Antwerpen: kabinetschef mailt dat meerdere musea slachtoffer zijn van diefstal.

Deze kwestie krijgt een heel bijzondere wending. De kabinetchef himself gaat zich met de discussie bemoeien maar doet dat op een alles behalve intelligente wijze. Circa tien jaar geleden had ik een opdracht van de gemeente Antwerpen en Dr. Peter de Wilde suggereert nu dat ik riant betaald werd en daarmee niet het recht kocht op informatie. Waar is de logica van de Dr.? Antwerpen betaalde <strong>mij</strong>, niet andersom, en doordat <strong>Antwerpen mij betaalde</strong> zou <strong>ik</strong> iets gekocht hebben? Niet te bevatten. Op die manier wil ik graag in Antwerpen winkelen. Blijkbaar krijg je bij je aankopen geld toe. De Dr denkt dat Antwerpen door mij te betalen voor eeuwig het recht kocht mijn mening te censureren. Niet dus. Nog een faux pas van de Dr in zijn mail: hij suggereert dat ik mijn mening over de handel en wandel van zijn kabinet gaf uit rancune dat ik geen vervolgopdrachten kreeg. Er wordt wat afgefantaseerd daar op het Antwerpse stadhuis. Er was nooit sprake van vervolgopdrachten en nergens is in enige mail van mij te lezen dat zulks een rol speelde. Er is geen enkele relatie tussen die opdracht van tien jaar geleden en de huidige kwestie. De Dr komt met machtmiddelen: hij stuurt zijn gefantaseerde visie naar de Vlaamse musea en dat had hij nu niet moeten doen. Dat is namelijk laster en we zullen het er niet bij laten zitten.

Ik word steeds nieuwsgieriger wat er in hemelsnaam aan de hand is in het Antwerpse en met name in de musea want – lees hieronder maar wat de Dr schrijft – blijkbaar waren meerdere muse<strong>a</strong> slachtoffer van diefstal door een medewerker. Of bedoelde de Dr iets anders en is hij niet alleen erg onzorgvuldig in zijn verwijten aan mij maar ook in de beschrijving van hetgeen gaande is in een Antwerps museum (musea…)?

Hoe het ook zij, we blijven deze kwestie, nu met extra belangstelling, volgen. Het wilde om zich heen slaan van Dr. de Wilde kan niet anders geïnterpreteerd worden dan afleiden van de aandacht van de werkelijke problemen. Ik ben benieuwd in hoeverre de Antwerpse gemeentelijke dienst die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de musea later in het onderzoek naar de diefstal in beeld, c.q. uit de verf komt. Ik ruik angst.

TC

<strong>Lees verder……</strong>

Annelies Nauwelaerts, woordvoerder-kabinetsadviseur van schepen Philip Heylen van de Stad Antwerpen kan/mag desgevraagd nog niet mededelen welk museum het hier betreft. Een botte afwijzing van een verzoek tot nadere informatie zonder motivering en zonder aan te geven wanneer die informatie eventueel wel beschikbaar komt. Dit is vragen om problemen want zo communiceer je niet met de buitenwereld: “Beste heer Cremers, voorlopig kan ik dat niet. Mvg”. Het oorspronkelijke persbericht is zo wie zo vaag en amateuristisch. Er wordt in de aanhef gesproken van musea terwijl uit de tekst (b)lijkt dat het niet om meervoud maar enkelvoud gaat, maar om één museumbibliotheek. Of lees ik niet goed en staat er echt wat er staat: musea? Boeken gestolen uit meerdere musea door een medewerker van de dienst musea? Is het zo erg gesteld in het Antwerpse? Musea (meervoud) en museumbibliotheek (enkelvoud). De kop “spijtig voorval” had me al moeten waarschuwen want bevat een subjectieve interpretatie en geen objectieve mededeling. Allemaal les 1 uit de school voor de journalistiek. Het persbericht lijkt geschreven door een stagiaire.

Men heeft de dief kunnen identificeren aan de hand van een persoonsbeschrijving EN een foto. Dat betekent dat de politie beschikte over een foto of die foto kreeg van de Dienst musea. Het moet een eerder veroordeelde zijn, maar die krijgt toch geen baan in een museum?, of een vaste medewerker want die worden allemaal gefotografeerd bij indiensttreding. Blijkbaar was de foto zo gelijkend dat de antiquaar de persoon herkende. Dus: waarschijnlijk iemand die nog niet heel lang in dienst is. Etc. etc etc.

Naïef te denken dat informatie niet via het geruchtencircuit naar buiten treedt. Doordat men te vroeg (?) en met halve informatie kwam wordt er nu veel gegist. Mij bereiken reeds berichten dat het hier museum Plantin Moretus betreft. Er worden ook andere musea genoemd (AMVC/Letterenhuis). Het is zonder meer raadzaam dat schepen Philip Heylen snel het licht op groen zet voor nadere informatie om te voorkomen dat imagoschade wordt veroorzaakt aan musea en medewerkers die niets met deze zaak te maken hebben en om onrust in te dammen.

In de Verenigde Staten heeft men een toepasselijke uitdrukking indien bij incidenten geheimzinnigheid wordt betracht: “If you do not give information it will become an investigation”. En ’speculation’ kan worden toegevoegd.

Ik monitor incidenten in musea al meer dan 22 jaar en beheer de nieuwsknipseldienst Museum Security Network sinds 15 jaar en kan me niet herinneren ooit eerder zo’n absurd persbericht gelezen te hebben. Nooit eerder kreeg ik een bericht onder ogen waarin de pers werd geinformeerd over diefstal uit een museum en tegelijk achter werd gehouden om welk museum het ging. Blijkbaar is men in verwarring geraakt omdat het hier een interne diefstal, door een medewerker, betreft. Getuigt ook van onvoldoende professionaliteit en te weinig kennis van zaken. Volgens de FBI betreft 80%, u leest het goed, van de diefstallen in musea die ze oplossen interne diefstal. Reden tot zorg maar geen reden voor de paniekerige reactie die het kabinet van de Schepen nu vertoont. Zie verder <a href=”http://www.museumbeveiliging.com/2005/09/17/icms_2005_insider_theft/” rel=”nofollow”>http://www.museumbeveiliging.com/2005/09/17/icms_2005_insider_theft/</a>.
Dit incident zal ongetwijfeld aanleiding zijn de beveiliging van de Antwerpse musea aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Schepen Heylen mag tegelijkertijd zijn afdeling voorlichting naar een cursus ‘communicatie met de pers’ en ‘publicitaire vaardigheden’ sturen.

Ik stuurde eergisteren (10 december 2008) een mail met verzoek tot nadere informatie naar Annelies Nauwelaerts, ondertekenaar van het persbericht. Haar korte antwoord staat hierboven te lezen. Daarna stuurde ik haar twee korte mails die onbeantwoord bleven. Een mannelijke collega vond het nodig haar te ‘beschermen’, dus feitelijk te kleineren door namens haar mij aanmatigend te bellen – kon ze zelf niet bellen? – dat ik zijn collega niet moest ‘stalken’. Stalken? De sfeer in het kabinet lijkt op het kookpunt. Dat deze nerveuze meneer, Jan Rombouts, van Heylens kabinet het nodig vond zo overspannen te fulmineren tegen mijn mails naar Annelies zij hem vergeven in deze kerstmaand.

En het gaat nog verder……

—–Oorspronkelijk bericht—–
Van: Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo) [mailto:museum-security@museum-security.org]
Verzonden: vrijdag 12 december 2008 13:17
Aan: Annelies Nauwelaerts
CC: toncremers@gmail.com
Onderwerp: Stalken

Geachte Mevrouw Nauwelaerts,

Wat een belachelijk verwijt waarmee een collega van u mij gisteren belde. U kreeg in twee dagen tijd drie e-mails van mij over een zeer ernstige zaak.
Wanneer dat gezien wordt als ‘stalken’ dan vrees ik dat de functie van woordvoerder van schepen Heylen te zwaar voor u is. Het is helemaal van de
zotte dat u niet zelf in staat bleek te reageren, maar dat een collega voor u in de bres moest springen. Macho gedrag dat uw imago geen goed doet.
Het zou allemaal anders gelopen zijn indien u even de moeite had genomen mij uit te leggen waarom geen verdere informatie kon worden gegeven en wanneer
die informatie wel beschikbaar zou komen. Allemaal uit les 1 voor voorlichters / woordvoerders. Uw korte antwoord op mijn verzoek om informatie bovendien afgesloten met het onbeleefde “Mvg.” Heeft bij mij de zaken op scherp gezet. Ik loop veel te lang mee om een dergelijke bejegening te accepteren.

Lees hieronder wat ik op mijn site over deze gang van zaken berichtte.

Met vriendelijke groet,

A.G.Cremers
___________________________________________________

—–Original Message—–
From: Peter De Wilde [mailto:Peter.DeWilde@stad.Antwerpen.be]
Sent: Monday, December 15, 2008 10:31 AM
To: museum-security@museum-security.org
Cc: Annelies Nauwelaerts; Steven Thielemans; Clement Caremans; Jan Rombouts; Carine Teunen; Redig Guy; marc.jacobs@faronet.be
Subject: FW: Stalken

Mijnheer Cremers,

Ik ben zeer onaangenaam getroffen door de arrogante toon, de persoonlijke beledigingen en, in uw geval wellicht nog het meest kwalijke, het bijzonder ongenuanceerde en onprofessionele giswerk betreffende een diefstal in de stedelijke musea van Antwerpen.

Toen de stedelijke en provinciale musea u enkele jaren geleden de opdracht hebben toevertrouwd om een screening omtrent de veiligheid en beveiliging van onze musea uit te voeren, en u hiervoor ook een behoorlijke vergoeding heeft ontvangen, heeft u hiermee niet het recht gekocht om in de toekomst zomaar eender welke informatie te bekomen. Ook dàt maakt deel uit van les 1, maar wellicht van een andere leermethode (of keuzevak dat u duidelijk niet heeft gevolgd), namelijk contractenrecht én elementaire beleefdheid.

Mevrouw Nauwelaerts, die een nauwgezet en plichtsbewust collega is, heeft u accuraat geantwoord, omdat op het moment dat u had uitgekozen om u te bemoeien, er niet méér informatie mocht en kon verspreid worden aangezien het onderzoek lopende was en nog steeds is. Ik stel vast dat de Belgische publieke opinie hierop wél sereen en correct heeft gereageerd, net zoals overigens de gemeenteraadscommissie vorige donderdag waarop de zaak werd besproken.

Gezien uw totaal ongeproportioneerde reactie op uw website, acht ik het niet uw plaats om ons terecht te wijzen over de manier waarop dient gecommuniceerd te worden. Met enig fatsoen haalt u deze lasterlijke aantijgingen dan ook weg van uw site, dat zou voor alle partijen het beste zijn. Nogmaals, indien uw vroegere opdracht bij onze musea bij u de verwachting had gewekt hieruit vervolgcontracten te kunnen putten, en u zich hierin niet gekend voelt, dan vinden wij uw reactie op uw site, voor zover die zou gelezen worden, des te sterker overtrokken en getuigen van een onvermogen om hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden. Hoofdzaak voor ons is dat het incident, dat zich heeft voorgedaan, door de bevoegde autoriteiten wordt onderzocht, en tot die autoriteiten behoort u vooralsnog niet. Bijzaak voor ons is uw duidelijk gekwetst ego. Jammer genoeg heeft u dat laatste menen te moeten verhalen op één van mijn medewerkers.

Hiermee is voor ons dit incident gesloten. Copie van deze reactie gaat naar de erkende Vlaamse musea, naar het steunpunt en naar de bevoegde minister.

Met vriendelijke groet,

Dr. Peter De Wilde | Kabinetschef

Stad Antwerpen | Kabinet Cultuur, Toerisme en Erediensten

Grote Markt 13 | 2000 Antwerpen

tel + 32 3 220 82 91 | fax +32 3 220 83 78

peter.dewilde@stad.antwerpen.be | www.antwerpen.be

Antwerp in Top 10 Cities in Lonely Planet’s ‘Best in Travel 2009’!

‘t Stad is van iedereen.

__________________________________________________________

—–Original Message—–
From: Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo) [mailto:museum-security@museum-security.org]
Sent: Monday, December 15, 2008 10:57 AM
To: ‘Peter De Wilde’
Cc: ‘Annelies Nauwelaerts’; ‘Steven Thielemans’; ‘Clement Caremans’; ‘Jan Rombouts’; ‘Carine Teunen’; ‘Redig Guy’; ‘marc.jacobs@faronet.be’
Subject: RE: Stalken

Meneer De Wilde,

Het doet mij genoegen te vernemen dat mevrouw Nauwelaerts een nauwgezet en plichtsbewust college is. Mevrouw Nauwelaerts, hierover verschillen we blijkbaar van mening, heeft mij echter niet accuraat geantwoord maar slechts met:

“Voorlopig kan ik dat niet. Mvg”. Zowel antwoord als de ondertekening (Mvg) getuigen van weinig klasse.

Het was allemaal anders gelopen wanneer ze had gekozen voor een, eventueel bondige, motivatie, die u mij nu wel stuurt, en een indicatie wanneer wel nadere informatie beschikbaar zou zijn. Dat is echt les 1 uit communicatie met de media. Ik blijf bij mijn op de site verwoorde mening over deze wijze van communiceren. Het zeer aanmatigende telefoontje van Jan Rombouts die mij op belachelijke wijze beschuldigde van ‘stalken’ gooide slechts olie op het vuur. In twee dagen tijd drie mails kan toch niet in ernst ‘stalken’ genoemd worden.

Deze hele kwestie heeft helemaal niets te maken met het feit dat ik ooit een opdracht kreeg in Antwerpen maar met het feit dat ik al vele jaren een internationaal zeer gewaardeerde nieuwsdienst onderhoud over incidenten in musea.
Hoe gewaardeerd kunt u zien op http://www.museum-security.org/award.html.

Ik laat mij niet door u commanderen en haal die tekst niet van de site maar zal uw schrijven en de reactie die u nu leest toevoegen op de site.

Overigens: ook in uw mail gaat het over diefstal in de stedelijke musea (meervoud!) van Antwerpen. Ik vat dit op als een officiële mededeling van de Kabinetschef dat het gaat om een interne diefstal in meerdere musea. Zorgwekkend. Het lijkt mij verstandig uw energie te richten op het oplossen van de huidige zeer ernstige problemen in plaats van uw tijd te stoppen in overspannen mails.

Dit incident is in mijn visie nog lang niet gesloten.

Mvg (sic)

Ton Cremers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.