Belgische Senaat keurt unaniem oprichting publieke databank gestolen kunst goed | Nieuwslog.nl

Belgische Senaat keurt unaniem oprichting publieke databank gestolen kunst goed | Nieuwslog.nl

http://www.nieuwslog.nl/2011/04/08/belgische-senaat-keurt-unaniem-oprichting-publieke-databank-gestolen-kunst-goed/

April 29, 2011

Belgische Senaat keurt unaniem oprichting publieke databank gestolen kunst goed

De belgische senaat keurde gisteren in plenaire vergadering unaniem het voorstel van Open Vld senatoren Bart Tommelein en Martine Taelman goed om alle gestolen kunst te plaatsen op een voor het publiek toegankelijke website.

Voor de burger die het slachtoffer wordt van een kunstdiefstal is het ontbreken van een publiek toegankelijke politiedatabank van gestolen kunst immers een gemiste kans stelt Tommelein. Niet alleen zorgt het oplijsten van de gestolen kunst en antiek voor een sterk ontradend effect, maar het zorgt ook voor een toename van de pakkans, daar elke kunstliefhebber, kunsthandelaar of veilingmeester via het internet deze databank bij een aankoop zal kunnen raadplegen.

Tommelein vernam dat in 2010 er in ons land 260 grote dossiers waren wat betreft gestolen kunst en antiek.  Slechts weinig van de gestolen kunstvoorwerpen komen terug boven water. Zo werden in 2008 werden 7 gestolen kunstvoorwerpen teruggevonden en in 2009 waren dit er 26. Als men weet dat er momenteel meer dan 20.000 kunstvoorwerpen staan aangegeven als gestolen is het invoeren van een openbare databank van gestolen kunst heel belangrijk.

Net daarom wil het voorstel tevens systematisch overleg invoeren tussen de veilinghuizen en de kunsthandelaren enerzijds en de politiediensten anderzijds en dit om hen ertoe aan te zetten systematisch via het internet deze databank te raadplegen, aldus Taelman: Handelaren en veilingzalen zullen aldus veel eenvoudiger kunnen nagaan of zij al of niet met gestolen kunst te maken hebben.”.

Uit de hoorzittingen in commissie Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de bespreking van dit voorstel bleek tevens dat de politiediensten zelf geen rechtstreekse toegang hebben tot de bestaande interne databank gestolen kunst die door de federale kunstcel werd uitgebouwd. Om deze absurde gang van zaken op te heffen bepleit het voorstel dan ook de onmiddellijke en rechtstreekse toegang tot de databank gestolen kunst voor alle politiediensten.

De kostprijs van het opzetten van een voor het publiek toegankelijke website gestolen kunst bedraagt slechts 330.000 euro indien men vertrekt van de bestaande interne databank gestolen kunst. Dit voorstel is eenvoudig te realiseren en de kostprijs is beperkt. De diverse speurders die we hoorden in de Commissie zijn er tevens van overtuigd dat de databank kunstdiefstallen zal ontmoedigen. Als van iets geweten is dat het gestolen is kan het niet verkocht worden en zijn de kansen voor de verzamelaar op het terugvinden van het goed bovendien groter.

Meer info over voorstel: zie http://www.senate.be/www/?MIval=/dossier&LEG=5&NR=29&LANG=nl

 

Belgische Senaat keurt unaniem oprichting publieke databank gestolen kunst goed | Nieuwslog.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.