De waarde van normen. Studiemiddag Sectie Veiligheidszorg en Facility Management van de Museumvereniging op 13 november 2008 in het Auditorium van het Van Gogh Museum te Amsterdam

(zie de bijlage).

Naast Claudia Urru (over de verbouwing van het Zeeuws Museum) en Theo Vermeulen (over de vitrines van De Verdieping van Nederland) geven Erik van der Heijden en Cees Kortleve van AON Artscope een presentatie over het belang van normen voor de verzekeraar. Met name naar die presentatie kijk ik met extra belangstelling uit. AON Artscope, geen verzekeraar maar een verzekeringsmakelaar, was betrokken bij de verzekering van de tentoonstelling met diamanten sieraden in het Museon. In dat Museum werd onopgemerkt ingebroken en een twintigtal vitrines werd binnen vijf minuten kapot geslagen en leeggeroofd. Ongeveer een jaar na deze inbraak merkte ik in een kranteninterview op dat AON Artscope als makelaar van de verzekering voor deze tentoonstelling er van uit was gegaan dat er ‘waarschijnlijk niets zou gebeuren’. Deze opmerking was voor Cees Kortleve aanleiding mij een boze mail te sturen met de vraag of ik meende helderziende te zijn en te weten wat er in de gedachten van AON Artscope om zou gaan. Nee, ik ben niet helderziende maar vernam van een AON Artscope medewerker dat de beveiliging van de diamantententoonstelling ‘om te huilen’ was. De vraag waarom dan toch bij een verzekeraar ondergebracht en welke normen gehanteerd werden lag voor de hand.

Dat Kortleve op 13 november duidelijkheid gaat geven over de normen die AON Artscope hanteert bij het auditen van de museale beveiliging is zonder meer heel goed nieuws. Misschien wordt dan ook duidelijk hoe het mogelijk was dat het Westfries Museum in Hoorn ook onopgemerkt beroofd kon worden van een groot aantal schilderijen en zilveren voorwerpen. AON Artscope was als ik goed ben geïnformeerd namelijk ook de verzekeringsmakelaar van dat museum.

Het belooft een boeiende dag te worden op 13 november.

Noot: bij geen van beide genoemde musea was ik beroepsmatig betrokken; bovenstaande kanttekeningen plaats ik als geïnteresseerd toeschouwer.

Ton Cremers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.