De waarde van normen

Het is in strijd met het normenprincipe om te proberen normen te formuleren voor afwijkende situaties. De grote variatie aan collecties leidt al heel snel tot afwijkende eisen. Het maakt namelijk heel veel uit of er sprake is van de voor streekmusea en oudheidkamers kenmerkende collecties of van collecties op het niveau van het Mauritshuis. Voor wat betreft de gebouwen, de elektronica en elektriciteit, de brand- en omroepinstallaties, de vluchtdeuren en de noodverlichting zijn de reeds bestaande normen toereikend. Wanneer het gaat om de bescherming van de collectie zal op basis van maatwerk en prestatie-eisen het juiste niveau moeten worden bepaald. Het heeft nu eenmaal geen zin voor unieke situaties normen te formuleren.

lees volledige tekst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.