Warme’ Britse geste naar Rusland ergert Grieken

Zelfs het Brits Museum noemt de door Thomas Bruce, Lord Elgin, op omstreden wijze uit Athene verwijderde beelden niet naar deze pronkzieke lord. Die beelden heten officieel de Parthenon Marbles. Het is ronduit storend dat in Patrick van IJzendoorns artikel over de pesterige bruikleen aan Rusland keer op keer gesproken wordt over de Elgin Marbles.

Neil MacGregor, directeur van het Brits Museum, mengt zich onophoudelijk op starre wijze in de slepende discussie over de Griekse claim dat deze beelden terugkeren naar Athene. Hij moet dan ook weten hoe gevoelig deze materie is. Zijn besluit een van de beelden uit te lenen aan Rusland bewijst dat hij maling heeft aan deze gevoeligheid. Elgin’s culturele superioriteit vindt in MacGregor een perfecte opvolger.

‘Opinieleider’ Jeremy Paxman papagaait wat al jaren wordt beweerd: Elgin zou de marmeren beelden beschermd hebben tegen vernietiging door de Turken. Een veronderstelling, niet gebaseerd op feiten.
De feiten zijn dat de onbeholpen wijze waarop de beelden naar beneden getakeld werden vanaf het Parthenon er toe leidde dat een fries los schoot uit de takels en aan diggelen viel. Het eerste schip dat beelden naar Engeland moest brengen verging voor de Griekse kust en de beelden belandden in zee. In de jaren dertig van de vorige eeuw liet men in het Brits Museum de beelden ‘reinigen’ door een stel ondeskundige schoonmakers die ze te lijf gingen met staalborstels waardoor de oppervlakte onherstelbaar beschadigd werd. Er is dus heel wat af te dingen op de bewering dat de beelden door Elgin gered zijn.
En dan nog: stel dat Elgin goed werk verrichte en bedreigde beelden redde? Is dat dan een reden ze niet terug te geven nu die dreiging al jaren weg is? Verleent in veiligheid van andersmans eigendom automatisch juridisch eigenaarschap? Het moet niet gekker worden.
In het Brits Museum, en diverse andere toonaangevende musea, wordt gevreesd dat teruggave van de beelden zal leiden tot een hausse aan verzoeken tot teruggave. Er zijn in het Brits Museum immers ook nog de Benin bronzen en de Rosetta steen. Ieder verzoek tot teruggave moet op eigen merites beoordeeld worden.
Er is naast de dubieuze in beslag name nog een duidelijk argument waarom de beelden terugmoeten naar het Parthenon: de architectonische structuur – restauratie duurt helaas veel te lang maar er is een prachtig nieuw museum in de schaduw van het Parthenon – waar de beelden vanaf gehaald werden is nog aanwezig. Teruggave van de beelden zou hereniging betekenen van gebouw met de beelden.
Het veel gehoorde argument dat de eis van Griekenland verjaard zou zijn en dat het onmogelijk is geschiedenis terug te draaien, gaat in dit geval niet op. Ook tijdens het leven van Elgin waren er al grote bezwaren tegen zijn roof van de beelden. Lord Byron besteedde aan deze beschadiging van het Parthenon aandacht in het tweede canto van zijn lange gedicht Childe Harold’s Pilgrimage.
Stel dat De Nachtwacht tijdens een bezetting van Nederland in twee-en werd gesneden en dat een helft zich in het buitenland bevindt. Het lijkt mij dat Nederland alles op alles zal zetten om beide helften te herenigen.
Ton Cremers
2014-12-06 13:06 GMT+01:00 Ton Cremers Sens <toncremers@gmail.com>:

Griekenland boos om Britse verbroederingspoging met Rusland

http://www.volkskrant.nl/beeldende-kunst/griekenland-boos-om-britse-verbroederingspoging-met-rusland~a3804966/

Kunst verbroedert. Met dat idee heeft het British Museum een van de zogeheten Elgin Marbles uitgeleend aan de jubilerende Hermitage (250 jaar) in St. Petersburg. Het is voor het eerst dat zo’n omstreden sculptuur wordt uitgeleend. De hoop is dat het onthoofde beeld van de riviergod Ilissos Rusland en het Westen nader tot elkaar zal brengen. Waar het in ieder geval toe zal leiden, is een verslechtering in de relatie tussen Groot-Brittannië en de Griekse regering. Griekenland strijdt al tientallen jaren voor de teruggave van de marmeren Parthenon-ornamenten.

Door: Patrick Van Ijzendoorn 5 december 2014, 22:01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.