Museum Security Network

Directrice Kunsthal kan onmogelijk in deze positie gehandhaafd worden

De dag na de inbraak met diefstal in de Kunsthal te Rotterdam – er werd voor een waarde van tussen de € 50.000.000 en € 100.000.000 aan schilderijen gestolen (volgens het Art Loss Register) – verklaarde Emily Ansenk, directrice van de Kunsthal, tijdens een persconferentie dat de beveiliging van de Kunsthal ‘state of the art’ is. Niet bepaald een slimme opmerking na zo’n omvangrijke diefstal. De dieven wisten zelfs zonder nalaten van inbraaksporen binnen de komen, maar de beveiliging state of the art? Was het emotie na de diefstal of zit er meer achter deze verklaring door de directrice?

Er zit veel meer achter. Mocht mevrouw Ansenk echt van mening zijn dat die beveiliging state of the art is, dan diskwalificeert ze zichzelf als eindverantwoordelijke manager van de Kunsthal. Mocht ze deze verklaring tegen beter weten in hebben afgelegd, dan diskwalificeert ze zich evenzeer. Haar verklaring getuigt van arrogante onderschatting van de kritische buitenwereld. Het kan nog erger: mevrouw Ansenk ziet zelfs geen aanleiding de beveiliging aan te scherpen. Wat dat betreft is ze in ieder geval consequent, want state of the art – het beste van het beste – kan nu eenmaal per definitie niet aangescherpt, nog beter gemaakt worden. De beveiliging van de Kunsthal is echter helemaal niet state of the art.
Hoe kwamen die dieven de Kunsthal binnen? Heel simpel: via ‘flipperen’ met een stukje plastic. De wijze waarop kruimeldieven woonhuizen binnen gaan. De buitendeur was niet goed afgesloten. Dat kan geen toeval zijn. Hier is een duidelijke indicatie voor hulp van binnenuit. Ansenk ontkent overigens dat de deur niet goed afgesloten zou zijn. Ze kan ook niet anders. Mocht ze toegeven dan zou het weleens zo kunnen zijn dat de verzekeraar niet uitbetaalt.
Wat namen de criminelen mee? Een zorgvuldige selectie aan schilderijen? Welnee: hun keuze werd voornamelijk bepaald door het formaat van de schilderijen. Maar: de politie had het over een zorgvuldig voorbereide inbraak.
Hoe interpreteer je de verklaring van de directeur dat de beveiliging state of the art is? Mevrouw Ansenk laat zich blijkbaar niet leiden door een zeer ernstig incident – de analyse van risico’s en de opzet van de beveiliging begint juist bij de analyse van incidenten – maar bluft zich als falende manager uit de benarde positie waarin ze verkeert. Niet met succes, want ze komt door haar onhandige manoeuvreren juist in een negatief daglicht te staan.
De Kunsthal is in de huidige vorm geheel ongeschikt voor het tonen van schilderijen met een waarde van tientallen miljoenen. Er hadden voor deze tentoonstelling aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Dat is niet gebeurd. Veiligheidszorg is een kerntaak voor de Kunsthal, meer nog dan voor reguliere musea omdat de Kunsthal alleen maar bruiklenen toont. Mevrouw Ansenk is uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van die veiligheidszorg, zoals ze ook eindverantwoordelijk is voor alle museale taken. Natuurlijk hoeft ze niet de inhoudelijke deskundigheid te hebben op alle museale taakgebieden. Haar verklaring dat de beveiliging ‘state of the art’ is kan haar niet zijn ingefluisterd door een deskundige op dat gebied. Het kan niet anders of ze legde deze verklaring op eigen initiatief af.
Wat moet er met een manager die overduidelijk gefaald heeft in de verantwoordelijk voor een kerntaak? Die manager moet ruimte maken voor een opvolger die wel gekwalificeerd is. In de profit sector leidt een dergelijk falen altijd tot consequenties voor de verantwoordelijke(n). Waarom zou dat in de museumwereld anders moeten zijn?
Mevrouw Ansenk noemde deze inbraak met diefstal een nachtmerrie voor een museumdirecteur. Het gaat er steeds meer op lijken dat dit projectie is en dat mevrouw Emily Ansenk een nachtmerrie is voor de Kunsthal.
Mevrouw Asenks positie is door dit incident en door haar ongeloofwaardige manoeuvreren in de pers niet langer houdbaar.
Ton Cremers 

++++++++++
Ton Cremers
+31624224620
http://www.linkedin.com/in/toncremers
https://groups.google.com/group/museum_security_network
http://www.museum-security.orgStolen Egyptian Ka Nefer Nefer Mask in Saint Louis Art Museum<http://tinyurl.com/7r6kosa>
++++++++++++++++++++++++++++

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.