we wel wezen de godsdienst waar deze mensen zich op beroepen om hun onverdraagzaamheid te rechtvaardigen is, net als iedere godsdienst, een mensenproduct, zoals alle regels uit die godsdiensten archaische, willekeurig te interpreteren mensenverzinsels zijn.

Wim van Krimpens ‘politieke’ motivatie is evenmin relevant als mijn reactie op de foto’s: ik vind ze knullig en niet mooi.

Na zijn vertrek uit het Gemeentemuseum Den Haag begon Van Krimpen een galerie in Amsterdam. Is ‘een van de meest gewaardeerde Nederlandse museumdirecteuren‘ bereid de foto’s van Sooreh Hera daar wel te tonen? Hij vond ze in 2007 immers mooi en wilde ze voor het Gemeentemuseum aankopen.

De fundamentalistische moslims die er voor kozen te migreren naar een christelijke, westerse maatschappij – ik heb dat nooit begrepen – zijn pas echt geintegreerd wanneer het mogelijk is een Life of Brian te maken over hun geloof en de foto’s van Sooreh Hera zonder angst in een museum te tonen.

Daar moeten we echter ‘nog een paar jaar’ op wachten.

De foto’s van Sooreh Hera zijn te zien op haar eigen site: http://soorehhera.com/gallery.html

Ton Cremers

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.