Borrelpraat van Minister Herfkens in 2001 (en de borrelpraat van Herfkens gaat 2008 in New York onverbeterd verder….)

Borrelpraat van Minister Herfkens

(zie ook verwikkelingen rondom Herfkens als VN medewerker in New York aan het einde van dit artikel)

Bij het Algemeen Overleg Buitenlandse Zaken, met name Ontwikkelingssamenwerking, sneed kamerlid Sharon Dijksma (PvdA) de problematiek in West Afrika rondom de roof van cultuurgoed aan en vroeg minister Herfkens of de regering plannen heeft het sedert 1996 bij de PvdA levende verzoek de Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Objects (1995) te ratificeren in te willigen.
Het antwoord van de zeer slecht geïnformeerde Minister Herfkens oversteeg niet de gebruikelijke borrelpraat van sommige kunsthandelaren en verzamelaars. Volgens Herfkens is het in vele gevallen juist goed dat culturele objecten tijdelijk “elders worden geparkeerd” en hadden de “Engelsen destijds gelijk” toen ze de marmeren beelden van het Parthenon verwijderden en naar Engeland vervoerden.
Wat bedoelde de minister hier? Valt de door Lord Elgin gepleegde roof van deze beelden onder de noemer “tijdelijk parkeren” en ondersteunt ze nu de gerechtvaardigde terugkeer van de beelden naar Athene? Of probeerde ze Sharon Dijksma duidelijk te maken dat er rechtvaardiging bestaat voor het tegen de wil van de bronlanden in verwijderen van cultuurgoed omdat dit elders beter bewaard kan worden? Als dit de redeneertrant is van deze slecht geinformeerde Minister, dan houdt dat automatisch in dat alle kinderen uit West Afrika “tijdelijk geparkeerd” moeten worden in Europa omdat er hier betere onderwijsmogelijkheden zijn, en moet de hele Afrikaanse gezondheidszorg, totdat de patiënten hersteld zijn, tijdelijk worden verplaatst naar de westerse wereld.

“Nadeel van internationale verdragen is dat iedere idioot zich dan kan melden met het verzoek om teruggave van cultuurgoed”. Afgezien van het weinig parlementaire taalgebruik liet Minister Herfkens ook hier weer blijken van de hoed noch de rand te weten. Ratificatie van het Unidroit verdrag heeft namelijk geen terugwerkende kracht en kan slechts een ondersteuning zijn in de strijd tegen de nu nog dagelijkse roof van cultuurgoed uit Afrika, Midden en Zuid Amerika en Azië.
Nederland heeft noch de publiekrechtelijke Unesco Conventie ter bestrijding van de illegale handel in cultuurgoed (1970), noch het Unidroit Verdrag geratificeerd. Daarnaast werd onlangs bekend gemaakt dat de afdeling Kunst en Antiek van het CRI per 1 januari a.s. wordt opgeheven. Reeds lang is bekend dat Nederland een prominente rol speelt bij de handel in drugs. Meer dan eens is aangetoond dat er vaak een directe relatie bestaat tussen de illegale handel in cultuurgoed en de handel in drugs. Het is stuitend dat een minister uit het land dat er al jaren prat op gaat de mondiaal belangrijkste kunst- en antiekbeurs (de TEFAF in Maastricht) te organiseren zich zo afwijzend opstelt tegen ratificatie van internationale verdragen ter bestrijding van de illegale handel in kunst.

Is het misschien zo dat die heel belangrijke kunst- en antiekbeurs juist in Nederland plaats vindt dankzij de gerieflijke bescherming van ontbrekende ratificatie?

Ton Cremers
Museum Security Network
winter 2001

17 januari 2008 , De Volkskrant, pag. 3
PvdA-fractie is
Herfkens beu
Van onze verslaggeefster
Maartje van Hoek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ Kamerleden storen zich aan ‘d i v a g e d ra g ’ van partijgenote.
◗ Huursubsidie zonder speciaal verlof is ‘tegen de regels’ volgens Herfkens’ baas bij de VN.
DEN HAAG PvdA-Kamerleden vinden dat Eveline Herfkens de PvdA heeft beschadigd door haar uitspraken
over haar luxe leven in New York. Ze laten hun partijgenoot Herfkens vallen omdat ze 280.000 euro huursubsidie ontving
van de Nederlandse overheid – naast haar salaris van VN-organisatie UNDP – en daarover zei: ‘Anders zit ik op een eenkamerflat
met uitzicht op een bakstenen muur.’

‘Hier spreekt een soort verwendheid uit die niet past bij de PvdA. Als je links bent mag je best van luxe houden, maar zeg niet dat je het volste recht hebt op een penthouse’, reageert Kamerlid Martijn van Dam. Ook Staf Depla is verbaasd over
de uitlatingen van de ex-minister voor Ontwikkelingssamenwerking. ‘Ze zet zich in voor de armsten der aarde, dus laat ze me dan niet lastigvallen met divagedrag.’ Volgens Depla heeft Herfkens met haar uitspraken het beeld dat de Nederlandse bevolking heeft van de politiek bevestigd. ‘Zo van: wij weten wat goed is voor de wereld.’
Depla is medeschrijver van de gedragscode die geldt voor PvdA’ers in bestuursfuncties. Volgens Hans Spekman moeten ook gewone leden zich eraan houden. ‘Ik zou er niet om treuren als ze uit de partij wordt gezet’, zegt Spekman. Dat kan echter niet, want Herfkens zit niet namens de PvdA in New York en is ‘slechts lid, zoals nog 65 duizend PvdA’ers’.
Diederik Samsom zegt Herfkens een brief te hebben geschreven waarin hij zich ‘niet genuanceerd’ uitlaat over de situatie. ‘Ze realiseert zich onvoldoende hoe voorzichtig ze moet omgaan met publiek geld. Ze doet belangrijk werk, maar aan de uitspraak dat ze het te druk heeft om naar de regels te kijken, stoor ik me enorm.’ Kemal Dervis, Herfkens’ hoogste
baas bij het ontwikkelingsprogramma van de VN, liet zich gisteren voor het eerst uit over de zaak. ‘Het had niet mogen gebeuren’, zei hij in New York. ‘Het is duidelijk dat zonder speciale toestemming het aanvaarden van een huizensubsidie
terwijl je op een stafcontract werkt tegen de regels is.’ Dervis zei dat hij niet gelooft dat Herfkens zich bewust was van de
interne VN-regels die ze doorbrak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.