Museum Security Network

ARMANDO MUSEUM (UPDATE 14 JULI 2010: HOE ZIT HET MET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET MUSEUM?) – DE AMERSFOORTSE GEBOUWENBEHEERDER SRO, WORDT AANSPRAKELIJK GESTELD VOOR DE MILJOENENSCHADE BIJ DE BRAND IN HET ARMANDO MUSEUM. VERZEKERAARS VAN HET MUSEUM HEBBEN SRO GEDAGVAARD BIJ DE RECHTBANK IN UTRECHT.

14/07/2010 – 10:38

Update 14 juli 2010

++++++++++++++++++

Interessante kwestie om te volgen. Ik durf het bijna niet te vragen, maar doe het toch maar…

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van het museum? Dankzij substantiële subsidies van het Ministerie van OCW – verstrekt via de Mondriaanstichting – vonden/vinden in heel Nederland projecten plaats waarbij erfgoedbeheerders gezamenlijk werken/werkten aan het opstellen van calamiteitenplannen met aandacht voor de bereddering van collectie bij calamiteiten. In die projecten wordt/werd – in ieder geval in de provincies waar ik bij die projecten betrokken was – intensief samengewerkt met de brandweer. Om te voorkomen dat gedacht wordt dat ik uit de school klap: in de provincie Utrecht was ik niet bij die projecten betrokken. Deed het Armando Museum aan zo’n project mee? Had het Armando Museum ten tijde van de brand een calamiteitenplan inclusief aandacht voor de bereddering van de collectie? Had het Armando Museum in het kader van dat Utrechtse project en het opstellen van het calamiteitenplan contact met de brandweer over het redden van collectie bij brand? Had het Armando Museum een collectiehulpverleningsplan (CHV)? Was er een CHV-organisatie? Was er een prioriteitenlijst?

Interessante vragen die direct raken aan de verantwoordelijkheid van het museum. Ik begrijp die verzekeraars en hun claim bij SRO natuurlijk wel: bij de gemeente zal gemakkelijker geld te halen zijn dan bij het museum.

Het is niet gebruikelijk museumdirecties aan te spreken op hun verantwoordelijkheid wanneer zaken ernstig fout lopen. Hier is een cultuuromslag nodig die uiteindelijk zal leiden tot aanzienlijke kwaliteitswinst.

De Evaluatie van de subsidieregeling is te lezen op: http://www.museumbeveiliging.com/evaluatie.pdf

Ton Cremers

+++++++++++++++++++++++++++++++

SRO aansprakelijk gesteld voor Armandobrand

4 juli 2010

AMERSFOORT – De Amersfoortse gebouwenbeheerder SRO, wordt aansprakelijk gesteld voor de miljoenenschade bij de brand in het Armando Museum. Verzekeraars van het museum hebben SRO gedagvaard bij de rechtbank in Utrecht.
Volgens de verzekeraars is duidelijk dat de brand is veroorzaakt door fouten van loodgieters, zoals RTV Utrecht kort na de brand in 2007 wist te melden. De loodgieters werkten in opdracht van SRO aan het dak van de Elleboogkerk.
Onderzoek van onder meer het Forensisch Insitituut zou aantonen dat SRO nalatig is geweest, zegt de verzekeraar van het museum nu. Een eerder onderzoek door de gemeente Amersfoort naar de oorzaak van de brand heeft geen onomstotelijk bewijs van een schuldige geleverd.
SRO is voor een groot deel in eigendom van de gemeente Amersfoort.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.