Wederom: minuscule chips waarmee kunst wereldwijd gevolgd kan worden, maar Andre Selders bakt blijkbaar lucht..

Oorspronkelijk bericht 25 januari 2010 / update 6 mei 2010 / update 20 augustus 2010
Ik geef het maar op met die meneer Selders. Hij blijkt volgens de statistieken op mijn site een zeer regelmatige bezoeker te zijn – ik voel me vereerd – maar ook nu na acht maanden geeft hij nog steeds geen duidelijkheid over zijn mysterieuze techniek. Zijn geblaat gaat bij mij in het archief onder GEBAKKEN LUCHT.
TC
Oorspronkelijk bericht 25 januari 2010 / update 6 mei 2010
Beste museumbeveiligers,
De trouwe Museumbeveiliging lezers herinneren zich misschien nog de idiote mail die ik al weer ruim drie maanden geleden ontving naar aanleiding van een artikeltje van mij over minuscule chips waarmee gestolen kunst via de GPS gevolgd zou kunnen worden. Voor de mij onbekende Andre Selders was dat artikeltje aanleiding een nogal warrig en aanmatigend bericht te sturen. Naar aanleiding van dat bericht belde ik Selders en ik informeerde de mailing list over dat gesprek (zie hieronder). Kort na mijn bericht van eind januari werd ik opgewonden gebeld door Selders met de mededeling dat ik hem in discrediet zou hebben gebracht bij zijn werkgever. Dat deed ik niet en hoefde ik ook niet te doen, want Selders is daartoe perfect zelf in staat. Aan het einde van dat telefoongesprek – drie maanden geleden – beloofde Selders juridische stappen tegen mij. Blijkbaar bekijkt de man volgegeten en  verveeld hangend op de sofa in zijn doorzonwoning te veel goedkope Amerikaanse soaps.
Hoe het ook zij: de korte termijn waarbinnen hij meer informatie zou kunnen geven over een wonderbaarlijke nieuwe techniek is na ruim drie maanden nog steeds niet verstreken.  Kort is relatief..
De voorbereiding van juridische stappen kost blijkbaar ook een eeuwigheid. Selders lijkt zowel technische als juridische problemen te hebben.
Die minuscule chips waarmee kunstwerken via de GPS opgespoord en gevolgd kunnen worden lijken nog even op zich te laten wachten.
Jammer nou…
Ton Cremers
++++++++++++++++++++
Zie mijn reactie na onderstaand bericht:
—— Doorgestuurd bericht
Van: andre selders <a_selders@ziggo.nl>
Datum: Sun, 24 Jan 2010 16:40:12 +0100
Aan: Ton Cremers <toncremers@museum-security.org>
Onderwerp: uw artikel.
Geachte Heer Cremers,
Wat u Spruijt verwijt geldt ook U zelf en zelfs in meerdere mate. Kennelijk heeft u nog niet/nooit gehoord van BITTE (built-in tracking-tracing equipment) dat wordt ingebouwd in de vezel van een doek, in de aanhechtranden van glas gebruikt voor een vitrine (zoals b.v.voor munt-verzamelingen etc) en waar genoemd tte (tracking-trace-equipment) in de vorm van een spelde-knop vrijwel onzichtbaar is ingebouwd en zelfs met een mri (dit ter vaststelling van o.m. de warmte-uitwisseling van tte met ambient temperature.. lees de delta tussen tte en directe omgeving en wel zoals uitgedrukt in tienden van graden Celsius dan wel Fahrenheit, leidend tot een level -one alert bij verplaatsing) niet is te traceren.
Deze “technologie” is als poc (proof of concept met erkende functionaliteit) door een door mij aangestuurd samenwerkingsverband tussen TNO/HP/EDS op (korte) termijn beschikbaar. Nadere details kan ik U niet verstrekken.
Voor het geval U toch nadere toelichting wenst, ben ik uiteraard bereid een en ander “nader toe te lichten”.
Deze mail stuur ik U vanuit mijn private box.
A.P. Selders-Greveling-Schaep,
TCS Group Aviation-Logistics-Supply Chain
HP/EDS, Startbaan 16
1187 XR Amstelveen
Cell: 06-25-349-823/06-4678-9779
Email: a_selders@ziggo.nl/andre.selders@hp.com
——- Einde doorgestuurd bericht
De heer Selders verwijst in de eerste zin van zijn bericht naar mijn reactie op de bewering van Ruud Spruit, voormalig directeur van het Westfries Museum, dat er minuscule chips bestaan waarmee gestolen kunst via de GPS wereldwijd gevolgd kan worden. Dat voor mij in meerdere mate geldt wat ik Spruit zou verwijten – waarschijnijk bedoelt Selders onkunde over beveiliging – is een fors verwijt. Ik hoopte op argumenten in de mail van Selders. Helaas vind ik die niet want blijkbaar gaat het hier om een techniek die nog onthuld moet worden. Selders verwijt mij dus gebrek aan helderziendheid. Bij dat verwijt buig ik mijn hoofd in nederigheid. Ik geef toe dat ik niet helderziend ben. Helaas helpt Selders mij in zijn warrige mail niet echt op pad. Het wordt helemaal rommelig wanneer hij mij in één adem mededeelt geen “nadere details” te kunnen verstrekken, maar mocht ik “nadere toelichting” wensen dat hij uiteraard (?) bereid is een en ander “nader toe te lichten”. Selders biedt mij hier aan mij iets te geven dat hij niet verstrekken kan.
Dus heb ik gebeld met Selders. In dat gesprek moest ik helaas ervaren dat de bereidheid van Selders “nadere toelichting” te verschaffen ver te zoeken was. Op al mijn vragen kreeg ik te horen – Selders is verzot op het doorspekken van zijn mededelingen met Engelse uitdrukkingen – dat het om ‘classified information’ gaat.
Hoe spoort u gestolen objecten op (= track) en blijft u ze volgen (=trace)?: “classified information”.
Hoe is de elektrische voeding geregeld?: “classified information”.
Dan maar geen technische vragen, maar een vraag naar de functionaliteit: Kunt u aan de hand van uw techniek met onzichtbare / niet te vinden chips op afstand gestolen objecten opsporen en volgen (track and trace)? Je raadt het al: “classified information”.
Ik mocht dus niet weten hoe die wondertechniek van Selders werkt, maar ook niet wat die techniek doet, ondanks alle ‘naders’ uit Selders’ mail.
We moeten in spanning afwachten met welke onthulling Selders tzt komt. Mocht hij via het door hem aangestuurde “samenwerkingsverband tussen TNO/HP/EDS op (korte) termijn” met een techniek komen waarmee kunstvoorwerpen onzichtbaar getagged en op afstand wereldwijd opgespoord en gevolgd kunnen worden, de techniek waar Spruit van droomt, dan voorspel ik Selders een gouden toekomst.
Gezien zijn mail aan mij en de wijze waarop hij mij te woord stond tijdens het telefoongesprek raad ik hem overigens aan de marketing van dat wonderprodukt over te laten aan een professional.
Ton Cremers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.