Helft brandraadleden neemt afstand van persbericht

Meteen na mijn eerste protest tegen het ongefundeerde persbericht van de Brandraad’08 deelde een brandraadlid mij mede bij nader inzien niet achter dat persbericht te staan en dat het bericht er heel anders had uitgezien wanneer ik (ondergetekende) aanwezig was geweest. Na 2,5 uur vergaderen genoten de brandraadleden op kosten van sprinklerbedrijf Aqua een aperitief en deden zich tegoed aan een luxueus diner. Na dat diner was het namens Michel Walhof van Aqua+ geschreven persbericht als toetje gepresenteerd en niemand had, aldus dit brandraadlid, nog zin zich kritisch over dat bericht te buigen. Diezelfde deelnemer aan de raad heeft mij in meerdere gesprekken gezegd mijn kritiek op het persbericht te delen en van deze situatie veel geleerd te hebben.

Rene Hagen, lector aan de brandweeracademie en officieel woordvoerder van de Brandraad, liet meteen na het verschijnen van het persbericht in Trouw weten dat ‘aantallen niet gegeven kunnen worden’. Hiermee distantieerde hij zich feitelijk van de veel te stellige conclusies in het persbericht.

Een derde deelnemer aan de raad mailde mij dat de raad verwacht had dat het persbericht verkeerd zou kunnen worden geïnterpreteerd door de pers. Dit is een feitelijke distantiering van het persbericht. Verkeerd geïnterpreteerd door de pers? Blijkbaar had de raad zelf al twijfels over de inhoud van het persbericht. Waarom zou je anders moeten vrezen dat de pers het bericht verkeerd zou kunnen interpreteren? Als die twijfel er was dan had de raad meer tijd moeten nemen met het uitgeven van het bericht. Er was immers helemaal geen haast.

Een vierde Brandraadlid, Marcel Hanssen, mailde mij om te benadrukken: “Ik was aanwezig op persoonlijke titel” en durft het blijkbaar niet aan op basis van zijn professionele bezigheden zich achter het persbericht te scharen. In diezelfde e-mail schreef Hanssen: “Michel Walhof: gefeliciteerd!!!”. Blijkbaar ziet hij sprinklerverkoper Walhof, ik deed dat vanaf het begin, als de centrale figuur achter het persbericht. Een felicitatie met drie uitroeptekens lijkt wel heel erg veel op ‘wiens kogelbiefstuk men eet, diens woord men spreekt’.

Volgens het persbericht zouden alle Brandraadleden op persoonlijke titel aan het overleg hebben deelgenomen. Het is niet vreemd dat ze desondanks het persbericht hebben ondertekend met al hun professionele informatie. Tenslotte moest het persbericht van de raad enig gewicht hebben. ‘Op persoonlijke titel’ betekent feitelijk dat men zich professioneel niet achter het persbericht durft te scharen en niet ter verantwoording wil worden geroepen.  De Brandraad’08 had op een heel andere wijze veel gewicht kunnen geven aan het persbericht en wel door met goed onderbouwde argumenten te komen.

Wat gaat de raad nu doen? Het lijkt mij dat er een nieuw, corrigerend persbericht moet komen.

Er zijn drie opties:

1. De resterende drie leden van de raad laten in de pers weten dat ze zich distantiëren van de leden die zich gedistantieerd hebben van het oorspronkelijke persbericht;

2. De raad laat weten dat de leden die zich distantieerden van het persbericht dat deden door een misverstand binnen de raad over het oorspronkelijke persbericht en alsnog achter dat bericht staan;

3. De raad is eindelijk bereid op argumenten in te gaan – dat deed men tot nu toe niet – en komt met een nieuw persbericht waarin alle conclusies uit het eerste bericht onderbouwd worden, of waarin van die conclusies afstand wordt genomen.

Mijn verwachting: de Brandraad’08 zal zich blijven hullen in een instemmend stilzijgen.

We wachten af.

Ton Cremers
9 mei 2008

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.