Protected: In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd het schilderij De Emmaüsgangers ten onrechte aangemerkt als een belangrijk vroeg zeventiende-eeuws werk van Johannes Vermeer en aangekocht door Museum Boijmans Van Beuningen.

This content is password protected. To view it please enter your password below: