Brandraad0,8: NEDERLANDSE FASTFOODSECTOR ONVOLDOENDE BEWUST VAN BRANDRISICO’S

Persiflage

Onderstaand ‘persbericht’ is een persiflage op het ‘persbericht’ van de Brandraad’08. Tot mijn verbijstering hebben vrijwel alle Nederlandse kranten mijn nonsens bericht gepubliceerd ongeacht het feit dat 6 van de 7 onder het bericht vermelde ‘experts’ al jaren dood zijn.

Bewezen is wat te bewezen was: als je baarlijkse nonsens zoals het bericht van de Brandraad’08 over de erfgoedsector naar het ANP stuurt dan is de kans heel groot dat het in alle kranten komt. Een leerzame ervaring.

Ton Cremers

PERSBERICHT
10 mei 2008
NEDERLANDSE FASTFOODSECTOR ONVOLDOENDE BEWUST VAN BRANDRISICO’S

Bij een groot aantal fastfoodrestaurants zoals McDonald’s, Burger King,Wimpy’s en Kentucky Fried Chicken staat brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda. Een recente brand in de fastfoodsector zoals op 4 mei 2008 bij McDonald’s in Rijswijk kan ook elders uitbreken. Dat concludeert de Brandraad0,8 tijdens haar eerste bijeenkomst op 10 mei te Lekkerkerk. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen behoren tot de belangrijkste oorzaken.

De Brandraad0,8 bestaat uit zes deskundigen op het snijvlak van brandveiligheid en horeca die zich op persoonlijke titel hebben gebogen over de brandveiligheid in de Nederlandse fastfoodsector. De raad is opgericht naar aanleiding van de brand bij McDonald’s in Rijswijk en heeft tot doel om brandveiligheid in de fastfoodsector hoger op de maatschappelijke agenda te zetten.

16 miljoen smulpapen

De Brandraad wijst er op dat uitbaters in de fastfoodsector een verantwoordelijkheid hebben jegens 16 miljoen Nederlandse smulpapen. Door de hoeveelheid betrokken partijen bij brandbeveiliging zoals overheden, fastfoodsector en de brandweer, zijn verantwoordelijkheden niet altijd helder afgebakend. Bovendien blijkt dat de aandacht voor brandgevaar in veel gevallen pas oplaait na een incident elders. Bij het beslissen over een pakket brandpreventiemaatregelen zijn de uitbaters van snackbars en andere ondernemers in de fastfoodsector vaak niet volledig geïnformeerd en laten zij zich soms leiden door vooroordelen. De Brandraad stelt bijvoorbeeld vast dat de fastfoodsector noodzakelijke preventiemaatregelen zoals sprinklerinstallaties of compartimentering in hun etablissementen niet zelden ten onrechte afwijst op hygiënische gronden.

Verhoging brandveiligheid in de toekomst

De Brandraad signaleert dat de aandacht voor brandbeveiliging in de fastfoodsector weliswaar groeit, maar dat er nog het nodige te winnen valt. Het bewustzijn van de risico’s van brand en de kennis over de organisatorische en technische preventiemaatregelen moet hogere prioriteit krijgen bij ieder die verantwoordelijkheid draagt voor het uitbaten van fastfood. Dit betekent ook dat er vooraf heldere veiligheidsdoelen en regels gesteld moeten worden, zodat de verantwoordelijken hierop aangesproken kunnen worden als het misgaat.

Door de stijgende consumptie is het belang van fastfood in onze maatschappij sterk toegenomen. De investeringen die worden gedaan in de veiligheid van de fastfoodsector blijven bij deze groei achter. Dat aan brandveiligheid een prijskaartje hangt, zou geen hindernis mogen vormen bij het nemen van preventieve maatregelen.

Noot voor de redactie

Voor een toelichting kunt u contact opnemen met:

Auguste Escoffier: +336-563179759
Jan van der Heijden: 06-289092629
Simon A. Tyricus: +44104487083

Deelnemers Brandraad0,8

Auguste Escoffier, grondlegger hedendaagse Franse kookkunst

Jan van der Heijden, uitvinder van de straatlantaarn, auteur van ‘Bericht Wegens de Nieuw geïnventeerde En Geoctroyeerde Slangbrandspuiten’ en initiator van de Brandraad0,8

Simon A. Tyricus, Amsterdamse meesterchef, lector kookacademie en restaurant uitbater.

Colonel Sanders, director risk control Kentucky Fried Chicken Global Risk Consulting

Henry S. Parmalee uit New Haven,USA, uitvinder van de eerste automatische sprinklerkop

James McLamore and David Edgerton, grondleggers van de Burger King keten en internationaal gerenommeerde adviseurs in de fastfoodsector.

De Brandraad0,8 kwam op 10 mei 2008 voor het eerst bijeen en heeft de ambitie uit te groeien tot een jaarlijkse conferentie over brandveiligheid, waarbij het thema elk jaar verandert. Naast een kern van vaste gasten zal de samenstelling van de raad aangepast worden aan het thema dat per jaar gekozen wordt.

 

toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.