informatie over ruimtelijke, automatische blussystemen

Novec

Breekt de vlam binnen 10 seconden af, blusdruk van 10 bar. Uiterst efficiënt geschikt voor bemande en onbemande ruimten. Tijdens een blussing blijft de ruimtelijke zuurstofgraad rond 19%. Het blusgas blijft slechts vijf dagen in de atmosfeer, geen residue.

Argon

Draagt niet bij aan ozonafbraak of broeikaseffect. Het blusgas wordt in 60 seconden afgeblazen en het is zeer geschikt blussing van langzaam ontwikkelende branden. Bij toepassing van deze oplossing moet rekening worden gehouden met de opbouw van overdruk door het inbrengen van het blusgas.

Inergen

Een milieuvriendelijk gas, laat geen residu achter, stimuleert de werking van koolzuurgas op de ademhaling en tast de ozonlaag niet aan. Het blusgas is in de cilinders onder 200

bar opgeslagen en wordt tot 60 bar bij blussing gereduceerd. Bouwkundige overdruk voorzieningen zijn noodzakelijk.

Koolzuurgas

Draagt niet bij aan ozonafbraak of broeikaseffect. Het CO2 blusgas wordt in 3 tot 7 minuten of in een object afgeblazen. CO2 is zeer geschikt voor het blussen van brandbare vloeistoffen en vetten vanwege het groot koelende vermogen. Er dient extra aandacht te worden besteed aan veiligheid.

Sprinkler

Een sprinkler bevat een hittegevoelig ampul dat niet kan bevriezen. Dit is een ampul met vloeistof, ten gevolge van de hitte zet de ampul uit, waardoor deze springt bij het bereiken van een tevoren vastgestelde temperatuur.

Zuurstofreductie

Proactieve brandvermijding, maakt een gecontroleerde zuurstofreducering in de betreffende ruimten mogelijk. Door het inleiden van stikstof via een N2 generator en compressor op maat wordt de zuurstofconcentratie exact tussen de 17% en 13% geregeld en gehouden.

FM200

FM200 blusgas wordt in 10 seconden afgeblazen. De werking berust op fysische koeling van de vlam op moleculair niveau, de hitte wordt verwijderd uit het vlamfront, de verbranding stopt. FM200 blusgas blijft net als het Halon 36 jaar atmosfeer.

Watermist blussystemen

Watermist, groot koelend vermogen door micro druppels. Zuurstofverdringing rond de vlam, veroorzaakt door de expansie van water tot waterdamp, niet elektrisch geleidend.

Rack- en kastblussystemen:

Tube blussysteem

Is een kosten effectieve manier om automatische blussing te realiseren in gesloten objecten is de toepassing van blussing via een leiding. De leiding die in gesloten kasten wordt aangebracht is aangesloten op een onder druk staande brandblusser. Indien een brand optreedt, zal in de flexibele leiding een opening gebrand worden waarbij de brandhaard zal worden geblust.

19” blusunit voor racks en patchkasten

Het innovatieve 19inch detectie en blussysteem is ontwikkeld voor snelle brandbestrijding in racks en patchkasten. Deze units kunnen uitgerust worden met Novec, stikstof (N2), Co2, FM200, Pyrogen. De Co2 uitvoering is de voordeligste echter moet de ruimte per unit groter zijn dan 8m3 in verband met verstikkingsgevaar voor personen.

Aërosol blusmiddel
Aërosol blussers- en blussystemen maken gebruik van de vaste, aërosolvormende verbinding SBK die – eenmaal geactiveerd – wordt getransformeerd in een snel expanderende blus aërosol.

Trendanalyse, detectie- en blus systeem (N2)

Onderzoek wijst uit dat branden die in apparatuur ontstaan in het bijzonder plaatsvindt in apparatuur die dag en nacht aanstaat. Dit systeem biedt uitkomst en maximale zekerheid om uw (netwerk) bedrijfsactiviteiten brandveilig te stellen en te behoeden voor uitval door een calamiteit als brand.

www.blussystemen.com geeft virtueel weer hoe een toekomstgerichte computerruimte wordt ingericht met een automatisch blussysteem .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.