Collectiehulpverlening (CHV) training door Jeroen Jochems en Ton Cremers

Naar aanleiding van een nog steeds zeer lezenswaardig rapport door
toenmalig Erfgoedinspecteur Hanna Pennock – Het risicobeheer in
twintig verzelfstandigde rijksmusea; een inventarisatie (Den Haag,
2000) – besloot het Instituut Collectie Nederland onder de
enthousiaste leiding van Antoinette Visser (tegenwoordig directeur van
het Haags Historisch Museum) aandacht te besteden aan het
calamiteitenbeheer bij Nederlandse erfgoedbeheerders en dan met name
aan de zorg voor de collectie bij incidenten en calamiteiten. Als
eerste werd in 2002 een pilotproject opgezet met achttien Haagse
musea, bibliotheken en archieven. Voor de inhoudelijke expertise werd
gebruik gemaakt van Ton Cremers, voormalig Hoofd Bewaking, Beveiliging
en Veiligheid van het Rijksmuseum te Amsterdam en oprichter van het
internationaal zeer gewaardeerde Museum Security Network. Parallel aan
de Haagse Pilot, inmiddels zelfs over onze landsgrenzen een begrip,
schreven Marja Peek en Ton Cremers de Handleiding voor het maken van
calamiteitenplannen voor collectiebeherende instellingen; uitgave ICN,
inmiddels uitverkocht maar als PDF te downloaden op:
http://icn.nl/nl/bibliotheek/publicaties/pub-handleiding-maken-calamiteitenplan.

De Haagse Pilot werd november 2003 afgesloten met een zeer druk
bezocht congres in het Zuid-Hollandse provinciehuis onder de titel
Glamour for Safety and Security
(http://www.icn.nl/bibliotheek/publicaties-medewerkers-icn/peek-m-pub-glamour-safety-security).
Uit de Haagse Pilot ontstond het Haags Preventienetwerk waaraan onder
andere de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, het
Koninklijk Huisarchief, het Haags Gemeentearchief, het Museon en het
Gemeentemuseum, het Mauritshuis, de Tweede Kamer, Museum Bredius, het
Eschermuseum, Meermanno Westreenianum / Huis van het Boek en Beelden
aan Zee aan deelnemen.

De Haagse Pilot en het Haags Preventienetwerk dienden als voorbeeld
voor overeenkomstige projecten in Leiden, Delft en Rotterdam.
Inmiddels hebben honderden erfgoedbeheerders in heel Nederland – als
laatste is nu de provincie Friesland aan zet – deelgenomen aan
projecten waarbij gezamenlijk werd gewerkt een calamiteitenplannen met
bijzondere aandacht voor de collectie. Het format van die projecten
ontstond uit een door Ton Cremers begin jaren 2000 gemaakt
calamiteitenplan voor museum Boijmans Van Beuningen en de door Peek en
Cremers geschreven publicatie over dit onderwerp. Daarnaast werd
gebruik gemaakt van een werkmap en digitale informatie samengesteld
door het ICN en Ton Cremers.
Al met al was Ton Cremers – in vrijwel alle projecten ondersteund door
Jeroen Jochems van de DokumentenWacht / MuseumWacht – inhoudelijk
deskundige voor projecten waar de afgelopen acht jaar ruim 500
collectiebeheerders aan deelnamen. Hierdoor is bij Cremers en Jochems
zeer veel ervaring opgedaan in de organisatie van collectiebescherming
bij incidenten en calamiteiten. Jeroen Jochems was daarnaast betrokken
bij vele kleine en soms zelfs zeer grote (TU Delft)
collectiebedreigende calamiteiten. Cremers en Jochems vormen daar waar
het gaat om bescherming van collectie bij incidenten een “winning
team”.

Vanaf najaar 2010 hebben Cremers en Jochems hun ervaring ingezet bij
het geven van collectiehulpverleningstrainingen (CHV) op locatie bij
collectiebeheerders of in Beekbergen bij de DokumentenWacht /
MuseumWacht. In de voorbije maanden werden meer dan 200 medewerkers
van collectiebeheerders getraind in het redden van collectie bij
incidenten. De komende maanden zullen er nog velen volgen. De
cursisten worden – naast een kort theoretisch deel – vooral getraind
in de praktijk van het redden waarbij schades als zuuraanval op een
schilderij, vandalisme, onopzettelijke beschadiging, brand-, roet- en
waterschade aan bod komen. Uitgangspunt is: adequaat praktisch
handelen daar waar de situatie dat eist om vervolgschade te voorkomen
en stabiliseren in afwachting van deskundige ondersteuning. Voor de
deelnemers een inspannende en enerverende dag. Uit de evaluaties
blijkt keer op keer weer dat de cursisten deze dag als leerzaam en
nuttig ervaren, waarbij ook de sfeer waarin de training plaatsvindt
zeer gewaardeerd wordt.

Meer informatie: info@chv-training.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.