Brandraad08: namen noch aantallen bekend, maar wel algemene conclusie

Citaat in diverse kranten:

Precieze aantallen en namen van musea kan de raad niet geven, maar ,,in het algemeen is er geen aandacht voor de brandveiligheid van het cultureel erfgoed”, aldus Rene Hagen, lector brandbeveiliging bij de Brandweeracademie.

Oeps: wat staat daar? Namen en aantallen zijn niet bekend, maar algemene conclusies zijn wel te trekken?

Blijkbaar neemt de Brandraad08 zichzelf, maar in ieder geval de lezers van het persbericht, niet serieus.

Ton Cremers

25 april 2008

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.