Meer over de Brandraad08 en de musea die brandveiligheid niet hoog op de agenda zouden hebben; Brandraad opgezet door sprinklerverkoper.

Gisteren schreef ik al een reactie op het persbericht van de zogenaamde Brandraad08. Dat bericht is te lezen op:
http://www.museumbeveiliging.com/2008/04/24/sprinklers-voor-de-meeste-musea-absoluut-niet-de-oplossing-persbericht-brandraad08-doet-geen-recht-aan-de-erfgoedsector/

Uit de krantenberichten van vandaag blijkt dat mijn vrees volkomen terecht was. Het dagblad Trouw, diverse provinciale bladen, De Pers en Spits publiceerden artikelen van dezelfde strekking: de musea kennen hun verantwoordelijkheden niet, hebben onvoldoende risico-inzicht en het ontbreekt aan voldoende kennis over preventieve maatregelen. Sommige kranten publiceren letterlijk de tekst uit het persbericht van de Brandraad08 waarin met verwijtende vinger naar de musea gewezen wordt en onder ander de baarlijke nonsens staat dat de brand in het Schutterijmuseum in Steyl veroorzaakt zou zijn door onduidelijke verantwoordelijkheden, onvoldoende risico-inzicht en onvoldoende kennis van preventieve maatregelen. Die brand werd gesticht door een uit een inrichting gevluchte schizofrene man en heeft helemaal niets te maken met tekortkomingen van dat museum. De Brandraad08 trapt hier na naar een geslachtofferd museum.

Geen van de kranten vermeldde dat die Brandraad08 initiatief was van een sprinkler verkoper, Michel Walhof van de firma Aqua. Dat is logisch, want in het persbericht van de Brandraad08 wordt dat, niet zonder reden, slechts zeer marginaal vermeld.

De naam Brandraad is heel slim gekozen. Het doet denken aan namen als Veiligheidsraad, beveiligingsraad, adviesraad e.d. en geeft een zweem van objectiviteit.

Die objectiviteit ontbreekt volledig. Deze Brandraad is niets anders dan een slim initiatief van een verkoopgretige sprinklerhandelaar. Het is hem gelukt vertegenwoordigers uit de erfgoedwereld te strikken voor zijn sprinklerpromotiecampagne. Er is helemaal niets idieels aan die Brandraad en, hier verdient Walhof echt een vette pluim, het is perfect gelukt kosteloos de Brandraad STER-reclame de wereld in te slingeren. Jammer genoeg hebben twee zeer integere, daar bestaat absoluut geen twijfel over, erfgoedprofessionals zich door deze slimme zakentruc om de tuin laten leiden en zich voor het karretje laten spannen van Walhof.

Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de Erfgoedinspectie zich conformeert met het diffamerende persbericht van de Brandraad over de erfgoedsector.

Wat is het probleem: Walhof en Rene Hagen (ook lid van de Brandraad en meerdere keren in de pers te lezen afgelopen dagen) hebben werkelijk geen enkel benul van hetgeen zich afspeelt in de erfgoedwereld. Dat blijkt al uit algemeenheden als: “In de sector is veel aandacht voor de aanschaf en restauratie van kunst, maar er bestaat veel onwetendheid over brandpreventie”.

De enige onwetendheid die hier tentoon wordt gespreid is de onwetendheid van Walhof over de erfgoedsector alsof musea, bibliotheken en archieven voortdurend bezig zijn met aankopen en restaureren van (kunst)objecten.

Dat Walhof helemaal niets weet van de erfgoedsector blijkt ook al uit zijn vooroordeel dat er veel onwetendheid is over brandpreventie. Hoe weet hij dat? Hoe hij dat weet was gisteren in Trouw en enkele provinciale dagbladen te lezen waar Brandraadlid Rene Hagen liet weten dat er niets klopt van die kennis over brandbeveiliging in de musea, maar dat “er geen getallen bekend zijn”.

Daarmee is het niveau van de discussie duidelijk geworden. Er zijn geen getallen bekend, maar toch worden er algemene oordelen geformuleerd. Geen beste beurt voor iemand die al zijn mails ondertekent met “Lector Brandacademie”.

Michel Walhof van Aqua stevent zonder enige nuance en zonder enige kennis over de erfgoedwereld recht op zijn bevoordeelde doel af dat het niet pluis is in het museumwereldje.

Het zal duidelijk zijn wie de verlossing kan bieden: sprinklerboer Michel Walhof, directeur van de firma Aqua is de grote verlosser uit de museale onkunde.

Pleit ik hier tegen sprinklers? Degenen die mij kennen weten dat ik me al heel lang verzet tegen alle sprinklervooroordelen. Ik ben helemaal niet tegen het gebruik van sprinklers.

Ik ben er wel op tegen dat een sprinklerverkoper parasiterend op enkele recente branden de hele museumwereld over dezelfde negatieve kam scheert om zijn zaakje te kunnen promoten.

Iedereen die de uitspraken van Walhof en Hagen in de pers leest dient zich af te vragen waar die plotselinge betrokkenheid van twee kennelijke erfgoedleken met de bescherming van cultuurgoed vandaan komt.

Mijn advies aan de musea: grote omzichtigheid betrachten met de ‘advisering’ uit de hoek van iemand die veel belang heeft bij de verkoop van een product.

Ton Cremers
25 april 2008

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.