Vanaf het najaar 2010 al 200 medewerkers van collectiebeheerders getraind Collectie Hulpverlenings(CHV)-trainingen van MuseumWacht en Museum Security Network een groot succes!

museumwacht.nl

Nieuwsbrief CHV trainingen

Vanaf het najaar 2010 al 200 medewerkers van collectiebeheerders getraind 

Collectie Hulpverlenings(CHV)-trainingen van MuseumWacht en Museum Security Network een groot succes!

Naar aanleiding van een nog steeds zeer lezenswaardig rapport door toenmalig Erfgoedinspecteur Hanna Pennock – Het risicobeheer in twintig verzelfstandigde rijksmusea; een inventarisatie (Den Haag, 2000) – besloot het Instituut Collectie Nederland onder de enthousiaste leiding van Antoinette Visser (tegenwoordig directeur van het Haags Historisch Museum) aandacht te besteden aan het  calamiteitenbeheer bij Nederlandse erfgoedbeheerders en dan met name aan de zorg voor de collectie bij incidenten en calamiteiten. Als eerste werd in 2002 een pilotproject opgezet met achttien Haagse musea, bibliotheken en archieven. Voor de inhoudelijke expertise werd gebruik gemaakt van Ton Cremers, voormalig Hoofd Bewaking, Beveiliging en Veiligheid van het Rijksmuseum te Amsterdam en oprichter van het internationaal zeer gewaardeerde Museum Security Network. Parallel aan de Haagse Pilot, inmiddels zelfs over onze landsgrenzen een begrip, schreven Marja Peek en Ton Cremers de Handleiding voor het maken van calamiteitenplannen voor collectiebeherende instellingen; uitgave ICN, inmiddels uitverkocht maar als PDF te downloaden op:
http://icn.nl/nl/bibliotheek/publicaties/pub-handleiding-maken-calamiteitenplan.

De Haagse Pilot werd november 2003 afgesloten met een zeer druk bezocht congres in het Zuid-Hollandse provinciehuis onder de titel Glamor for Safety and Security(http://www.icn.nl/bibliotheek/publicaties-medewerkers-icn/peek-m-pub-glamour-safety-security).
Uit de Haagse Pilot ontstond het Haags Preventienetwerk waaraan onder andere de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, het Koninklijk Huisarchief, het Haags Gemeentearchief, het Museon en het Gemeentemuseum, het Mauritshuis, de Tweede Kamer, Museum Bredius, het
Eschermuseum, Meermanno Westreenianum / Huis van het Boek en Beelden aan Zee aan deelnemen.
De Haagse Pilot en het Haags Preventienetwerk dienden als voorbeeld voor overeenkomstige projecten in Leiden, Delft en Rotterdam. Inmiddels hebben honderden erfgoedbeheerders in heel Nederland – als laatste is nu de provincie Friesland aan zet – deelgenomen aan projecten waarbij gezamenlijk werd gewerkt aan calamiteitenplannen met bijzondere aandacht voor de collectie. Het format van die projecten ontstond uit een door Ton Cremers begin jaren 2000 gemaakt calamiteitenplan voor museum Boijmans Van Beuningen en de door Peek en Cremers geschreven publicatie over dit onderwerp. Daarnaast werd gebruik gemaakt van een werkmap en digitale informatie samengesteld door het ICN en Ton Cremers. Al met al was Ton Cremers – in vrijwel alle projecten ondersteund door Jeroen Jochems van de DocumentenWacht / MuseumWacht – inhoudelijk deskundige voor projecten waar de afgelopen acht jaar ruim 500 collectiebeheerders aan deelnamen. Hierdoor is bij Cremers en Jochems zeer veel ervaring opgedaan in de organisatie van collectiebescherming bij incidenten en calamiteiten. Jeroen Jochems was daarnaast betrokken bij vele kleine en soms zelfs zeer grote (TU Delft) collectiebedreigende calamiteiten. Cremers en Jochems vormen daar waar het gaat om bescherming van collectie bij incidenten een “winning team”.

 
   

Vanaf najaar 2010 hebben Cremers en Jochems hun ervaring ingezet bij het geven van collectiehulpverleningstrainingen (CHV) op locatie bij collectiebeheerders of in Beekbergen bij de DocumentenWacht / MuseumWacht. In de voorbije maanden werden meer dan 200 medewerkers
van collectiebeheerders getraind in het redden van collectie bij incidenten. De komende maanden zullen er nog velen volgen. De cursisten worden – naast een kort theoretisch deel – vooral getraind in de praktijk van het redden waarbij schades als zuuraanval op een schilderij, vandalisme, onopzettelijke beschadiging, brand-, roet- en waterschade aan bod komen. Uitgangspunt is: adequaat praktisch handelen daar waar de situatie dat eist om vervolgschade te voorkomen en stabiliseren in afwachting van deskundige ondersteuning. Voor de deelnemers een inspannende en enerverende dag. Uit de evaluaties blijkt keer op keer weer dat de cursisten deze dag als leerzaam en nuttig ervaren, waarbij ook de sfeer waarin de training plaatsvindt zeer gewaardeerd wordt.

Meer informatie over CHV trainingen KLIK HIER of mail naar info@chv-training.net

Aanmelden voor CHV training KLIK HIER


Nieuwsbrief CHV trainingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.