Museum Security Network

Geroofd kunstwerk na 28 jaar opgespoord

Geroofd kunstwerk na 28 jaar opgespoord

dinsdag 04 augustus 2009

 BRUSSEL – Een zilveren relikwiehouder die in 1980 bij een kunstdiefstal werd ontvreemd, is weer boven water.

 Anderhalf miljoen euro was de buit waard die onbekenden in de nacht van 25juni 1980 uit de Sint-Pieterskerk in Lessines roofden.

 Ze gingen toen aan de haal met 28 stukken religieus zilverwerk die werden tentoongesteld naar aanleiding van de honderdvijftigste verjaardag van België. De vernissage had nog maar de avond voordien plaatsgehad.

 Nadat in 2002 al een processiekruis was teruggevonden, zijn speurders er nu in geslaagd een tweede stuk te recupereren. Ze waren er drie jaar naar op zoek, nadat het in 2006 via het internet aan het veilinghuis Sotheby’s te koop was aangeboden. Sotheby’s ging niet op het aanbod in omdat het stuk geseind stond als gestolen goed.

 De voorbije dagen konden speurders van de federale politie het stuk lokaliseren in de provincie Limburg. Het was in het bezit van een verzamelaar die het te goeder trouw had gekocht.

 Het gaat om een zilveren cilindrische relikwiehouder van 31 centimeter hoog. Het smeedwerk is gedetailleerd uitgewerkt en bevat afbeeldingen van Sint-Pieter en Sint-Paulus. Experten van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium schatten de ouderdom tussen 1490 en 1530. De waarde wordt geschat op ruim 150.000 euro.

 Het stuk werd indertijd uitgeleend door het museum van het voormalige hospitaal Notre Dame à la Rose. Adjunct-curator Marc Vuidar weet nog niet waar het werk bij zijn terugkeer naartoe gaat. ‘Daar moeten we met de stad, het museum en de verscheidene parochies nog over praten’, zegt hij. ‘Er wachten nog heel wat administratieve stappen voor we het werk effectief weer in ons bezit hebben.’

 Zijn museum is alleszins kandidaat. ‘Het zou een mooi geheel vormen met een werk dat wij in onze collectie hebben’, zegt Vuidar. ‘We hebben hier zestig historische stukken die in goede omstandigheden gepresenteerd worden. Het belangrijkste lijkt me dat ze beveiligd zijn, zodat we niet nog eens zo’n voorval meemaken.’

 Van de dieven is er nog steeds geen spoor. (gse)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.