Database gestolen kunst; open brief aan minister Plasterk

09 dec 2007

Zijne Excellentie
De Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
R.H.A. Plasterk
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

5 december 2007

Geachte heer Plasterk,

Inzake: database gestolen kunst

Het was interessant uw gedachte over het cultuurgoed tijdens de Museumconferentie te horen. Helaas ontbrak het u aan tijd om over deze zaken in een persoonlijk gesprek met ons van gedachten te wisselen.
Aangezien uw Ministerie zich ook bezighoudt met het opzetten van een database voor gestolen kunst, wil ik u aandacht vragen voor het volgende.

Sinds de speciale afdeling voor gestolen kunst bij de politie opgeheven is, wordt er gewerkt aan het opzetten van een nieuwe database die gestolen goederen registreert. Deze is er nog steeds niet, terwijl de dieven steeds geavanceerdere technieken gebruiken om huizen binnen te komen en leeg te roven. Het kost veel minder tijd en geld, indien gebruik wordt gemaakt van de al bestaande database van het Art Loss Register uit Amsterdam (ALR). Daarnaast zou dan een kopie van deze database bij de politie geïnstalleerd kunnen worden. Indien een object bij de politie geregistreerd wordt, kan dit zelfs automatisch bij een organisatie als het ALR in de database komen. Het terugvinden van de objecten moet prioriteit nr. 1 zijn, maar op het moment zijn er meer dan 100 databases voor gestolen kunst en de dief is de lachende derde. Er zou gestreefd moeten worden naar 1 internationale database voor gestolen kunst en niet allemaal verschillende waardoor de pakkans veel geringer wordt.

Het argument dat het ALR commercieel is, snijdt mijns inziens geen hout. Objecten die gestolen worden zijn immers meer waard dan de €15 die het kost om objecten te laten registreren (dit tarief is pas sinds een maand ingevoerd; hiervoor was het registreren veelal gratis!). Bovendien werken er voor het ALR mensen die verstand van zaken hebben. Zo wordt bijvoorbeeld een onderwerp van een schilderij niet als “moeder met kind” beschreven, maar als “Maria met Christus”, waardoor het gemakkelijker terug te vinden is. Het gebruik van een instituut als het ALR verhoogt de kans op opsporing. Het vinden van 5 schilderijen die in 1995 gestolen waren door het ALR op de pAn, bewijst maar weer eens hoe goed zo’n organisatie werkt.

Overigens merk ik hierbij voor de goede orde op dat ik geen enkel financieel belang heb bij het schrijven van deze brief. Ik heb vrij veel onderzoek naar gestolen/misplaatste kunst gedaan en het gaat me erg aan het hart dat het wiel twee keer uitgevonden moet worden.

In de hoop u hiermee “food for thought” te hebben gegeven, verblijf ik,

Hoogachtend,

(Drs Véronique M.J. Fehmers)

cc Minister E. Hirsch Ballin

http://www.museumservice.nl/bedrijven/33/recolart/nieuws/44/database_gestolen_kunst#tabNieuws

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.