De calamiteitenwijzer: korte instructies voor medewerkers / bezoekers

 De calamiteitenwijzer  

Voor wie en waarom?
De calamiteitenwijzer is bestemd voor de medewerkers van een erfgoedbeherende instelling. De wijzer dient als een geheugensteun bij calamiteiten en als beknopt hulpmiddel bij de voorbereiding op calamiteiten. Volledige informatie moet voor de medewerkers beschikbaar zijn in instructies per onderdeel.
Indien deze elektronische versie geprint wordt, is het raadzaam de naam van de organisatie waarvoor de wijzer gebruikt wordt en de datum toe te voegen.

Meldnummer
In de calamiteitenwijzer is op diverse plaatsen sprake van een telefoonnummer waar calamiteiten gemeld moeten worden. Iedere  instelling heeft daarvoor een eigen nummer. Vul dit nummer – vóór het printen van deze elektronische versie – in op alle daarvoor bestemde plaatsen. nb Het algemene nummer van de telefooncentrale is niet geschikt als alarmnummer, omdat het langdurig in gesprek kan zijn.
Op de locatie waar de melding binnenkomt, moet het bedrijfsnoodplan beschikbaar zijn met de ‘alarmlijst’: de actuele lijst van telefoonnummers van interne functionarissen die ingeschakeld moeten worden en externe organisaties die gealarmeerd moeten worden. Als een medewerker het meldnummer belt om bijvoorbeeld waterschade door te geven, kan de ontvanger van dat bericht met behulp van de ‘alarmlijst’ relevante assistentie inroepen. Omdat calamiteiten zich 24 uur per dag kunnen voordoen, moeten ook maatregelen genomen worden voor de uren dat er niemand aanwezig is om een calamiteit aan door te geven.

Breng de calamiteitenwijzer onder de aandacht
Hang deze wijzer in alle werkruimtes op en breng de wijzer onder de aandacht tijdens voorlichtingsbijeenkomsten, afdelingsvergaderingen e.d. Neem de wijzer ook op in het informatiepakket voor nieuwe medewerkers.
Ontruimingsinstructies maken geen onderdeel uit van de wijzer omdat deze per medewerker en per locatie kunnen verschillen. Het is raadzaam deze instructies afzonderlijk te presenteren (en ook regelmatig te oefenen). Bovendien moet in iedere werkruimte de bekende ‘hotel’- ontruimingsinstructie hangen met beperkte plattegrond en aanduiding van vluchtroutes.

De De calamiteitenwijzer  is in zijn geheel te downloaden als WORD bestand en kan bewerkt worden