Reactie op column in Museumberichten van Siebe Weide, directeur Museumvereniging, over de brand in het Armando Museum en de sprinklerdiscussie

Na de brand

Museumberichten, november 2007, van de Museumvereniging bevat een column van de Museumverenigingdirecteur Siebe Weide met de titel Na de brand. Die column van Siebe Weide bevat enkele formuleringen die uitnodigen tot reactie.

 

Ik weet niet of het klopt dat de brandweer het Armando Museum brandveilig had verklaard, maar neem aan dat deze door Siebe Weide verstrekte informatie juist is. Dat moet de brandweer dan gedaan hebben in het kader van het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de Gebruiksvergunning. Siebe Weide’s opmerking over de verklaring van de brandweer wordt gevolgd door: “Toch was veiligheidsdeskundige Ton Cremers meteen in staat te concluderen dat de brand niet ver gekomen was als er een sprinklerinstallatie in de kap van het museum aanwezig zou zijn geweest”.  De woorden ‘meteen’ en ‘toch’ suggereren dat er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de goedkeuring door de brandweer en mijn opmerking over sprinklers. Die tegenstrijdigheid is er niet. De brandweer kijkt bij de brandveiligheid van gebouwen naar de veiligheid voor mens en dier en niet naar de veiligheid van museumcollecties. Het is mijn vak ook naar dat laatste te kijken.

 

Volgens Bouwbesluit en Bouwverordening mag de brandweer slechts onder bepaalde omstandigheden een sprinklerinstallatie eisen. Die eisen golden blijkbaar niet voor de Elleboogkerk waar het Armandomuseum in gehuisvest was. In de meeste gevallen mag de brandweer ook geen brandmeldsysteem (rookmelders) eisen. Toch zou niemand mij wijzen op een tegenstrijdigheid met de eisen van de brandweer wanneer ik na een brand zou verklaren dat een brandmeldsysteem de schade aanzienlijk had beperkt omdat er dan een snellere alarmopvolging was geweest. Hoewel niet geeist door de brandweer en niet vereist in het kader van de Gebruiksvergunning zijn er gelukkig heel veel erfgoedbeheerders die een brandmeldinstallatie hebben.

 

Na mijn opmerkingen op TV en radio over sprinklers “…. was de nationale pers een dag lang alleen nog geïnteresseerd in de ontbrekende sprinklers en kon elke museumdirecteur die de pers te woord stond zich verantwoorden voor het niet hebben van sprinklers.”  Interessanter dan de vragen over sprinklers die de museumdirecteuren kregen voorgelegd zijn de antwoorden die ze op die vragen hebben gegeven. Blijkbaar was in de column van Siebe Weide te weinig ruimte daar iets over te schrijven. Voor de geinteresseerden is dat te lezen op: http://www.museumbeveiliging.com/sprinklerdiscussie.pdf.

 

Een brand als in het Armando Museum komt volgens Weide slechts eens in de 70 jaar in Nederland voor. Daar heeft hij gelijk in: IN NEDERLAND. Wordt hier door Siebe Weide bedoeld dat het installeren van sprinklers overbodig is omdat zo’n brand ‘slechts’ eens in de 70 jaar voor komt? Nederland is geen eiland. Bij systematisch risicobeheer is het heel gebruikelijk verder te kijken dan de grenzen van het eigen land.

Drie jaar geleden brandde de Anna Amaliabibliotheek in Weimar voor een groot deel af. Er gingen 50.000 boeken verloren en twee keer zo veel boeken werden beschadigd (in de week waarin het Armando Museum afbrandde werd de gerestaureerde Anna Amalia Bibliothek heropend, nu met een geavanceerd sprinklersysteem op basis van watermist). Twee jaar geleden brandde in het Belgische Ieper het Onderwijsmuseum in zijn geheel af. Dat museum was evenals het Armando Museum gevestigd in een kerkgebouw. Er zullen weinigen onder ons zijn die zich niet de branden in de opera La Fenice, Windsor Castle en de Hofburg kunnen herinneren. Binnen de door Siebe Weide genoemde periode van 70 jaar deden zich in Europa, de USA en Canada meer dan 30.000 branden voor in musea en bibliotheken; vele daarvan met aanzienlijke schade.

Siebe Weide’s column begint met de relativering dat museumbranden eens per 70 jaar in Nederland voorkomen en eindigt met: “Boijmans en het Natuurhistorisch Museum staan er nu (trots) bij, als feniksen uit de as herrezen. Nu het Armando Museum nog.”

 

Konden we dat ook maar zeggen van de bij die branden verloren geraakte collecties….

 

Ton Cremers; toncremers@museumbeveiliging.com

23 december 2007

 

Meer info over sprinklers: http://www.museumbeveiliging.com/sprinklerdiscussie.pdf

 

De volledige tekst van Siebe Weide’s column: http://www.museumvereniging.nl/mailing/MB_07_09.html

 

Op 7 februari 2008 organiseert de sectie Veiligheidszorg en Facilitymanagement van de Museumvereniging in het Catharijneconvent te Utrecht een themabijeenkomst over sprinklers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.