Wat zei Ton Cremers precies over de brand in het Armando Museum?

Die brand in het Armando Museum achtervolgt niet alleen de direkt betrokkenen bij dat museum maar, zo blijkt uit het ‘ruis-circuit’ ook ondergetekende. Ik zou het museum verwijten hebben gemaakt en vertrouwelijke informatie naar buiten hebben gebracht. Zoiets gaat op een gegeven moment een eigen leven leiden. Wat ik precies voor de radio vertelde de dag na de brand is hier te beluisteren.

Ton Cremers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.