Museum Security Network

addendum

www.museumbeveiliging.com/Kennispublicatie%20NIFV%20en%20RCE%20en%20wonderbaarlijke%20reactie%20Theo%20Vermeulen%20op%20rectificatie.htm

Op enkele LinkedIn groepen maakte ik begin april bekend dat er een nieuwe publicatie het daglicht zag over de veiligheid van cultureel erfgoed en brand.

 

Een zogenaamde ‘kennispublicatie’. Dat die publicatie voornamelijk ‘oude’ kennis en niets nieuws bevat, zal onderwerp zijn van een volgende column. Het is een koffietafel babbelstuk gemaakt door belastingruifwerknemers die elkaar van de straat houden en draagt niets bij aan wat sinds 2000 al op vele plaatsen verkondigd werd.

 

In het betreffende babbelstuk staat vermeld dat het Waterschadewiel (1999) en het Brandschadewiel (2011) tot stand kwamen ‘onder leiding van’ de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Dit klopt niet. Het waterschadewiel werd geproduceerd toen RCE nog niet bestond en is feitelijk niets anders dan een vertaling van een Canadees product.

 

Het Brandschadewiel kwam niet tot stand onder leiding van RCE, maar op initiatief en onder leiding van het Landelijk Contact Museumconsulenten. Ere wie ere toekomt.

 

Maar goed: fouten kunnen gemaakt worden. Echter RCE, Hanna Pennock, is medeauteur van die ‘kennispublicatie’. Voor een formulering als ‘onder leiding van’ wordt natuurlijk bewust gekozen. Dit is geen fout meer, maar een verkeerde weergave van de feiten en schurkt aan tegen liegen. Foei toch.

 

Op de LinkedIn groepen Dutch Museum Security en Veilig Erfgoed beperkte ik mij tot een ‘zakelijke’ rectificatie.

 

Daar kwam een reactie op door Darnal Vanheste, een ‘bewakingsagent’ uit Gent.

 

Zo ver, zo goed…

 

Totdat er ook een reactie kwam door Theo Vermeulen,

Cordinator Security & Collections Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Theo is niet alleen Hanna Pennock’s voorganger bij het Kenniscentrum Veiligheidszorg Cultureel Erfgoed (KVCE), maar ook een van de auteurs van het kennispublicatietje.

 

‘Kennispublicatie’, ‘Kenniscentrum’…het regent (gebrek aan) ‘kennis’. Ook daar kom ik op terug in een blog over de door RCE/KVCE met trots gepubliceerde Checklist beveiliging…..over kennis gesproken…

 

Die reactie van Theo Vermeulen was niet bepaald gespeend van arrogantie. Hij gaf zijn mening, ook Theo mag dat, maar ging helaas slechts zeer gedeeltelijk inhoudelijk op mijn rectificatie in, en stampvoette slechts dat ik ongelijk had en dat wat hem betreft de discussie beindigd was. Een variant op boos iets roepen en je omdraaien en wegbenen, of iets schreeuwen door de telefoon en de verbinding verbreken omdat je het weerwoord niet horen wilt.

 

Vermeulen vond de discussie sowieso een discussie om niks. Oh ja, waarom er dan aan deelnemen?

 

Vermeulen niet de eigenaar/moderator van de bewuste LinkedIn groepen en niet degene die de competentie heeft discussies te beindigen. Hij kan slechts afzien van zijn deelname aan discussies, maar wanneer hij zich geroepen voelt dat wel te doen, dan ware het redelijk dat te doen op basis van argumenten. Deelnemen aan een discussie creert automatisch het recht van anderen, net als van Theo, te kiezen voor reactie.

 

Aangesproken op zijn vreemde handelwijze komt meneer Vermeulen slechts met een nog vreemdere en bovendien niet onderbouwde – een specialiteit van Vermeulen? – en zelfs onterechte aantijging. Mijn verzoek zijn aantijging met een voorbeeld te staven bleef, hoe voorspelbaar, onbeantwoord.

 

Ik heb er in de loop der jaren regelmatig voor gekozen in mijn blogs de confrontatie aan te gaan en man-en-paard te noemen en zal nooit verdere discussie weigeren.

 

Hierboven is daar een voorbeeld van te vinden. Die confrontaties zocht ik altijd op basis van argumenten. Het verwijtende geblaat van Vermeulen mist enige argumentatie of onderbouwing.

 

Zo zijn blijkbaar de manieren…
Zie de LinkedIn ‘discussie’ hieronder.

 

Het archief groeit……

 

 

NIFV – Veiligheid cultureel erfgoed belicht in nieuwe kennispublicatie

 

Brandweer Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben meegewerkt aan een kennispublicatie, uitgegeven door Infopunt Veiligheid, onderdeel van het IFV. Deze kennispublicatie geeft brandweer en…

 

Ton Cremers

Wat lees ik daar in die publicatie? Om te beginnen weinig nieuws.

Wel nieuw voor mij: “Onder leiding van de RCE zijn het Brandschadewiel en het Waterschadewiel gemaakt.”

Is dat zo? Het brandschadewiel was een initiatief van het Landelijk Contact Museumconsulenten en werd gemaakt onder leiding van het LCM. Zie de tekst hierover op

http://www.museumconsulenten.nl/index.php?84

 

Het waterschadewiel werd 1999 uitgegeven door het Instituut Collectie Nederland en is feitelijk niets anders dan een vertaling uit het Engels.

Het is dus niet zo…Ere wie ere toekomt….

 

Darnal Vanheste

Zolang iets er maar komt maakt het mij niet veel gelijk wie zijn naam er uiteindelijk onderstaat. Maar je hebt natuurlijk gelijk. Mensen dienen erkenning te krijgen volgens inzet.

 

Ton Cremers

Jou maakt het misschien niet uit, maar voor degenen die het werk deden wel. Het is niet prettig wanneer mensen die de eer niet toekomen, in dit geval RCE, de eer opeisen. RCE was medeauteur van de bewuste tekst en is dus verantwoordelijk voor deze misinformatie.

 

Darnal Vanheste

Nee, ik bedoelde dat indien collega’s de eer nemen voor mijn werk of projecten, wat vaak gebeurt, ik (persoonlijk) het belangrijker vind dat het er effectief komt, dan wiens naam het draagt. Maar je hebt natuurlijk volledig gelijk.

 

Theo Vermeulen

Dit is weer een discussie om niks: het ICN is tegenwoordig onderdeel van RCE (waar in 1999 nog geen sprake van was als overkoepelend orgaan) en het brandschadewiel is weliswaar een initiatief van het LCM, maar de RCE heeft uiteindelijk wel degelijk de uitgave ervan mogelijk gemaakt. Einde discussie, wat mij betreft

 

Ton Cremers

“Einde discussie, wat mij betreft”? Leest als: “Dit vind ik, en ik wens geen weerwoord”.

Het ging om de formulering: “Onder leiding van de RCE zijn het Brandschadewiel en het Waterschadewiel gemaakt.” Dat klopt niet en heb je niet weerlegd.

Einde discussie? Prima wat mij betreft. Het is duidelijk.

 

Theo Vermeulen

Zonder flauw te willen worden, Ton: jouw teksten hebben over het algemeen ook een sterk “Dit vind ik, en ik wens geen weerwoord”-karakter. Ik heb van nabij de totstandkoming van het brandschadewiel meegemaakt, en daar heb ik verder niets aan toe te voegen.

Ton Cremers

Geef mij 1 voorbeeld waarbij ik een mening geef gevolgd door “Einde discussie, wat mij betreft”.

Gelukkig relativeer je je niet onderbouwde aantijging met “Zonder flauw te willen worden”. Jammer dat je nu even wordt wat je niet wilt.

Het brandschadewiel kwam tot stand op initiatief en onder leiding van het LCM en niet de RCE. Dat OCW (RCE) mede-financierde is wat anders dan ‘onder leiding van’.

Het waterschadewiel is niets meer en niets minder dan een vertaling. Dat zijn de feiten.

Ik begrijp dat je als medeauteur van “Veiligheid cultureel erfgoed belicht in nieuwe kennispublicatie’ niet blij bent met mijn kanttekening, rectificatie. Het zij zo.

 

 

++++++++++
Ton Cremers +31624224620
http://www.museum-security.org

http://www.linkedin.com/in/toncremers

 

Download de Collectiehulpverlenings App (CHV):

Appstore of

Playstore (Android) zoeken op CHV of calamiteit.

 

Stolen Egyptian Ka Nefer Nefer Mask in Saint Louis Art Museum<http://tinyurl.com/7r6kosa>
++++++++++++++++++++++++++++

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.