Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten.
Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum.

Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als lid van de (tot nu toe eenmalige) Brandraad’08 ondertekende Hagen een persbericht waarin de verantwoordelijken voor het Armandomuseum, dus Gerard de Kleijn als eindverantwoordelijke, het pijnlijke verwijt kre(e)gen dat die brand veroorzaakt werd door “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”.

Een onterecht verwijt voor een museum dat in het bezit was van een gebruiksvergunning, voorzien was van brandcompartimentering en een brandmeldinstallatie had conform de geldende normen. Bovendien was er een directe verbinding met de regionale alarmcentrale (112) en was een van de medewerkers opgeleid tot beheerder van de brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Daarnaast nam het museum deel aan een door het museumconsulentschap in Utrecht georganiseerd project waar samen met collega erfgoedbeheerders en de brandweer gewerkt werd aan het opstellen van een actueel calamiteitenplan. Het museum was zich, mede omdat de verbouwing van de Elleboogkerk tot museum destijds plaats vond onder toezicht van de brandweer, niet alleen goed bewust van de risico’s maar nam ook de wettelijk vereiste maatregelen. Het verwijt aan het museum dat er ““onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen” zou zijn is feitelijk een verwijt aan de gemeente Amersfoort omdat het museum onder die gemeente valt. Hoe het ook zij: het is een misplaatst en onterecht verwijt.

In het door Hagen ondertekende persbericht wordt de hele erfgoedsector als incompetent over één kam geschoren. Ik heb destijds in meerdere artikelen grote bezwaren gemaakt tegen het door de Brandraad’08 verspreide persbericht.

Geïnteresseerden kunnen op http://snipurl.com/275t3 die teksten lezen. Je moet wel enige motivatie hebben want het is omvangrijk leesvoer.

Nu, circa zeven maanden nadat ik die tekst schreef, sta ik nog onveranderd achter de inhoud en blijf van mening dat de Brandraad’08 in het persbericht geheel ongemotiveerd de erfgoedsector veel te ondeskundig en onbewust van risico’s afschilderde. Dat doet geen recht aan de grote energie in tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die met name de afgelopen zes jaar via de Mondriaanstichting door heel Nederland in regionale projecten zijn gedaan.

Naar het symposium van januari kijk ik met extra belangstelling uit omdat ik verwacht en vooral hoop dat Hagen en (mede)Brandraad’08-lid Theo Vermeulen het persbericht van de Brandraad’08 nuanceren. Dat mag je verwachten van iemand die als lector aan de Brandweeracademie toekomstige brandweerofficieren opleidt en van de projectleider Kenniscentrum Cultureel Erfgoed (http://www.kvc.nl).

Ton Cremers

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten.
Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum.

Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als lid van de (tot nu toe eenmalige) Brandraad’08 ondertekende Hagen een persbericht waarin de verantwoordelijken voor het Armandomuseum, dus Gerard de Kleijn als eindverantwoordelijke, het pijnlijke verwijt kre(e)gen dat die brand veroorzaakt werd door “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”.

Een onterecht verwijt voor een museum dat in het bezit was van een gebruiksvergunning, voorzien was van brandcompartimentering en een brandmeldinstallatie had conform de geldende normen. Bovendien was er een directe verbinding met de regionale alarmcentrale (112) en was een van de medewerkers opgeleid tot beheerder van de brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Daarnaast nam het museum deel aan een door het museumconsulentschap in Utrecht georganiseerd project waar samen met collega erfgoedbeheerders en de brandweer gewerkt werd aan het opstellen van een actueel calamiteitenplan. Het museum was zich, mede omdat de verbouwing van de Elleboogkerk tot museum destijds plaats vond onder toezicht van de brandweer, niet alleen goed bewust van de risico’s maar nam ook de wettelijk vereiste maatregelen. Het verwijt aan het museum dat er ““onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen” zou zijn is feitelijk een verwijt aan de gemeente Amersfoort omdat het museum onder die gemeente valt. Hoe het ook zij: het is een misplaatst en onterecht verwijt.

In het door Hagen ondertekende persbericht wordt de hele erfgoedsector als incompetent over één kam geschoren. Ik heb destijds in meerdere artikelen grote bezwaren gemaakt tegen het door de Brandraad’08 verspreide persbericht.

Geïnteresseerden kunnen op http://snipurl.com/275t3 die teksten lezen. Je moet wel enige motivatie hebben want het is omvangrijk leesvoer.

Nu, circa zeven maanden nadat ik die tekst schreef, sta ik nog onveranderd achter de inhoud en blijf van mening dat de Brandraad’08 in het persbericht geheel ongemotiveerd de erfgoedsector veel te ondeskundig en onbewust van risico’s afschilderde. Dat doet geen recht aan de grote energie in tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die met name de afgelopen zes jaar via de Mondriaanstichting door heel Nederland in regionale projecten zijn gedaan.

Naar het symposium van januari kijk ik met extra belangstelling uit omdat ik verwacht en vooral hoop dat Hagen en (mede)Brandraad’08-lid Theo Vermeulen het persbericht van de Brandraad’08 nuanceren. Dat mag je verwachten van iemand die als lector aan de Brandweeracademie toekomstige brandweerofficieren opleidt en van de projectleider Kenniscentrum Cultureel Erfgoed (http://www.kvc.nl).

Ton Cremers

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten.
Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum.

Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als lid van de (tot nu toe eenmalige) Brandraad’08 ondertekende Hagen een persbericht waarin de verantwoordelijken voor het Armandomuseum, dus Gerard de Kleijn als eindverantwoordelijke, het pijnlijke verwijt kre(e)gen dat die brand veroorzaakt werd door “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”.

Een onterecht verwijt voor een museum dat in het bezit was van een gebruiksvergunning, voorzien was van brandcompartimentering en een brandmeldinstallatie had conform de geldende normen. Bovendien was er een directe verbinding met de regionale alarmcentrale (112) en was een van de medewerkers opgeleid tot beheerder van de brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Daarnaast nam het museum deel aan een door het museumconsulentschap in Utrecht georganiseerd project waar samen met collega erfgoedbeheerders en de brandweer gewerkt werd aan het opstellen van een actueel calamiteitenplan. Het museum was zich, mede omdat de verbouwing van de Elleboogkerk tot museum destijds plaats vond onder toezicht van de brandweer, niet alleen goed bewust van de risico’s maar nam ook de wettelijk vereiste maatregelen. Het verwijt aan het museum dat er ““onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen” zou zijn is feitelijk een verwijt aan de gemeente Amersfoort omdat het museum onder die gemeente valt. Hoe het ook zij: het is een misplaatst en onterecht verwijt.

In het door Hagen ondertekende persbericht wordt de hele erfgoedsector als incompetent over één kam geschoren. Ik heb destijds in meerdere artikelen grote bezwaren gemaakt tegen het door de Brandraad’08 verspreide persbericht.

Geïnteresseerden kunnen op http://snipurl.com/275t3 die teksten lezen. Je moet wel enige motivatie hebben want het is omvangrijk leesvoer.

Nu, circa zeven maanden nadat ik die tekst schreef, sta ik nog onveranderd achter de inhoud en blijf van mening dat de Brandraad’08 in het persbericht geheel ongemotiveerd de erfgoedsector veel te ondeskundig en onbewust van risico’s afschilderde. Dat doet geen recht aan de grote energie in tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die met name de afgelopen zes jaar via de Mondriaanstichting door heel Nederland in regionale projecten zijn gedaan.

Naar het symposium van januari kijk ik met extra belangstelling uit omdat ik verwacht en vooral hoop dat Hagen en (mede)Brandraad’08-lid Theo Vermeulen het persbericht van de Brandraad’08 nuanceren. Dat mag je verwachten van iemand die als lector aan de Brandweeracademie toekomstige brandweerofficieren opleidt en van de projectleider Kenniscentrum Cultureel Erfgoed (http://www.kvc.nl).

Ton Cremers

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

December 20th, 2008

Posted In: brand Armando Museum, Brandraad08, commentaar, congressen

Tags: , , , ,

Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten.
Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum.

Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als lid van de (tot nu toe eenmalige) Brandraad’08 ondertekende Hagen een persbericht waarin de verantwoordelijken voor het Armandomuseum, dus Gerard de Kleijn als eindverantwoordelijke, het pijnlijke verwijt kre(e)gen dat die brand veroorzaakt werd door “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”.

Een onterecht verwijt voor een museum dat in het bezit was van een gebruiksvergunning, voorzien was van brandcompartimentering en een brandmeldinstallatie had conform de geldende normen. Bovendien was er een directe verbinding met de regionale alarmcentrale (112) en was een van de medewerkers opgeleid tot beheerder van de brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Daarnaast nam het museum deel aan een door het museumconsulentschap in Utrecht georganiseerd project waar samen met collega erfgoedbeheerders en de brandweer gewerkt werd aan het opstellen van een actueel calamiteitenplan. Het museum was zich, mede omdat de verbouwing van de Elleboogkerk tot museum destijds plaats vond onder toezicht van de brandweer, niet alleen goed bewust van de risico’s maar nam ook de wettelijk vereiste maatregelen. Het verwijt aan het museum dat er ““onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen” zou zijn is feitelijk een verwijt aan de gemeente Amersfoort omdat het museum onder die gemeente valt. Hoe het ook zij: het is een misplaatst en onterecht verwijt.

In het door Hagen ondertekende persbericht wordt de hele erfgoedsector als incompetent over één kam geschoren. Ik heb destijds in meerdere artikelen grote bezwaren gemaakt tegen het door de Brandraad’08 verspreide persbericht.

Geïnteresseerden kunnen op http://snipurl.com/275t3 die teksten lezen. Je moet wel enige motivatie hebben want het is omvangrijk leesvoer.

Nu, circa zeven maanden nadat ik die tekst schreef, sta ik nog onveranderd achter de inhoud en blijf van mening dat de Brandraad’08 in het persbericht geheel ongemotiveerd de erfgoedsector veel te ondeskundig en onbewust van risico’s afschilderde. Dat doet geen recht aan de grote energie in tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die met name de afgelopen zes jaar via de Mondriaanstichting door heel Nederland in regionale projecten zijn gedaan.

Naar het symposium van januari kijk ik met extra belangstelling uit omdat ik verwacht en vooral hoop dat Hagen en (mede)Brandraad’08-lid Theo Vermeulen het persbericht van de Brandraad’08 nuanceren. Dat mag je verwachten van iemand die als lector aan de Brandweeracademie toekomstige brandweerofficieren opleidt en van de projectleider Kenniscentrum Cultureel Erfgoed (http://www.kvc.nl).

Ton Cremers

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten.
Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum.

Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als lid van de (tot nu toe eenmalige) Brandraad’08 ondertekende Hagen een persbericht waarin de verantwoordelijken voor het Armandomuseum, dus Gerard de Kleijn als eindverantwoordelijke, het pijnlijke verwijt kre(e)gen dat die brand veroorzaakt werd door “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”.

Een onterecht verwijt voor een museum dat in het bezit was van een gebruiksvergunning, voorzien was van brandcompartimentering en een brandmeldinstallatie had conform de geldende normen. Bovendien was er een directe verbinding met de regionale alarmcentrale (112) en was een van de medewerkers opgeleid tot beheerder van de brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Daarnaast nam het museum deel aan een door het museumconsulentschap in Utrecht georganiseerd project waar samen met collega erfgoedbeheerders en de brandweer gewerkt werd aan het opstellen van een actueel calamiteitenplan. Het museum was zich, mede omdat de verbouwing van de Elleboogkerk tot museum destijds plaats vond onder toezicht van de brandweer, niet alleen goed bewust van de risico’s maar nam ook de wettelijk vereiste maatregelen. Het verwijt aan het museum dat er ““onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen” zou zijn is feitelijk een verwijt aan de gemeente Amersfoort omdat het museum onder die gemeente valt. Hoe het ook zij: het is een misplaatst en onterecht verwijt.

In het door Hagen ondertekende persbericht wordt de hele erfgoedsector als incompetent over één kam geschoren. Ik heb destijds in meerdere artikelen grote bezwaren gemaakt tegen het door de Brandraad’08 verspreide persbericht.

Geïnteresseerden kunnen op http://snipurl.com/275t3 die teksten lezen. Je moet wel enige motivatie hebben want het is omvangrijk leesvoer.

Nu, circa zeven maanden nadat ik die tekst schreef, sta ik nog onveranderd achter de inhoud en blijf van mening dat de Brandraad’08 in het persbericht geheel ongemotiveerd de erfgoedsector veel te ondeskundig en onbewust van risico’s afschilderde. Dat doet geen recht aan de grote energie in tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die met name de afgelopen zes jaar via de Mondriaanstichting door heel Nederland in regionale projecten zijn gedaan.

Naar het symposium van januari kijk ik met extra belangstelling uit omdat ik verwacht en vooral hoop dat Hagen en (mede)Brandraad’08-lid Theo Vermeulen het persbericht van de Brandraad’08 nuanceren. Dat mag je verwachten van iemand die als lector aan de Brandweeracademie toekomstige brandweerofficieren opleidt en van de projectleider Kenniscentrum Cultureel Erfgoed (http://www.kvc.nl).

Ton Cremers

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

Op 21 januari 2009 organiseert het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV) een Symposium Bescherming Cultureel Erfgoed bij Calamiteiten.
Tijdens dat symposium worden o.a. presentaties gegeven door Rene Hagen (werkzaam bij het NIFV) en Gerard de Kleijn, directeur van het Armandomuseum.

Gezamenlijke deelname van beiden aan dit symposium heeft iets curieus. Als lid van de (tot nu toe eenmalige) Brandraad’08 ondertekende Hagen een persbericht waarin de verantwoordelijken voor het Armandomuseum, dus Gerard de Kleijn als eindverantwoordelijke, het pijnlijke verwijt kre(e)gen dat die brand veroorzaakt werd door “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”.

Een onterecht verwijt voor een museum dat in het bezit was van een gebruiksvergunning, voorzien was van brandcompartimentering en een brandmeldinstallatie had conform de geldende normen. Bovendien was er een directe verbinding met de regionale alarmcentrale (112) en was een van de medewerkers opgeleid tot beheerder van de brandmeldinstallatie (Opgeleid Persoon). Daarnaast nam het museum deel aan een door het museumconsulentschap in Utrecht georganiseerd project waar samen met collega erfgoedbeheerders en de brandweer gewerkt werd aan het opstellen van een actueel calamiteitenplan. Het museum was zich, mede omdat de verbouwing van de Elleboogkerk tot museum destijds plaats vond onder toezicht van de brandweer, niet alleen goed bewust van de risico’s maar nam ook de wettelijk vereiste maatregelen. Het verwijt aan het museum dat er ““onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen” zou zijn is feitelijk een verwijt aan de gemeente Amersfoort omdat het museum onder die gemeente valt. Hoe het ook zij: het is een misplaatst en onterecht verwijt.

In het door Hagen ondertekende persbericht wordt de hele erfgoedsector als incompetent over één kam geschoren. Ik heb destijds in meerdere artikelen grote bezwaren gemaakt tegen het door de Brandraad’08 verspreide persbericht.

Geïnteresseerden kunnen op http://snipurl.com/275t3 die teksten lezen. Je moet wel enige motivatie hebben want het is omvangrijk leesvoer.

Nu, circa zeven maanden nadat ik die tekst schreef, sta ik nog onveranderd achter de inhoud en blijf van mening dat de Brandraad’08 in het persbericht geheel ongemotiveerd de erfgoedsector veel te ondeskundig en onbewust van risico’s afschilderde. Dat doet geen recht aan de grote energie in tijd en de aanzienlijke financiële investeringen die met name de afgelopen zes jaar via de Mondriaanstichting door heel Nederland in regionale projecten zijn gedaan.

Naar het symposium van januari kijk ik met extra belangstelling uit omdat ik verwacht en vooral hoop dat Hagen en (mede)Brandraad’08-lid Theo Vermeulen het persbericht van de Brandraad’08 nuanceren. Dat mag je verwachten van iemand die als lector aan de Brandweeracademie toekomstige brandweerofficieren opleidt en van de projectleider Kenniscentrum Cultureel Erfgoed (http://www.kvc.nl).

Ton Cremers

Museum Security Network / Museum Security Consultancy
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl/
http://groups.google.com/group/museum-security-network
http://groups.google.com/group/library-security-and-safety

December 20th, 2008

Posted In: brand Armando Museum, Brandraad08, commentaar, congressen

Tags: , , , ,

De bezoekers aan mijn site en vooral degenen die mijn teksten hebben gelezen over de Brandraad’08 zal het niet ontgaan zijn dat ik grote bezwaren heb tegen het ongenuanceerde door de Brandraad’08 over de erfgoedsector gepubliceerde bericht. Vooral de rol van Brandraad’08 woordvoerder Rene Hagen was op z’n zachtst gezegd dubieus. Hij is medeverantwoordelijk voor de tekst in het persbericht waarin de idiote ‘conclusie’ (eigenlijk zou ik moeten schrijven ‘fantasie’) staat dat bij een groot aantal musea, bibliotheken, archieven en monumenten brandveiligheid niet hoog genoeg op de agenda staat.

Hagen maakte in een interview de volgende dag in Trouw duidelijk dat hij in het persbericht uit zijn nek kletste toen hij beweerde dat ‘aantallen niet gegeven kunnen worden’. ‘Een groot aantal’, maar ‘aantallen kunnen niet gegeven worden’. Dat riekt naar fantaseren. Niet best voor iemand die al zijn mails ondertekent met ‘lector Brandweeracademie’ en zich op een engelstalige Powerpoint presentatie zelfs ‘professor’ noemt. Het gebrek aan wetenschappelijkheid druipt van professor Hagen’s opmerkingen over de erfgoedsector.

Zie: René Hagen Professor of Safety in his speech on 13 september 2007 at the Netherlands Institute for Safety Nibra

Hoewel in de persverklaring van de Brandraad waar brandraadwoordvoerder Rene Hagen een bijdrage aan leverde de logica ver zoek is blijkt de professor alles van logica te weten: The current fire safety requirements in the Netherlands are illogical, nontransparant and incomprehensible!

Op http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/brandveiligheidseisen-wirwar-aan-regels/ komt de professorale aap uit de mouw. Meneer Hagen vindt het in heel Nederland een bende en beweert:”De huidige brandveiligheidseisen in Nederland zijn ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch en “Aan het veiligheidsbewustzijn bij burgers en overheden valt nog veel te verbeteren. Het publiek moet uit zichzelf de brandveiligheidseisen (meneer Hagen, die zijn toch: “ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch”!) willen naleven, maar dat bereik je niet door nog meer nieuwe regels op te stellen.” ‘Burgers EN overheden’? Dat is dus iedereen!

Een hele opluchting. Het persbericht over de erfgoedsector geldt dus feitelijk de hele maatschappij. Rene Hagen ontpopt zich tot een profeet van het niveau Lou de Palingboer.

Hagen maakt er echt een bende van: naar aanleiding van de brand in het Armando Museum beweerde Hagen dat het ontbreekt aan brandbeveiligingsregels voor musea. De man is een warhoofd. Te veel regels, te weinig regels…..

Tekst uit Bouwtreftpunt:
Brandveiligheidseisen wirwar aan regels

De huidige brandveiligheidseisen in Nederland zijn ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch. Dat zei René Hagen, lector op het gebied van brandpreventie, donderdag tijdens de opening van het academisch jaar van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (Nibra) in Schaarsbergen.

Volgens Hagen is er door de wirwar aan regels in heel Nederland niet één gebouw te vinden dat aan alle brandveiligheidsvoorschriften voldoet. Dat is geen kwestie van onwil, aldus Hagen. „Door de grote hoeveelheid ondoorzichtige en vaak onbegrijpelijk en onlogische regels kunnen we simpelweg niet brandveilig ontwerpen, bouwen, gebruiken en handhaven”, aldus Hagen in zijn toespraak. Als voorbeeld noemde de lector een recente inspectie waarbij een gebouw op 163 punten niet aan de eisen voldeed. „Je vraagt je af aan hoeveel punten dat gebouw moest voldoen en of dat nog wel uitvoerbaar is. Velen zijn er zo langzamerhand van overtuigd dat het systeem van brandveiligheidseisen de grenzen van de mogelijkheden heeft bereikt.”

De regels leiden tot onbegrip en irritaties in onder meer het bedrijfsleven. Het oerwoud aan regels is volgens Hagens ontstaan na de dodelijke nieuwjaarsbrand in het Volendamse café ‘t Hemeltje en de fatale brand in het opvangcentrum op Schiphol.

De regelgeving maakt echter geen onderscheid in het gebruik van een gebouw. Voor een stil kerkgebouw gelden precies dezelfde regels als voor de drukke transferhal op Schiphol, aldus Hagens. Hij pleit voor deregulering en het correct inschatten van brandrisico’s in een gebouw.

Ook wijst Hagens op de doden die vallen bij branden in woonomgevingen. Er wordt veel geld uitgegeven aan brandveiligheid op kantoren en scholen, terwijl daar bij branden vrijwel geen slachtoffers vallen. Het aantal doden bij branden in woningen lag de afgelopen zes jaar driemaal hoger.”

Aan het veiligheidsbewustzijn bij burgers en overheden valt nog veel te verbeteren, aldus Hagens. „Het publiek moet uit zichzelf de brandveiligheidseisen willen naleven, maar dat bereik je niet door nog meer nieuwe regels op te stellen.”

http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/brandveiligheidseisen-wirwar-aan-regels/

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com

June 16th, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , ,

www.museumbeveiliging.com/2008/06/16/wirwarhoofd-professorrene-hagen-een-maatschappijverbeteraar/

16/06/2008 – 21:24

De bezoekers aan mijn site en vooral degenen die mijn teksten hebben gelezen over de Brandraad’08 zal het niet ontgaan zijn dat ik grote bezwaren heb tegen het ongenuanceerde door de Brandraad’08 over de erfgoedsector gepubliceerde bericht. Vooral de rol van Brandraad’08 woordvoerder Rene Hagen was op z’n zachtst gezegd dubieus. Hij is medeverantwoordelijk voor de tekst in het persbericht waarin de idiote ‘conclusie’ (eigenlijk zou ik moeten schrijven ‘fantasie’) staat dat bij een groot aantal musea, bibliotheken, archieven en monumenten brandveiligheid niet hoog genoeg op de agenda staat.

Hagen maakte in een interview de volgende dag in Trouw duidelijk dat hij in het persbericht uit zijn nek kletste toen hij beweerde dat ‘aantallen niet gegeven kunnen worden’. ‘Een groot aantal’, maar ‘aantallen kunnen niet gegeven worden’. Dat riekt naar fantaseren. Niet best voor iemand die al zijn mails ondertekent met ‘lector Brandweeracademie’ en zich op een engelstalige Powerpoint presentatie zelfs ‘professor’ noemt. Het gebrek aan wetenschappelijkheid druipt van professor Hagen’s opmerkingen over de erfgoedsector.

Zie: René Hagen Professor of Safety in his speech on 13 september 2007 at the Netherlands Institute for Safety Nibra

Hoewel in de persverklaring van de Brandraad waar brandraadwoordvoerder Rene Hagen een bijdrage aan leverde de logica ver zoek is blijkt de professor alles van logica te weten: The current fire safety requirements in the Netherlands are illogical, nontransparant and incomprehensible!

Op http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/brandveiligheidseisen-wirwar-aan-regels/ komt de professorale aap uit de mouw. Meneer Hagen vindt het in heel Nederland een bende en beweert:”De huidige brandveiligheidseisen in Nederland zijn ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch en “Aan het veiligheidsbewustzijn bij burgers en overheden valt nog veel te verbeteren. Het publiek moet uit zichzelf de brandveiligheidseisen (meneer Hagen, die zijn toch: “ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch”!) willen naleven, maar dat bereik je niet door nog meer nieuwe regels op te stellen.” ‘Burgers EN overheden’? Dat is dus iedereen!

Een hele opluchting. Het persbericht over de erfgoedsector geldt dus feitelijk de hele maatschappij. Rene Hagen ontpopt zich tot een profeet van het niveau Lou de Palingboer.

Hagen maakt er echt een bende van: naar aanleiding van de brand in het Armando Museum beweerde Hagen dat het ontbreekt aan brandbeveiligingsregels voor musea. De man is een warhoofd. Te veel regels, te weinig regels…..

Tekst uit Bouwtreftpunt:
Brandveiligheidseisen wirwar aan regels

De huidige brandveiligheidseisen in Nederland zijn ondoorzichtelijk, onbegrijpelijk en onlogisch. Dat zei René Hagen, lector op het gebied van brandpreventie, donderdag tijdens de opening van het academisch jaar van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (Nibra) in Schaarsbergen.

Volgens Hagen is er door de wirwar aan regels in heel Nederland niet één gebouw te vinden dat aan alle brandveiligheidsvoorschriften voldoet. Dat is geen kwestie van onwil, aldus Hagen. „Door de grote hoeveelheid ondoorzichtige en vaak onbegrijpelijk en onlogische regels kunnen we simpelweg niet brandveilig ontwerpen, bouwen, gebruiken en handhaven”, aldus Hagen in zijn toespraak. Als voorbeeld noemde de lector een recente inspectie waarbij een gebouw op 163 punten niet aan de eisen voldeed. „Je vraagt je af aan hoeveel punten dat gebouw moest voldoen en of dat nog wel uitvoerbaar is. Velen zijn er zo langzamerhand van overtuigd dat het systeem van brandveiligheidseisen de grenzen van de mogelijkheden heeft bereikt.”

De regels leiden tot onbegrip en irritaties in onder meer het bedrijfsleven. Het oerwoud aan regels is volgens Hagens ontstaan na de dodelijke nieuwjaarsbrand in het Volendamse café ‘t Hemeltje en de fatale brand in het opvangcentrum op Schiphol.

De regelgeving maakt echter geen onderscheid in het gebruik van een gebouw. Voor een stil kerkgebouw gelden precies dezelfde regels als voor de drukke transferhal op Schiphol, aldus Hagens. Hij pleit voor deregulering en het correct inschatten van brandrisico’s in een gebouw.

Ook wijst Hagens op de doden die vallen bij branden in woonomgevingen. Er wordt veel geld uitgegeven aan brandveiligheid op kantoren en scholen, terwijl daar bij branden vrijwel geen slachtoffers vallen. Het aantal doden bij branden in woningen lag de afgelopen zes jaar driemaal hoger.”

Aan het veiligheidsbewustzijn bij burgers en overheden valt nog veel te verbeteren, aldus Hagens. „Het publiek moet uit zichzelf de brandveiligheidseisen willen naleven, maar dat bereik je niet door nog meer nieuwe regels op te stellen.”

http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/brandveiligheidseisen-wirwar-aan-regels/

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com

June 16th, 2008

Posted In: Geen categorie

Tags: , , , , , , , , , , ,

(revisie 12 juni 2008)

—– Oorspronkelijk bericht —–
Van: “Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo)” [museum-security@museum-security.org]
Verzonden: 05/04/2008 10:02 AM ZE2
Aan: “‘Agnes Lamain'” <A.Lamain@aqua.nl>; <toncremers@museum-security.org>; <rene.hagen@nifv.nl>; <duggen@erfgoedinspectie.nl>; <Theo.Vermeulen@KB.nl>; <r.weewer@brandweer-amsterdam-amstelland.nl>; Marcel Hanssen
Cc: “‘Hans Emans | Emans Media'” <hans.emans@emansmedia.nl>; “‘Vincent Vreeken'” <v.vreeken@beveiliging.nl>; <info@mondriaanfoundation.nl>; “‘Siebe Weide'” <SWeide@museumvereniging.nl>; “‘Franjola van Hellemond (KCO)'” <fvanhellemond@kco.nl>
Onderwerp: RE: brandraad 08 d.d. 23 april 2008 (de definitieve reactie) [Virus Checked]

De definitieve reactie op het persbericht van de Brandraad’08 over brandbeveiliging en de erfgoedsector.

zie de bijlage (ook gepubliceerd op: http://www.museumbeveiliging.com/category/brandraad08/)

Ton Cremers

http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl
http://www.museum-security.org
—–Original Message—–
From: Marcel_Hanssen@aon.nl [mailto:Marcel_Hanssen@aon.nl]
Sent: Sunday, May 04, 2008 12:06 PM
To: Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo); ‘Agnes Lamain’; toncremers; rene hagen; duggen; Theo Vermeulen; r weewer
Cc: ‘Hans Emans | Emans Media’; ‘Vincent Vreeken’; info; ‘Siebe Weide’; ‘Franjola van Hellemond (KCO)’
Subject: Re: brandraad 08 d.d. 23 april 2008 (de definitieve reactie)

Ach, ach toch.
Ik ken deze mijnheer niet.
Wel is het goed dat hij zich niet identificeerd (sic) met de brandraad.
Mijn mening: Michel Walhof: gefeliciteerd!!!
Ik zal uw deskundigheid, en die van de positief ingestelde overige aanwezigen niet tussen aanhalingstekens zetten. Dat zou erg onbeleefd, ongepast en vooral onterecht zijn. Het zou daarnaast en vooral geweld doen aan de intentie.
Tot slot, mijneer (sic) Cremers, verwijdert u svp mijn mailadres uit uw bestand.
Ik was aanwezig op persoonlijke titel, en kan derhalve melden dat ik niet van uw reacties gediend ben.
Veel succes en plezier in uw werk.

Marcel Hanssen.

PS. Het verder verspreiden van mijn reactie is niet toegestaan.
PPS. Ik had een ander doel voor ogen. Zeker geen polemiek.

————————————————————–

Geachte Heer Hanssen,

Mijn tekst staat vol met argumenten en feiten. Dat kan van het persbericht van de Brandraad’09 en van uw mail niet gezegd worden. Dat is nu precies wat zo storend is aan dat bericht. Ook nu gaat u op niet 1 argument in. Een zwaktebod.

Er deden zich twee branden in musea voor en de raad matigt zich aan met beschuldigende vinger naar die musea te wijzen en hen te verwijten dat die branden veroorzaakt werden door: “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”. Waar is een dergelijke conclusie op gebaseerd? Ik heb uitgebreid, aan de hand van vele voorbeelden, getracht duidelijk te maken dat die conclusie volledig onjuist is.

Persoonlijke titel? Met vermelding van uw baan, werkgever en gebruikmakend van uw zakelijk e-mail adres? U was op persoonlijke titel aanwezig en ‘derhalve'(?) niet van mijn reacties gediend? Begrijp ik dat u wel van mijn reacties gediend zou zijn als u niet op persoonlijke titel aanwezig was geweest? Een redeneertrant die al net zo bizar is als die uit het persbericht.

Het kan toch niet zo zijn dat jullie een ongefundeerd persbericht de wereld in slingeren en dan weigeren op argumenten in te gaan? Het is logisch dat ik dan de deskundigheid tussen haakjes plaats.

Ter informatie: ik ontving inmiddels binnen en buiten de erfgoedwereld meerdere adhesiebetuigingen, inclusief van – en dit is heel interessant – een leidinggevende van een van de Brandraadleden. Blijkbaar is u in mijn tekst ontgaan dat een van de ‘positief ingestelde overige’ leden van de Brandraad zich tegenover mij gedistantieerd heeft van het persbericht.

De intentie van de Brandraad heb ik aanvankelijk niet betwijfeld. Om die reden werkte ik mee aan de voorbereidingen. Het persbericht is beneden alle peil. Daar reageerde ik MET argumenten op.

Er stond u een ander doel voor ogen dan een polemiek? Jammer dat u niet vermeldt welk doel dat dan is. Het uitblijven van (enige reactie op) argumenten en onduidelijkheid over het doel nodigt juist uit tot polemiek.

Overigens: ik kom in de museale wereld AON nogal eens tegen en iedere keer valt het weer op dat AON blijkbaar niet alleen moeite heeft met argumenteren maar ook met het inschatten van risico’s (uw vak toch?).

Was AON niet de verzeringsmakelaar die betrokken was bij het Museon en de geroofde diamantententoonstelling? Was AON ook niet als verzekeringsmakelaar betrokken bij het leeggeroofde Westfries Museum? Blijkbaar gebeuren de door AON uitgevoerde risicoanalyses even slordig als de slordigheid waarmee het persbericht van de Brandraad’08 werd opgesteld. Slordigheid is troef, zie ook de slordigheid waarmee u uw e-mail aan mij schreef…

Ik heb uw mail ongewijzigd, dus inclusief de diverse taalfouten, en het antwoord dat u nu leest op mijn site gepubliceerd onder de titel: AON deelnemer van de Brandraad’08 mailt wel naar aanleiding van mijn kritiek, maar reageert niet inhoudelijk.

Ton Cremers

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

June 12th, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , ,

(revisie 12 juni 2008)

—– Oorspronkelijk bericht —–
Van: “Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo)” [museum-security@museum-security.org]
Verzonden: 05/04/2008 10:02 AM ZE2
Aan: “‘Agnes Lamain'” <A.Lamain@aqua.nl>; <toncremers@museum-security.org>; <rene.hagen@nifv.nl>; <duggen@erfgoedinspectie.nl>; <Theo.Vermeulen@KB.nl>; <r.weewer@brandweer-amsterdam-amstelland.nl>; Marcel Hanssen
Cc: “‘Hans Emans | Emans Media'” <hans.emans@emansmedia.nl>; “‘Vincent Vreeken'” <v.vreeken@beveiliging.nl>; <info@mondriaanfoundation.nl>; “‘Siebe Weide'” <SWeide@museumvereniging.nl>; “‘Franjola van Hellemond (KCO)'” <fvanhellemond@kco.nl>
Onderwerp: RE: brandraad 08 d.d. 23 april 2008 (de definitieve reactie) [Virus Checked]

De definitieve reactie op het persbericht van de Brandraad’08 over brandbeveiliging en de erfgoedsector.

zie de bijlage (ook gepubliceerd op: http://www.museumbeveiliging.com/category/brandraad08/)

Ton Cremers

http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl
http://www.museum-security.org
—–Original Message—–
From: Marcel_Hanssen@aon.nl [mailto:Marcel_Hanssen@aon.nl]
Sent: Sunday, May 04, 2008 12:06 PM
To: Ton Cremers (Museum Security Network / MuSeCo); ‘Agnes Lamain’; toncremers; rene hagen; duggen; Theo Vermeulen; r weewer
Cc: ‘Hans Emans | Emans Media’; ‘Vincent Vreeken’; info; ‘Siebe Weide’; ‘Franjola van Hellemond (KCO)’
Subject: Re: brandraad 08 d.d. 23 april 2008 (de definitieve reactie)

Ach, ach toch.
Ik ken deze mijnheer niet.
Wel is het goed dat hij zich niet identificeerd (sic) met de brandraad.
Mijn mening: Michel Walhof: gefeliciteerd!!!
Ik zal uw deskundigheid, en die van de positief ingestelde overige aanwezigen niet tussen aanhalingstekens zetten. Dat zou erg onbeleefd, ongepast en vooral onterecht zijn. Het zou daarnaast en vooral geweld doen aan de intentie.
Tot slot, mijneer (sic) Cremers, verwijdert u svp mijn mailadres uit uw bestand.
Ik was aanwezig op persoonlijke titel, en kan derhalve melden dat ik niet van uw reacties gediend ben.
Veel succes en plezier in uw werk.

Marcel Hanssen.

PS. Het verder verspreiden van mijn reactie is niet toegestaan.
PPS. Ik had een ander doel voor ogen. Zeker geen polemiek.

————————————————————–

Geachte Heer Hanssen,

Mijn tekst staat vol met argumenten en feiten. Dat kan van het persbericht van de Brandraad’09 en van uw mail niet gezegd worden. Dat is nu precies wat zo storend is aan dat bericht. Ook nu gaat u op niet 1 argument in. Een zwaktebod.

Er deden zich twee branden in musea voor en de raad matigt zich aan met beschuldigende vinger naar die musea te wijzen en hen te verwijten dat die branden veroorzaakt werden door: “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”. Waar is een dergelijke conclusie op gebaseerd? Ik heb uitgebreid, aan de hand van vele voorbeelden, getracht duidelijk te maken dat die conclusie volledig onjuist is.

Persoonlijke titel? Met vermelding van uw baan, werkgever en gebruikmakend van uw zakelijk e-mail adres? U was op persoonlijke titel aanwezig en ‘derhalve'(?) niet van mijn reacties gediend? Begrijp ik dat u wel van mijn reacties gediend zou zijn als u niet op persoonlijke titel aanwezig was geweest? Een redeneertrant die al net zo bizar is als die uit het persbericht.

Het kan toch niet zo zijn dat jullie een ongefundeerd persbericht de wereld in slingeren en dan weigeren op argumenten in te gaan? Het is logisch dat ik dan de deskundigheid tussen haakjes plaats.

Ter informatie: ik ontving inmiddels binnen en buiten de erfgoedwereld meerdere adhesiebetuigingen, inclusief van – en dit is heel interessant – een leidinggevende van een van de Brandraadleden. Blijkbaar is u in mijn tekst ontgaan dat een van de ‘positief ingestelde overige’ leden van de Brandraad zich tegenover mij gedistantieerd heeft van het persbericht.

De intentie van de Brandraad heb ik aanvankelijk niet betwijfeld. Om die reden werkte ik mee aan de voorbereidingen. Het persbericht is beneden alle peil. Daar reageerde ik MET argumenten op.

Er stond u een ander doel voor ogen dan een polemiek? Jammer dat u niet vermeldt welk doel dat dan is. Het uitblijven van (enige reactie op) argumenten en onduidelijkheid over het doel nodigt juist uit tot polemiek.

Overigens: ik kom in de museale wereld AON nogal eens tegen en iedere keer valt het weer op dat AON blijkbaar niet alleen moeite heeft met argumenteren maar ook met het inschatten van risico’s (uw vak toch?).

Was AON niet de verzeringsmakelaar die betrokken was bij het Museon en de geroofde diamantententoonstelling? Was AON ook niet als verzekeringsmakelaar betrokken bij het leeggeroofde Westfries Museum? Blijkbaar gebeuren de door AON uitgevoerde risicoanalyses even slordig als de slordigheid waarmee het persbericht van de Brandraad’08 werd opgesteld. Slordigheid is troef, zie ook de slordigheid waarmee u uw e-mail aan mij schreef…

Ik heb uw mail ongewijzigd, dus inclusief de diverse taalfouten, en het antwoord dat u nu leest op mijn site gepubliceerd onder de titel: AON deelnemer van de Brandraad’08 mailt wel naar aanleiding van mijn kritiek, maar reageert niet inhoudelijk.

Ton Cremers

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

June 12th, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , ,

(UPDATE) AON deelnemer van de Brandraad’08 mailt wel naar aanleiding van mijn kritiek, maar reageert niet inhoudelijk

12/06/2008 – 16:51(revisie 12 juni 2008)

De definitieve reactie op het persbericht van de Brandraad’08 over brandbeveiliging en de erfgoedsector.

zie de bijlage (ook gepubliceerd op: http://www.museumbeveiliging.com/category/brandraad08/)

Ton Cremers

Ach, ach toch.
Ik ken deze mijnheer niet.
Wel is het goed dat hij zich niet identificeerd (sic) met de brandraad.
Mijn mening: Michel Walhof: gefeliciteerd!!!
Ik zal uw deskundigheid, en die van de positief ingestelde overige aanwezigen niet tussen aanhalingstekens zetten. Dat zou erg onbeleefd, ongepast en vooral onterecht zijn. Het zou daarnaast en vooral geweld doen aan de intentie.
Tot slot, mijneer (sic) Cremers, verwijdert u svp mijn mailadres uit uw bestand.
Ik was aanwezig op persoonlijke titel, en kan derhalve melden dat ik niet van uw reacties gediend ben.
Veel succes en plezier in uw werk.

Marcel Hanssen.

PS. Het verder verspreiden van mijn reactie is niet toegestaan.
PPS. Ik had een ander doel voor ogen. Zeker geen polemiek.

————————————————————–

Geachte Heer Hanssen,

Mijn tekst staat vol met argumenten en feiten. Dat kan van het persbericht van de Brandraad’09 en van uw mail niet gezegd worden. Dat is nu precies wat zo storend is aan dat bericht. Ook nu gaat u op niet 1 argument in. Een zwaktebod.

Er deden zich twee branden in musea voor en de raad matigt zich aan met beschuldigende vinger naar die musea te wijzen en hen te verwijten dat die branden veroorzaakt werden door: “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”. Waar is een dergelijke conclusie op gebaseerd? Ik heb uitgebreid, aan de hand van vele voorbeelden, getracht duidelijk te maken dat die conclusie volledig onjuist is.

Persoonlijke titel? Met vermelding van uw baan, werkgever en gebruikmakend van uw zakelijk e-mail adres? U was op persoonlijke titel aanwezig en ‘derhalve'(?) niet van mijn reacties gediend? Begrijp ik dat u wel van mijn reacties gediend zou zijn als u niet op persoonlijke titel aanwezig was geweest? Een redeneertrant die al net zo bizar is als die uit het persbericht.

Het kan toch niet zo zijn dat jullie een ongefundeerd persbericht de wereld in slingeren en dan weigeren op argumenten in te gaan? Het is logisch dat ik dan de deskundigheid tussen haakjes plaats.

Ter informatie: ik ontving inmiddels binnen en buiten de erfgoedwereld meerdere adhesiebetuigingen, inclusief van – en dit is heel interessant – een leidinggevende van een van de Brandraadleden. Blijkbaar is u in mijn tekst ontgaan dat een van de ‘positief ingestelde overige’ leden van de Brandraad zich tegenover mij gedistantieerd heeft van het persbericht.

De intentie van de Brandraad heb ik aanvankelijk niet betwijfeld. Om die reden werkte ik mee aan de voorbereidingen. Het persbericht is beneden alle peil. Daar reageerde ik MET argumenten op.

Er stond u een ander doel voor ogen dan een polemiek? Jammer dat u niet vermeldt welk doel dat dan is. Het uitblijven van (enige reactie op) argumenten en onduidelijkheid over het doel nodigt juist uit tot polemiek.

Overigens: ik kom in de museale wereld AON nogal eens tegen en iedere keer valt het weer op dat AON blijkbaar niet alleen moeite heeft met argumenteren maar ook met het inschatten van risico’s (uw vak toch?).

Was AON niet de verzeringsmakelaar die betrokken was bij het Museon en de geroofde diamantententoonstelling? Was AON ook niet als verzekeringsmakelaar betrokken bij het leeggeroofde Westfries Museum? Blijkbaar gebeuren de door AON uitgevoerde risicoanalyses even slordig als de slordigheid waarmee het persbericht van de Brandraad’08 werd opgesteld. Slordigheid is troef, zie ook de slordigheid waarmee u uw e-mail aan mij schreef…

Ik heb uw mail ongewijzigd, dus inclusief de diverse taalfouten, en het antwoord dat u nu leest op mijn site gepubliceerd onder de titel: AON deelnemer van de Brandraad’08 mailt wel naar aanleiding van mijn kritiek, maar reageert niet inhoudelijk.

Ton Cremers

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

June 12th, 2008

Posted In: Geen categorie

Tags: , , , , , , , ,

Meteen na mijn eerste protest tegen het ongefundeerde persbericht van de Brandraad’08 deelde een brandraadlid mij mede bij nader inzien niet achter dat persbericht te staan en dat het bericht er heel anders had uitgezien wanneer ik (ondergetekende) aanwezig was geweest. Na 2,5 uur vergaderen genoten de brandraadleden op kosten van sprinklerbedrijf Aqua een aperitief en deden zich tegoed aan een luxueus diner. Na dat diner was het namens Michel Walhof van Aqua+ geschreven persbericht als toetje gepresenteerd en niemand had, aldus dit brandraadlid, nog zin zich kritisch over dat bericht te buigen. Diezelfde deelnemer aan de raad heeft mij in meerdere gesprekken gezegd mijn kritiek op het persbericht te delen en van deze situatie veel geleerd te hebben.

Rene Hagen, lector aan de brandweeracademie en officieel woordvoerder van de Brandraad, liet meteen na het verschijnen van het persbericht in Trouw weten dat ‘aantallen niet gegeven kunnen worden’. Hiermee distantieerde hij zich feitelijk van de veel te stellige conclusies in het persbericht.

Een derde deelnemer aan de raad mailde mij dat de raad verwacht had dat het persbericht verkeerd zou kunnen worden geïnterpreteerd door de pers. Dit is een feitelijke distantiering van het persbericht. Verkeerd geïnterpreteerd door de pers? Blijkbaar had de raad zelf al twijfels over de inhoud van het persbericht. Waarom zou je anders moeten vrezen dat de pers het bericht verkeerd zou kunnen interpreteren? Als die twijfel er was dan had de raad meer tijd moeten nemen met het uitgeven van het bericht. Er was immers helemaal geen haast.

Een vierde Brandraadlid, Marcel Hanssen, mailde mij om te benadrukken: “Ik was aanwezig op persoonlijke titel” en durft het blijkbaar niet aan op basis van zijn professionele bezigheden zich achter het persbericht te scharen. In diezelfde e-mail schreef Hanssen: “Michel Walhof: gefeliciteerd!!!”. Blijkbaar ziet hij sprinklerverkoper Walhof, ik deed dat vanaf het begin, als de centrale figuur achter het persbericht. Een felicitatie met drie uitroeptekens lijkt wel heel erg veel op ‘wiens kogelbiefstuk men eet, diens woord men spreekt’.

Volgens het persbericht zouden alle Brandraadleden op persoonlijke titel aan het overleg hebben deelgenomen. Het is niet vreemd dat ze desondanks het persbericht hebben ondertekend met al hun professionele informatie. Tenslotte moest het persbericht van de raad enig gewicht hebben. ‘Op persoonlijke titel’ betekent feitelijk dat men zich professioneel niet achter het persbericht durft te scharen en niet ter verantwoording wil worden geroepen.  De Brandraad’08 had op een heel andere wijze veel gewicht kunnen geven aan het persbericht en wel door met goed onderbouwde argumenten te komen.

Wat gaat de raad nu doen? Het lijkt mij dat er een nieuw, corrigerend persbericht moet komen.

Er zijn drie opties:

1. De resterende drie leden van de raad laten in de pers weten dat ze zich distantiëren van de leden die zich gedistantieerd hebben van het oorspronkelijke persbericht;

2. De raad laat weten dat de leden die zich distantieerden van het persbericht dat deden door een misverstand binnen de raad over het oorspronkelijke persbericht en alsnog achter dat bericht staan;

3. De raad is eindelijk bereid op argumenten in te gaan – dat deed men tot nu toe niet – en komt met een nieuw persbericht waarin alle conclusies uit het eerste bericht onderbouwd worden, of waarin van die conclusies afstand wordt genomen.

Mijn verwachting: de Brandraad’08 zal zich blijven hullen in een instemmend stilzijgen.

We wachten af.

Ton Cremers
9 mei 2008

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

May 9th, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , , ,

Het persbericht van de Brandraad’08 begint met:

Bij een groot aantal musea, archieven, bibliotheken en monumenten staat brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda.

Niet hoog genoeg op de agenda? De Brandraad’08 verkondigt hier klinkklare nonsens en dat is met feiten aan te tonen.

In 2002 vond onder aansturing van het Instituut Collectie Nederland de zogenaamde Haagse Pilot plaats waar 18 erfgoedbeheerders uit Den Haag gezamenlijk werkten aan hun calamiteitenplannen. De Haagse brandweer nam aan die pilot deel, en wel brandweercommandant Rob Brons. Na afsluiting van dit project, men kwam vijf keer bijeen, werd het Haagse Preventienetwerk opgericht. Aan dat netwerk heeft vanaf het begin brandweerman Bert Vis deelgenomen. Dat netwerk komt enkele keren per jaar bijeen. De Haagse pilot werd gevolgd door overeenkomstige projecten in Delft, Leiden, Antwerpen, Mechelen en Rotterdam.

Momenteel zijn er over heel Nederland, met uitzondering van Friesland en Drente (die gaan mogelijk dit jaar van start), onder aansturing van de provinciale museumconsulenten en met participatie van alle brandweerregio preventieprojecten gaande waar honderden musea, bibliotheken, archieven, kastelen en molens aan deelnemen. In al die projecten staat brandbeveiliging centraal.

Brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda?: KLETSKOEK.

Lees verder

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

 

Ton Cremers
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

May 7th, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , ,

Het persbericht van de Brandraad’08 begint met:

Bij een groot aantal musea, archieven, bibliotheken en monumenten staat brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda.

Niet hoog genoeg op de agenda? De Brandraad’08 verkondigt hier klinkklare nonsens en dat is met feiten aan te tonen.

In 2002 vond onder aansturing van het Instituut Collectie Nederland de zogenaamde Haagse Pilot plaats waar 18 erfgoedbeheerders uit Den Haag gezamenlijk werkten aan hun calamiteitenplannen. De Haagse brandweer nam aan die pilot deel, en wel brandweercommandant Rob Brons. Na afsluiting van dit project, men kwam vijf keer bijeen, werd het Haagse Preventienetwerk opgericht. Aan dat netwerk heeft vanaf het begin brandweerman Bert Vis deelgenomen. Dat netwerk komt enkele keren per jaar bijeen. De Haagse pilot werd gevolgd door overeenkomstige projecten in Delft, Leiden, Antwerpen, Mechelen en Rotterdam.

Momenteel zijn er over heel Nederland, met uitzondering van Friesland en Drente (die gaan mogelijk dit jaar van start), onder aansturing van de provinciale museumconsulenten en met participatie van alle brandweerregio preventieprojecten gaande waar honderden musea, bibliotheken, archieven, kastelen en molens aan deelnemen. In al die projecten staat brandbeveiliging centraal.

Brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda?: KLETSKOEK.

Lees verder

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

 

Ton Cremers
toncremers@museum-security.org
http://www.museum-security.org
http://www.museumbeveiliging.com
http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

May 7th, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , ,

In diverse teksten reageerde ik afgelopen week op het door de Brandraad’08 gepubliceerde persbericht. Deze teksten zijn te lezen op: http://www.museumbeveiliging.com/category/brandraad08/
Hoewel het persbericht van de Brandraad’08 slechts 1 pagina beslaat bevat het bericht zo veel vaagheden, ongefundeerde conclusies en verwijtende uitspraken dat mijn reacties in totaal een (te) groot aantal pagina’s beslaan. (more…)

May 2nd, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

In diverse teksten reageerde ik afgelopen week op het door de Brandraad’08 gepubliceerde persbericht. Deze teksten zijn te lezen op: http://www.museumbeveiliging.com/category/brandraad08/
Hoewel het persbericht van de Brandraad’08 slechts 1 pagina beslaat bevat het bericht zo veel vaagheden, ongefundeerde conclusies en verwijtende uitspraken dat mijn reacties in totaal een (te) groot aantal pagina’s beslaan. (more…)

May 2nd, 2008

Posted In: Brandraad08

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SPRINKLERS VOOR DE MEESTE MUSEA ABSOLUUT NIET DE OPLOSSING (persbericht Brandraad08 doet geen recht aan de erfgoedsector)

www.museumbeveiliging.com/2008/04/24/sprinklers-voor-de-meeste-musea-absoluut-niet-de-oplossing-persbericht-brandraad08-doet-geen-recht-aan-de-erfgoedsector/

24/04/2008 – 18:11WEDEROM: DE SPRINKLERDISCUSSIE

Naar aanleiding van de brand in het Armandomuseum is, mede door opmerkingen van ondergetekende in de pers, een intensieve discussie ontstaan over het nut van sprinklers bij het beperken van brandschade. Die discussie was gelardeerd met vooroordelen over sprinklers. Ik heb mij op mijn site en ook tijdens een door de sectie Veiligheidszorg en Facilitymanagement van de Museumvereniging in Utrecht georganiseerde themabijeenkomst over sprinklers met verve verzet tegen al die vooroordelen. Sprinklers vormen namelijk geen enkele bedreiging, integendeel: sprinklers beperken zowel brand- als waterschade.
Mijn uitgebreide betogen over het nut van sprinklers blijkt, o.a. door een presentatie van zakelijk directeur Hans Buurman van het Gemeentemuseum in Den Haag, tot een nieuw vooroordeel te hebben geleid namelijk dat ik van mening ben dat alle musea van sprinklers zouden moeten worden voorzien. Die mening ben ik allerminst toegedaan. Integendeel zelfs.

BRANDRAAD08

“NEDERLANDSE ERFGOEDSECTOR ONVOLDOENDE BEWUST VAN BRANDRISICO’S

Bij een groot aantal musea, archieven, bibliotheken en monumenten staat brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda. Recente museumbranden zoals in Amersfoort en Steijl kunnen ook elders uitbreken. Dat concludeert de Brandraad ’08 tijdens haar eerste bijeenkomst op 23 april te Brummen. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen behoren tot de belangrijkste oorzaken.”

De brand in het Armandomuseum genereerde nog een ander initiatief: de Brandraad08 (de naam doet vermoeden dat er ook eerdere Brandraden zijn geweest, maar dat is niet zo). Dat initiatief werd ontplooid door een van de grootste sprinklerleveranciers van Nederland, de firma Aqua. Om een vinger aan de pols te houden, een initiatief door een sprinklerleverancier naar aanleiding van de brand in het Armandomuseum en de daaropvolgende publieke discussie lijkt namelijk niet gespeend van zakelijke belangen, nam ik deel aan de voorbereiding van die Brandraad. Er is overigens geen enkel principieel bezwaar tegen dit initiatief door een bedrijf dat belang heeft bij positieve berichtgeving over sprinklers. Het gaat immers om de goede zaak: beperken van brandschade. De Brandraad08 vond op 23 april plaats in Brummen. De deelnemers aan die Brandraad publiceerden na afloop van de bijeenkomst een persbericht onder de titel “Nederlandse erfgoedsector onvoldoende bewust van brandrisico’s”.

Dat persbericht kan niet zonder reactie kan blijven.

Volgens het persbericht staat brandbeveiliging bij archieven, bibliotheken en monumenten niet hoog genoeg op de agenda. Een vooroordeel en een veroordeling die volkomen onterecht zijn.

De Archiefwet uit 1995 en het archiefbesluit van 2001 schrijven heel nadrukkelijk brandpreventie maatregelen voor. Zo moeten archiefbewaarplaatsen voorzien zijn van compartimenten met een brandwerendheid van minimaal twee uur en schrijft het Archiefbesluit bij compartimenten groter dan 1000 vierkante meter zelfs dwingend de installatie van sprinklers voor.

Er zijn in Nederland ongeveer 1200 musea. We hebben daarmee een museumdichtheid die in Europa slechts door Finland overtroffen wordt. Van die musea zijn 350 lid van de Museumvereniging. Er zijn op het moment 371 musea opgenomen in het Museumregister. Van die 371 zijn, dat geschiedt iedere vijf jaar, 111 musea herijkt. Om opgenomen te worden in het Museumregister dienen musea te voldoen aan criteria op het gebied van collectieregistratie, financieel beheer, duurzaam behoud en beheer van de collectie, publiekstaken en veiligheidszorg.

De meeste musea in Nederland zijn kleine tot zeer kleine organisaties. Vele van die organisaties ‘draaien’ geheel op de inzet van vrijwilligers en moeten werken met zeer beperkte budgetten.

Volgens de Brandraad hangt “aan brandveiligheid een prijskaartje”, maar dat “zou geen hindernis mogen vormen bij het nemen van preventieve maatregelen”. Een statement die van wel heel weinig realiteitszin getuigt.

Volgens het persbericht van de Brandraad is er in de culturele sector “onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis van preventiemaatregelen”. Deze tekortkomingen zouden de oorzaak zijn van branden die plaatsvonden.

Dus: musea, archieven en bibliotheken weten niet wie het voor het zeggen heeft,  niet wat de risico’s zijn en te weinig kennis over preventie. Branden zijn daar het gevolg van. Het is nogal wat.

Een verwijt dat niet alleen ongefundeerd is, maar ook haaks staat op de vele stappen die sinds begin jaren negentig gezet zijn om de veiligheidszorg te verbeteren.

1. Begin jaren negentig deed het toenmalige Centraal Laboratorium (tegenwoordig het Instituut Collectie Nederland) een uitgebreid onderzoek naar het risicobeheer in de Nederlandse musea. Dat onderzoek werd afgesloten met een druk bezocht symposium in het Rijksmuseum te Amsterdam onder de titel Voor het kalf verdronken is. Bij dat symposium werd een handleiding voor het maken van calamiteitenplannen gepubliceerd onder dezelfde titel. Die zeer zorgvuldige en grondige handleiding is meerdere jaren DE handleiding geweest en feitelijk de onderlegger voor latere projecten. Het brandrisico speelde een centrale rol bij dit symposium en deze publicatie.

2. Maart 1992 liet het Ministerie van Justitie door Olav Etman en Nelleke Eelman een studie verrichten naar de Veiligheidszorg in Nederlandse Musea. Mei 1993 werd die indrukwekkende rapportage gevolgd door een vergelijkende studie: Veiligheidszorg in Vlaamse, Britse en Nederlandse Musea. Het brandrisico kwam in beide studies uitgebreid aan bod.

3. In 1994 schreef brandweercommandant Herman Meuleman, op basis van vele in de museumwereld gevoerde gesprekken de scriptie: BRANDVEILIGHEID CULTUREEL ROEREND ERFGOED. Deze scriptie is geschreven voor meerdere doelgroepen. Vooral diegenen die te maken hebben of kunnen krijgen met de twee centrale thema’s: unieke en waardevolle collecties en brand. Daarom wordt in deze scriptie ruim aandacht besteed aan het brandveiligheidsbeleid in musea en de rol van de brandweer. Herman Meuleman schrijft in zijn voorwoord:

“De keuze voor dit onderwerp komt voort uit een persoonlijke belangstelling voor het culturele roerende erfgoed en kunstcollecties in het bijzonder. De directe aanleiding was de aankoop door de Nederlandse Staat van de Victory Boogie-Woogie van Mondriaan waarvoor 16 miljoen erfgenamen vijf gulden per persoon betaalden. Vanuit mijn huidige beroep als brandweerofficier rees gelijk de vraag in welke mate onze kunstcollecties beschermd zijn tegen de gevolgen van een brand?”

De Brandraadleden hebben deze scriptie van mij toegestuurd gekregen. In het persbericht wordt de uitdrukking ’16 miljoen erfgenamen’ zonder bronvermelding opgenomen.

4. In maart 1997 publiceerde de Nederlandse Museumvereniging het Handboek Veiligheidszorg Musea en het softwareprogramma MUSAVE, de MUseum Standaard Audit VEiligheidszorg. In de ontwikkeling van dat handboek en het softwareprogramma investeerde de Nederlandse overheid (de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), meer dan honderdduizend gulden. In 2000 verscheen de tweede editie van MUSAVE. Zelfs internationaal trok dit programma veel aandacht en in de USA is, in samenwerking met ondergetekende, gewerkt aan een Amerikaanse editie. Ook in dit handboek en MUSAVE komt het brandrisico uitgebreid aan bod.

5. In het jaar 2000 verscheen van de hand van Hanna Pennock, inspecteur bij de toenmalige Inspectie Cultuurbezit (huidige naam Erfgoedinspectie) een studie over het Risicobeheer in twintig verzelfstandigde rijksmusea, een inventarisatie. De systematiek van deze gemakkelijk leesbare studie vormt feitelijk een handleiding voor alle musea bij de opzet van hun risicobeheer. De studie van Pennock verdient daarmee zonder meer de status ‘standaard’. Aan het brandrisico wordt in deze studie, hoe kan het ook anders, veel aandacht besteed.

6. In 2002 kwam de zogenaamde Haagse Pilot tot stand. In die Pilot, opgezet door het Instituut Collectie Nederland, werkten 18 Haagse musea, bibliotheken, archieven en de Tweede Kamer als beheerder van een kunstcollectie aan hun calamiteitenplannen. Ter afsluiting van de Haagse Pilot vond in het Provinciehuis van Den Haag een tweedaags symposium plaats onder de naam Glamour for Safety and Security. Aan dat symposium nam een brede vertegenwoordiging uit de Nederlandse, Belgische en Duitse erfgoedwereld deel. Sprekers kwamen uit Nederland, Duitsland en de USA. De spreker uit de USA was de New Yorkse brandweerman Joe Torillo die een studie naar branden in Amerikaanse musea en bibliotheken presenteerde.

7. De Haagse Pilot werd opgevolgd door overeenkomstige projecten in Delft, Leiden, Rotterdam, Antwerpen en Mechelen. Sinds drie jaar vinden door heel Nederland (en België) projecten plaats op basis van de voorbeelden uit Den Haag etc. In die ruim 40 projecten werken honderden erfgoedbeheerders in samenwerking met de brandweer en gemeentelijke rampenbestrijdingsafdelingen aan hun risicobeheer, inclusief brandpreventie. Deze projecten worden aangestuurd door de provinciale museumconsulenten en via de Mondriaanstichting gefinancierd door het Ministerie van OCW, door provinciale en gemeentelijke overheden en waar nodig dragen de deelnemers zelf hun financiële steentje bij. Bij die projecten krijgen de deelnemers niet alleen een uitgebreide documentatiemap en de nodige software bestanden, maar ook het door het Instituut Collecte Nederland gepubliceerde boek: Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen (aangezien het ICN een onderdeel is van het Ministerie van OCW is ook die publicatie door dat ministerie bekostigd).

8. Mogelijk in de marge, maar sinds 1996 draagt ook de Nederlandse website Museum Security Network bij aan de bewustwording van de risico’s waarmee de (Nederlandse) musea worden geconfronteerd.

9. Verder worden er in heel Nederland sinds drie jaar, ook weer door het Ministerie van OCW via de Mondriaanstichting gefinancierd, door experts risicoanalyses verricht in musea, archieven, bibliotheken en kerken. Het brandrisico maakt, vanzelfsprekend, van al die analyses onderdeel uit.

10. Sinds twee jaar loopt onder de naam DICE (Database Incidenten Cultureel Erfgoed) een proef met centrale registratie van incidenten in de erfgoedwereld. Ook dit initiatief wordt bekostigd door het Ministerie van OCW. Een van de risico’s die in de vragenlijst aan bod komen: brand.

11. Vanaf januari dit jaar, ook weer dankzij gelden van het Ministerie van OCW, wordt bij de Koninklijke Bibliotheek gewerkt aan de oprichting van een Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed. Het kan niet anders of dit Kenniscentrum zal aandacht besteden aan het risico brand.

“Niet hoog genoeg op de agenda”?

Al vele jaren staat veiligheidszorg en de zorg om brand zeer hoog op de agenda. Dat zich recent twee branden in musea voordeden zegt helemaal niets over de positie van brandveiligheid op de agenda. Het risicobeheer in de erfgoedsector, inclusief brand, staat al vanaf begin jaren negentig, en bij voortduring, op de agenda. Het wekt verbazing dat een dergelijke conclusie na een middag vergaderen via een persbericht de wereld in is gestuurd. De schrijver van dat persbericht had veel beter zijn huiswerk moeten doen en had moeten onderzoeken wat de werkelijke status is van de veiligheidszorg in de Nederlandse erfgoedsector en de aanzienlijke investeringen die gedaan zijn.

Volgens het persbericht van de Brandraad staat de toenemende waarde van het Nederlandse culturele erfgoed in geen enkele verhouding tot de investeringen die worden gedaan om dat erfgoed te beveiligen. Deze conclusie is ongefundeerd en slaat kant noch wal. Er zijn de afgelopen 15 jaar door de overheid en de instellingen vele tonnen geïnvesteerd in de veiligheidszorg van de Nederlandse erfgoedsector. Diverse nieuw gebouwde musea en archieven zijn voorzien van sprinklers en het risico brand staat zeer hoog op de agenda.De individuele spelers in die erfgoedsector spannen zich al jaren in om de veiligheidzorg op een hoger niveau te brengen. Het lijkt erop dat de initiator van de Brandraad08 met grote stappen snel thuis wilde zijn en slechts aanstuurde op het promoten van de eigen winkel.

SPRINKLERS VOOR DE MEESTE MUSEA ABSOLUUT NIET DE OPLOSSING

Zoals boven al omschreven bestaat het merendeel van de Nederlandse musea uit kleine tot zeer kleine organisaties. In het rapport van Etman en Eelman uit 1992 worden de Nederlandse musea in ‘grote’ en kleine organisaties ingedeeld. Een museum wordt ‘groot’ genoemd wanneer er meer dan 15 formatieplaatsen zijn. Een basisinstallatie voor sprinklers kost circa € 30.000,00. Dit staat nog los van het leidingennetwerk en de aanzienlijke investeringen voor de installatie in bestaande gebouwen en de complexiteit van die installatie. Daarnaast zijn er nog de jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoud. Voor de meeste musea zijn deze kosten niet te betalen.

In mijn presentatie op de sprinkler themabijeenkomst besteedde ik bij de inleiding aandacht aan brandpreventieve maatregelen zoals compartimentering, gebruik van brandwerende materialen, organisatorische maatregelen, brandsignalering en een adequate respons op beginnende brand. Wat dat betreft verschillen Hans Buurman en ik niet van mening (als we überhaupt al van mening verschillen).

Er bestaan geen technische bezwaren tegen sprinklers. In de afgelopen 100 jaar is aangetoond dat automatische blussing door sprinklers heel veel schade kan voorkomen.

Ik blijf bij mijn standpunt, zonder enig verwijt aan dat museum, dat dit ook had gegolden voor het nu afgebrande Armandomuseum. Ik zou het niet in mijn hoofd halen die brand te wijten aan onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, onvoldoende risicobewustzijn en gebrek aan kennis over preventiemaatregelen. In dat museum waren de nodige preventiemaatregelen (brandwerende compartimentering) genomen en er was een conform de NEN 2535 gecertificeerde brandmeldinstallatie. Er werd bij de verbouwing van kerk tot museum voldoende aandacht besteed aan brandpreventie.

De musea, archieven en bibliotheken zijn absoluut niet geholpen met een Brandraad die in zijn persbericht de beschuldigende vinger wijst naar de erfgoedsector dat brandbeveiliging niet hoog genoeg op de agenda staat. Dat doet geen recht aan alle investeringen, in geld en energie, die de afgelopen jaren zijn gedaan in het verbeteren van de veiligheidszorg.

Zijn er dan geen verbeterpunten? Natuurlijk wel. Die zijn er altijd. Automatische blussing van brand kan onder bepaalde condities tot die verbetermogelijkheden horen.

Ton Cremers
24 april 2008

 

Persbericht van de Brandraad’08 is te vinden op:
http://www.brandraad.nl

Deelnemers Brandraad ‘08

• René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie, onderdeel van
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra

• Michel Walhof, voorzitter European Fire Sprinkler Network. Bestuurslid Verenigde
Sprinkler Installateurs en directeur Aqua+

• Nina Duggen, erfgoedinspectie/collecties Den Haag, onderdeel van het
Ministerie OC&W. Bestuurslid sectie veiligheidszorg & facility management
Nederlandse Museumvereniging

• Marcel Hanssen, director risk control Aon Global Risk Consulting R´dam

• Ricardo Weewer, adviseur strategie en innovatie, regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland

• Theo Vermeulen, projectmanager Kenniscentrum veiligheid cultureel erfgoed

• Hans Emans, dagvoorzitter van Brandraad ’08. Oud-journalist en tv-producent van
o.a. reconstructies van de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol.

http://www.museum-security.org

http://www.museumbeveiliging.com

http://www.handboekveiligheidszorgmusea.nl

April 24th, 2008

Posted In: Geen categorie

Tags: , , , , ,