Museum Security Network

Koper- en bronsdiefstal – Diefstal van beelden uit het publieke domein kan voorkomen worden.

Er lijkt nauwelijks een halt toe te roepen aan de diefstal van beelden uit het publieke domein. Al jaren, de afgelopen maanden in toenemend aantal, sturen we berichten rond over diefstal van bronzen beelden. Hoewel brons ‘slechts’ twee tot drie euro per kilo oplevert lijkt diefstal van brons voor de daders voldoende lucratief. Tegen deze vorm van diefstal wordt minder ondernomen dan mogelijk is. Hier en daar wordt besloten de beelden naar binnen te halen – een wel heel ongewenst effect – of ze te verankeren.

Verankeren kan op vele manieren en kan zo geschieden dat diefstal nog nauwelijks haalbaar is. Toch zal het altijd weer geprobeerd worden. Pogingen tot diefstal moeten in een zo vroeg mogelijk stadium gedetecteerd worden. Dit kan met de juiste maatregelen zowel aan de beelden zelf als in de directe omgeving van de beelden. Er zijn ook maatregelen mogelijk om gestolen beelden snel op te sporen mochten ze ondanks alle preventieve maatregelen toch ontvreemd worden. Snelle alarmopvolging en opsporing is zeer belangrijk omdat de dieven slechts 1 doel hebben: de beelden versnijden en shredden om ze per kilo brons aan de ijzerhandel te slijten.

Voorkomen van diefstal en snelle opsporing mocht het toch fout gaan is haalbaar. Nadere informatie toncremers@museumbeveiliging.com of +31624224620

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.