Category: conventies

(update 6 juli 2010) Erfgoedklucht: Ikonenmuseum Kampen, Erfgoedinspectie Den Haag, inertie erfgoedinspecteur, dreigementen vanuit het Ministerie van OCW

– Citaat – “Dat betekent dat je alles moet doen wat redelijkerwijs kan worden verwacht op het gebied van controle van de herkomstgegevens van een voorwerp of verzameling. Dit is wel wat werk voor de toekomstige eigenaren van cultuurgoederen. Je moet bijvoorbeeld rekening houden met de omstandigheden van de verwerving.…

Voordelen van het Unidroit Verdrag

Voordelen van het Unidroit Verdrag   Het artikel ‘Gestolen Kunst Gedijt Goed’ (CS 16 mei) over het Unidroit Verdrag wekt verbazing. Niet zozeer vanwege de vele slordigheden erin als wel vanwege het over het hoofd zien van de overeenkomsten tussen…

Bezwaren tegen Unidroit-verdrag ongegrond

Bezwaren tegen Unidroit-verdrag ongegrond D. van der Wal & E. Tijhuis  Afgelopen zaterdag verscheen in deze krant een artikel van F. Kuitenbrouwer onder de titel ‘Gestolen kunst gedijt goed – De bezwaren tegen het Unidroit-verdrag’. In het artikel gaat de…