Slecht nieuws – Eerste druk ‘The Wealth of Nations’ gevonden in collectie Tweede Kamer

Glunderend van trots vertelde kamervoorzitter Arib tijdens een persconferentie dat in de bibliotheek van de Tweede Kamer een eerste druk is ‘gevonden’ van Adam Smith’s boek The wealth of nations. Het boek lag verborgen achter een exemplaar van Karl Marx’ Das Kapital.
De blijdschap over deze ontdekking is allesbehalve terecht. Hoe kan je nu in een goed gedocumenteerde en geregistreerde en jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerde bibliotheek zo’n belangrijk boek vinden?
Als de registratie op orde is, dan is het natuurlijk altijd mogelijk dat een boek misplaatst wordt en zelfs lange tijd onvindbaar is. Wanneer het weer boven water komt, zal dat geen reden zijn een juichende persconferentie te beleggen.
Dat doe je alleen wanneer je niet wist dat boek in bezit te hebben en het dus werkelijk een ontdekking is.
Nu vraag ik mij af: als zo’n belangrijk boek in die bibliotheek gevonden kan worden, zijn er dan nog meer van die ontdekkingen te verwachten? Dat zou mooi zijn.
Minder mooi is, dat de bibliothecaris blijkbaar niet exact weet wat zich in de collectie van de Tweede Kamer bevindt, en dus ook niet kan weten welke belangrijke boeken in de loop der jaren uit die collectie verdwenen zijn.
Al met al is die vondst van Smith’s boek dus niet alleen reden voor vreugde, maar ook reden voor zorgen.
Ton Cremers

Het gaat om een eerste druk van het invloedrijke boek van econoom Adam Smith, die even veel waard is als “een klein huis”.

The Wealth of Nations Foto Universiteit Glasgow 

In de boekencollectie van de Tweede Kamer is een zeer kostbaar exemplaar gevonden van het economische standaardwerk The Wealth of Nations (1776) van de Schotse liberale econoom Adam Smith. Het gaat om een eerste druk van diens magnum opus, zei Kamervoorzitter Khadija Arib donderdag tijdens een presentatie.

Het boek werd gevonden tijdens een grote inventarisatie van alle boeken die de Tweede Kamer bezit. Historicus Alex Alsemgeest heeft tot nu toe de titels tot 1830 onderzocht. The Wealth of Nations, in het Nederlands ook wel bekend als ‘De rijkdom der naties’, was het meest bijzondere werk dat in de collectie bleek te zitten, zegt hij op de site van de Tweede Kamer:

„Ik was zeer verbaasd om dit boek in de collectie van de Tweede Kamer tegen te komen. Het zegt misschien niet direct iets over onze parlementaire geschiedenis, maar het boek wordt wel heel vaak aangehaald in de Handelingen van de negentiende eeuw. Verschillende Kamerleden quoten Adam Smith als zij economische onderwerpen bespreken.”

Hele artikel in NRC: nrc.nl/nieuws/2018/05/31/eerste-druk-the-wealth-of-nations-gevonden-in-collectie-tweede-kamer-a1604980