vakblad BEVEILIGING mei 2008 o.a. gewijd aan museumbeveiliging

BEVEILIGING, Managementblad.

Thema’s in het meinummer: cameratoezicht, havenbeveiliging, museumbeveiliging en IFSEC 2008

Greep uit de inhoud:

(Samenvatting van alle artikelen is te vinden op: http://www.beveiliging.nl/tijdschrift/1/18/mei2008.html?t=1)
 
Russisch beveiligen binnen Nederlandse mogelijkheden
Museumcollecties zijn doorgaans niet alleen kostbaar maar ook onvervangbaar. Toch bestaan er geen Europese normen voor de beveiliging ervan. Beheerders moeten het allemaal zelf bedenken, putten uit ervaring van anderen of uitgaan van de eisen die verzekeraars en bruikleners stellen. Zo ook bij De Hermitage Amsterdam. Dit nu nog kleine museum wordt volgend jaar tien keer zo groot, als de renovatie van gebouw De Amstelhof achter de rug is. Alles wat er te zien zal zijn wordt via bruikleen verkregen en de eisen die de bruikleners stellen zijn niet mis. Het is een uitdaging om daaraan binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving te voldoen.

‘Baarlijke nonsens’ doen musea afzien van sprinklers
Sprinklers in een museum. Voor veel collectiebeheerders is het vloeken in de kerk. Maar is het wel zo gek om musea en kunstschatten met sprinklers tegen brand te beveiligen? Deze vraag stond centraal tijdens een door de Museumvereniging NMV georganiseerd seminar.

Draadloze sensoren bewaken kunstobjecten in honderden musea
Als in het Joods Historisch Museum in Amsterdam een schilderij iets beweegt, wordt dit direct gesignaleerd. Signalering gebeurt met de speciale, veelal draadloze sensoren van Euronova, een bedrijf dat zich volledig heeft toegelegd op elektronische bewaking van kunstvoorwerpen.

RFID en museumbeveiliging: gebakken lucht?
Er gaan al enkele jaren magische verhalen rond over de mogelijkheden die RFID (Radio Frequency Identification) biedt bij de beveiliging van musea. Er zouden miniscule chips bestaan die op een geheime plaats in objecten kunnen worden verborgen en waarmee de objecten wereldwijd via satellieten gevolgd kunnen worden. Minder science fiction-achtig, maar helaas even onwaar: dankzij RFID tags in of aan museumobjecten kunnen die objecten op afstand gevolgd worden binnen de museumgebouwen en tijdens transporten. Bij diefstal zou dankzij de RFID tag de dief binnen het gebouw van ruimte tot ruimte gevolgd kunnen worden. Toekomstmuziek? Misschien, maar nog geen eenvoudig realiseerbare werkelijkheid. Voegt RFID in zijn huidige vorm iets toe aan de beveiliging?

Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed
In opdracht van het ministerie van OCW bouwt de Koninklijke Bibliotheek (KB) sinds begin dit jaar aan het Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed. Het Kenniscentrum heeft twee doelen: het uitdragen van het belang voor aandacht voor veiligheidszorg in erfgoedinstellingen en het bundelen en gestructureerd toegankelijk maken van de kennis en informatie die op dit gebied in Nederland aanwezig is.

Kanttekeningen bij het Convenant Alarmopvolging
Sinds 1 april 2008 reageert de politie alleen nog met spoed op elektronisch inbraakalarm, als de melding door een particuliere alarmcentrale geverifieerd wordt. Voor gebruikers, installateurs, PAC’s en politie lijken er louter voordelen te zijn. Die voordelen zijn er ook. Maar er zijn ook nadelen. Installaties moeten aangepast worden, er moeten nieuwe procedures komen en er gaat voor de PAC’s meer tijd zitten in de afhandeling van alarmen. Alarmering via de PAC wordt hierdoor in de meeste gevallen duurder. Tenzij men snelle politieopvolging niet van belang acht.

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
Handboek Veiligheidszorg Erfgoedbeheerders
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.