BEROOFDE MUSEA – DE KUNSTHAL, HET MUSEON, HET WESTFRIES MUSEUM EN AON ARTSCOPE, EEN WERELD VAN OVEREENKOMSTEN

www.museumbeveiliging.com/2012/11/30/beroofde-musea-de-kunsthal-het-museon-het-westfries-museum-en-aon-artscope-een-wereld-van-overeenkomsten/

30/11/2012 – 22:37

Wat zijn de overeenkomsten tussen het Museon in Den Haag, het Westfries Museum in Hoorn en De Kunsthal in Rotterdam?

In de nacht van 1 op 2 december 2002 werd in het Museon succesvol ingebroken en voor miljoenen aan diamanten sieraden gestolen. De beveiliging van het Museon bleek ver achter te blijven bij de te beschermen waarde.

Op 10 januari 2005 werd het Westfries Museum slachtoffer van criminelen – eigenlijk zou ik moeten schrijven: slachtoffer van falende directeur Ruud Spruit – en werden 22 schilderijen en een aantal zilveren objecten gestolen. De schilderijen werden niet alleen uit de lijsten, maar spijkertje voor spijkertje van de spieramen gehaald. Blijkbaar had(den) de crimine(e)l(en) de tijd, en waren ze zich dat bewust, langdurig met hun buit te fröbelen in het museum. Ze wisten dat de beveiliging niets voorstelde, maar directeur Ruud Spruit zocht en kreeg in de maanden na deze diefstal het door hem zo fel begeerde publicitaire podium om leugens te verkondigen over de beveiliging van zijn museum. Die beveiliging zou ‘geavanceerd’ zijn en op de koop toe strooide hij met complimentjes over de ‘professionaliteit’ van de criminelen.

In de nacht van 15 op 16 oktober werd (te) eenvoudig ingebroken in De Kunsthal en werden zeven schilderijen gestolen. Emily Ansenk, directeur van De Kunsthal, bleek na deze inbraak en diefstal te horen tot de Spruitiaanse school en blaatte nonsens over de beveiliging van De Kunsthal.

Wat dat betreft pakte Bert Molsbergen, in 2002 nog directeur van het Museon, het veel slimmer aan. Hij onthield zich publiek van alle commentaar over de beveiliging van het Museon.

Er is tot op heden (30 november 2012) geen enkel spoor gevonden van de objecten gestolen uit het Museon, het Westfries Museum of De Kunsthal.

Er is echter nog een opvallende overeenkomst tussen deze drie musea (ik noem voor het gemak De Kunsthal ook museum): alle drie maakten ze gebruik van de ‘diensten’ van verzekeringsmakelaar AON Artscope. ‘Diensten’ tussen aanhalingstekens omdat bij deze diensten kritische vragen moeten worden gesteld.

Een aantal jaren geleden werd ik in het Algemeen Dagblad geciteerd met: “Verzekeraar AON Artscope zal wel gedacht hebben, er gebeurt toch niets”. Het ging toen over het Museon. Toenmalig directeur Nederland van AON Artscope, Cees Kortleve, reageerde verbolgen. Hij maakt in zijn mail aan mij, mij terecht erop attent dat AON Artscope verzekeringsmakelaar is en geen verzekeraar. Verder schreef hij mij dat ik ongetwijfeld veel capaciteiten heb, maar dat helderziendheid daar niet bij hoort, en dat ik niet kan weten wat AON Artscope denkt. Daar had meneer Kortleve slechts zeer gedeeltelijk gelijk: een van zijn medewerkers vertelde mij TWEE WEKEN VOOR DAT DE INBRAAK IN HET MUSEON PLAATSVOND, dat de beveiliging van het Museon ‘om te huilen’ was. Ik heb Kortleve in reactie op zijn mail aan mij laten weten dat hij zich niet zo aanmatigend op moest stellen omdat ik anders naar buiten zou treden met deze informatie. Hierop reageerde Kortleve – misschien doodgeschrokken, maar ja: ik ben niet helderziende en weet dat niet – niet meer. Nadat de beveiliging van het Museon en AON Artscope gefaald had en voor mijoenen gestolen werd, kwam de verzekeraar in beeld. de rol van de makelaar is na een inbraak feitelijk uitgespeeld. De verzekeraar vond, evenals AON Artscope, de beveiliging onder de maat en weigerde uit te keren. Voor zover ik weet draaide de gemeente Den Haag uiteindelijk voor de schade op. Ik trok destijds en ook nu de conclusie dat de rol van AON Artscope slechts een administratie – opstrijken van provisie – was en dat men zich passief opstelde daar waar het eisen aan de beveiliging betrof.

Bij het Westfries Museum van hetzelfde laken een pak. De beveiliging was waardeloos, de schade groot – onder andere voor Museum Boijmans Van Beuningen dat een schilderij kwijtraakte – en AON Artscope was de verzekeringsmakelaar.

Ik moet helaas in herhaling vallen: ook bij de Rotterdamse Kunsthal waar kinderlijk eenvoudig ingebroken werd was AON Artscope de verzekeringsmakelaar en wat verklaarde Emily Ansenk, directeur van De Kunsthal: “De verzekeraar (ze moet hier bedoeld hebben: de verzekeringsmakelaar) was akkoord met de beveiliging. So what? Alsof De Kunsthal geen eigen verantwoordelijkheid heeft voor de beveiliging. Je vraagt je af wat de rol was van AON Artscope bij de aanloop naar de kostbare tentoonstelling. Akkoord met de beveiliging, die helaas zo aantoonbaar faalde. Wat nou akkoord? Op grond van welke maatstaven? Vond er een grondige analyse van de risico’s plaats? Natuurlijk niet, want anders had deze inbraak nooit succesvol – voor de criminelen – mogen plaatsvinden.

Is het toeval dat AON Artscope de verzekeringsmakelaar was bij deze drie musea die slachtoffer werden van criminelen omdat de beveiliging alles behalve ‘state of the art’ was?

Er werd het afgelopen decennium bij meer Nederlandse musea succesvol ingebroken. Laat ik nu heel benieuwd zijn of AON Artscope zijn ‘diensten’ ook aanbood aan het Frans Halsmuseum, het Van Goghmuseum, het Stadsmuseum IJsselsteijn, Museum GoudA….

Ton Cremers

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.