GPS in (?) of aan beelden heeft nauwelijks zin.

GPS werkt namelijk alleen wanneer er een constant gegarandeerde elektrische voeding is. Deze voeding wordt normaal gesproken gerealiseerd via een batterij die dan afhankelijk van de polling frequentie binnen enkele dagen of maximaal een week geladen/vervangen moet worden of via een constante voeding, zoals via de accu van een (vracht)wagen. Een andere mogelijkheid is de voeding constant te houden via zonnecellen. De polling frequentie mag dan niet te hoog zijn omdat er anders te veel zonnecellen nodig zijn. Nadeel van die GPS, ongeacht hoe hij gevoed wordt, is dat de omvang zodanig is dat dieven hem makkelijk kunnen vinden en verwijderen. In de pers mededelen dat GPS overwogen wordt is niet de slimste zet die gemaakt kan worden tenzij hier slechts sprake is van bluf. Het verzekeren van de beelden beschermt ze niet. Wanneer de kans op diefstal zeer groot is, dan zal de premie er ook wel naar zijn.

Ton Cremers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.