BRANDRAAD: WEER EEN VEEL TE SNELLE EN ONGEFUNDEERDE CONCLUSIE

Brandraad: weer een veel te snelle en ongefundeerde conclusie

www.museumbeveiliging.com/2008/04/29/brandraad-weer-een-veel-te-snelle-en-ongefundeerde-conclusie/

29/04/2008 – 06:00In vorige berichten meende ik meer dan voldoende gereageerd te hebben op het misleidende en inacceptabel generaliserende persbericht van de Brandraad08.

Blijkbaar was het niet voldoende want op Brandveilig.com komt eindelijk de aap uit de mouw. Onder de titel Nederlandse erfgoedsector onvoldoende bewust van brandrisico’s staat daar te lezen:

“De raad stelt bijvoorbeeld vast dat de erfgoedsector noodzakelijke preventiemaatregelen zoals sprinklerinstallaties of compartimentering in historische gebouwen niet zelden ten onrechte afwijst op esthetische gronden.”

Weer een vaststelling zonder enige grond.

Gisteren gaf ik al aan dat de conclusies van de Raad ongefundeerd en zelfs misleidend zijn:
http://www.museumbeveiliging.com/2008/04/28/persbericht-brandraad-misleidend-en-ongefundeerd/

In eerdere artikelen ging ik uitgebreid in op de stappen die de Nederlandse erfgoedsector de afgelopen twee decennia nam om juist de brandveiligheid, het risicobewustzijn en de kennis van preventie te vergroten.

Zie voor die artikelen: http://www.museumbeveiliging.com/category/brandraad08/

De Raad ging geheel aan die inspanningen van de rfgoedsector voorbij en trok zijn conclusies enkel en alleen gebaseerd op de brand in het Armandomuseum en de citaten in de pers van een handvol museumdirecteuren.
Citaten overigens, laat dat duidelijk zijn, waar ik helemaal niet blij mee was. Ze getuigden namelijk alleen van vooroordelen tegen sprinklers.

Ik heb die vooroordelen met cijfers en argumenten uitgebreid bestreden: http://www.museumbeveiliging.com/sprinklerdiscussie.pdf

De nieuwe conclusie van de Raad zoals vermeld in Brandveilig.com dat ‘de erfgoedsector’ sprinklers en compartimentering ‘op esthetische gronden’ afwijst slaat nergens op. Deze conclusie is in strijd met de feiten en waarschijnlijk gebaseerd op de mening van 1 museumdirecteur zoals die 11 oktober 2007 te lezen was in De Volkskrant.

Er zijn vele voorbeelden die die mening tegenspreken en op grond waarvan de Raad heel andere conclusies had kunnen trekken.

Toont een bezoek aan CODA (Cultuur Onder Dak Apeldoorn) aan dat musea helemaal niet bang zijn voor het gebrek aan esthetiek van sprinklers?

De musea? Net zo’n onmogelijk te beantwoorden vraag als de door de Brandraad getrokken conclusie mogelijk is want ik geef hier slechts 1 museum als voorbeeld.

De archieven in Zierikzee, Schiedam en Rotterdam zijn voorzien van sprinklers. CODA breidt momenteel de sprinklerinstallatie uit met sprinklers in de bibliotheek. De provinciale bibliotheek in Middelburg, de Koninklijke Bibliotheek en de prachtige nieuwe bibliotheek van de universiteit in Wageningen zijn voorzien van sprinklers.

Er zijn meer musea met sprinklers. Dus zo uit het blote hoofd kan ik tegenover de veel te snelle conclusie van de Raad en de mening van 1 museumdirecteur meer dan een handvol erfgoedbeheerders noemen die sprinklers hebben. De conclusie van de Brandraad dat DE erfgoedsector geen sprinklers wil op esthetische gronden raakt dus kant noch wal. Dat komt er van als je meent te moeten generaliseren….

De conclusie van de Raad dat DE erfgoedsector geen compartimentering wil hebben om esthetische gronden is helemaal uit de duim gezogen.
Daar is geen enkel voorbeeld van. Integendeel: Hans Buurman, zakelijk directeur van het Gemeentemuseum Den Haag, hield op de sprinklerbijeenkomst van de Museumvereniging op 7 februari 2007 in Utrecht een uitgebreid betoog over de brandcompartimentering in zijn museum.

Michel Walhof, sprinklerverkoper en oprichter van de Brandraad, was nota bene aanwezig bij die presentatie.

De Rijksgebouwendienst publiceerde circa tien jaar geleden een zeer boeiend boekje over alle brandpreventieve maatregelen in Paleis het Loo.

Met name de brandcompartimentering is daar op een zeer creatieve wijze gerealiseerd.

Het is niet waar dat de erfgoedsector op esthetische gronden tegen compartimentering is. Een dergelijk esthetisch verzet zou bovendien binnen de kortste keren door Bouwbesluit en Bouwverordening worden ingehaald.

Was het oorspronkelijke persbericht van de Raad al nergens op gebaseerd, deze aanvullende conclusies door een anoniem lid van de Raad in Brandveilig.com tonen overduidelijk aan dat de (voorzitter en oprichter van de) Raad een nauwelijks verholen agenda had: de verkoop van sprinklers.

Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks door de strot geduwd door de erfgoedsector te diffameren als ondeskundig en slechts gericht op esthetische overwegingen.

Laten we het er maar op houden dat de Raad zich eigenlijk bewust is ongefundeerde conclusies te trekken en daartoe Rene Hagen, een van de leden, citeren toen hij in de provinciale pers toegaf: “… er zijn geen aantallen bekend”.

DAT is de waarheid. De Raad trok zijn conclusies zonder de werkelijke feiten te kennen.

De vraag dringt zich op of de erfgoedvertegenwoordigers in de Raad, Nina Duggen en Theo Vermeulen, zich kunnen scharen achter de citaten van hun collega Raadleden in de pers en met name in Brandveilig.com.

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

Ton Cremers
29 april 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.