Gemeentearchief Rotterdam niet bang voor sprinklers

In tegenstelling tot veel musea heeft het Gemeentearchief Rotterdam het volste vertrouwen in het sprinklersysteem. De brand in het Amersfoortse Armando Museum op 22 oktober 2007, waarbij vrijwel de gehele collectie verloren is gegaan, heeft in de museumwereld een discussie op gang gebracht over nut en nadeel een dergelijke blusinstallatie. Slechts 1 procent van alle musea heeft op dit moment een sprinklersysteem. Voornaamste reden: angst voor waterschade.

De ervaring in het gemeentearchief leert dat die angst ongegrond is.

Maatwerk in maatregelen
Net als musea zijn archiefinstellingen erg beducht voor waterschade. Het Gemeentearchief Rotterdam heeft daarom een zogeheten pre-action systeem. Dit systeem bestaat uit gefaseerde maatregelen in geval van een calamiteit, waarbij de sprinkler de laatste fase inluidt in het totaal van beheersmaatregelen.
Het begint met de optische rookmelders die, in geval van rook, een signaal geven aan de brandmeldcentrale. Vanaf dat moment start de reddingsactie. Vanuit deze centrale wordt namelijk een signaal gegeven om de tot nu toe droogstaande sprinklerleidingen van het depot waaruit het alarm komt, te vullen. Tot deze fase komt er in het depot geen water vrij.
De geavanceerde sprinklerinstallatie bestaat uit een leidingstelsel waarop sproeikoppen zijn gemonteerd. Deze sproeikoppen hebben een smeltzekering (vaak van glas) die bij een temperatuur van 68° C springt. Als dat gebeurt, gaan de sprinklers water sproeien – overigens alleen op de plek waar brand is gemeld. De sprinklerkop geeft 60 liter water per minuut. Opmerkelijk is dat dit de helft is van de hoeveelheid water die uit een hoge druk haspel komt en een vijfde van de hoeveelheid water uit een dikke slang, zoals gebruikt door de brandweer. Tegen de tijd dat de brandweer komt, hoeft zij niets anders te doen dan de sprinkler uitzetten.
De sprinklerinstallatie zorgt dus voor een fijne verspreiding en effectieve blussing en heeft niets dan voordelen: een snelle blussing met weinig water.

De archiefwereld heeft, door deze gefaseerde beheersmaatregelen, in tegenstelling tot veel musea, het volste vertrouwen in het sprinklersysteem. Dit vertrouwen is terug te zien in de Ministeriële Regeling Bouw en Inrichting Archiefruimten en Archiefbewaarplaatsen, uit 2001, waarin staat dat een archiefdepot met een oppervlak groter dan 300 m²  x 3 m hoogte, een sprinklerinstallatie moet hebben.
Wellicht is de ramp in het Armando Museum de trieste aanleiding om het pre-action systeem ook in de museumwereld te introduceren om ons erfgoed optimaal te beschermen

http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/index.php?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.