museumwacht.nl

Nieuwsbrief CHV trainingen

Vanaf het najaar 2010 al 200 medewerkers van collectiebeheerders getraind 

Collectie Hulpverlenings(CHV)-trainingen van MuseumWacht en Museum Security Network een groot succes!

Naar aanleiding van een nog steeds zeer lezenswaardig rapport door toenmalig Erfgoedinspecteur Hanna Pennock – Het risicobeheer in twintig verzelfstandigde rijksmusea; een inventarisatie (Den Haag, 2000) – besloot het Instituut Collectie Nederland onder de enthousiaste leiding van Antoinette Visser (tegenwoordig directeur van het Haags Historisch Museum) aandacht te besteden aan het  calamiteitenbeheer bij Nederlandse erfgoedbeheerders en dan met name aan de zorg voor de collectie bij incidenten en calamiteiten. Als eerste werd in 2002 een pilotproject opgezet met achttien Haagse musea, bibliotheken en archieven. Voor de inhoudelijke expertise werd gebruik gemaakt van Ton Cremers, voormalig Hoofd Bewaking, Beveiliging en Veiligheid van het Rijksmuseum te Amsterdam en oprichter van het internationaal zeer gewaardeerde Museum Security Network. Parallel aan de Haagse Pilot, inmiddels zelfs over onze landsgrenzen een begrip, schreven Marja Peek en Ton Cremers de Handleiding voor het maken van calamiteitenplannen voor collectiebeherende instellingen; uitgave ICN, inmiddels uitverkocht maar als PDF te downloaden op:
http://icn.nl/nl/bibliotheek/publicaties/pub-handleiding-maken-calamiteitenplan.

De Haagse Pilot werd november 2003 afgesloten met een zeer druk bezocht congres in het Zuid-Hollandse provinciehuis onder de titel Glamor for Safety and Security(http://www.icn.nl/bibliotheek/publicaties-medewerkers-icn/peek-m-pub-glamour-safety-security).
Uit de Haagse Pilot ontstond het Haags Preventienetwerk waaraan onder andere de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, het Koninklijk Huisarchief, het Haags Gemeentearchief, het Museon en het Gemeentemuseum, het Mauritshuis, de Tweede Kamer, Museum Bredius, het
Eschermuseum, Meermanno Westreenianum / Huis van het Boek en Beelden aan Zee aan deelnemen.
De Haagse Pilot en het Haags Preventienetwerk dienden als voorbeeld voor overeenkomstige projecten in Leiden, Delft en Rotterdam. Inmiddels hebben honderden erfgoedbeheerders in heel Nederland – als laatste is nu de provincie Friesland aan zet – deelgenomen aan projecten waarbij gezamenlijk werd gewerkt aan calamiteitenplannen met bijzondere aandacht voor de collectie. Het format van die projecten ontstond uit een door Ton Cremers begin jaren 2000 gemaakt calamiteitenplan voor museum Boijmans Van Beuningen en de door Peek en Cremers geschreven publicatie over dit onderwerp. Daarnaast werd gebruik gemaakt van een werkmap en digitale informatie samengesteld door het ICN en Ton Cremers. Al met al was Ton Cremers – in vrijwel alle projecten ondersteund door Jeroen Jochems van de DocumentenWacht / MuseumWacht – inhoudelijk deskundige voor projecten waar de afgelopen acht jaar ruim 500 collectiebeheerders aan deelnamen. Hierdoor is bij Cremers en Jochems zeer veel ervaring opgedaan in de organisatie van collectiebescherming bij incidenten en calamiteiten. Jeroen Jochems was daarnaast betrokken bij vele kleine en soms zelfs zeer grote (TU Delft) collectiebedreigende calamiteiten. Cremers en Jochems vormen daar waar het gaat om bescherming van collectie bij incidenten een “winning team”.

 
     

Vanaf najaar 2010 hebben Cremers en Jochems hun ervaring ingezet bij het geven van collectiehulpverleningstrainingen (CHV) op locatie bij collectiebeheerders of in Beekbergen bij de DocumentenWacht / MuseumWacht. In de voorbije maanden werden meer dan 200 medewerkers
van collectiebeheerders getraind in het redden van collectie bij incidenten. De komende maanden zullen er nog velen volgen. De cursisten worden – naast een kort theoretisch deel – vooral getraind in de praktijk van het redden waarbij schades als zuuraanval op een schilderij, vandalisme, onopzettelijke beschadiging, brand-, roet- en waterschade aan bod komen. Uitgangspunt is: adequaat praktisch handelen daar waar de situatie dat eist om vervolgschade te voorkomen en stabiliseren in afwachting van deskundige ondersteuning. Voor de deelnemers een inspannende en enerverende dag. Uit de evaluaties blijkt keer op keer weer dat de cursisten deze dag als leerzaam en nuttig ervaren, waarbij ook de sfeer waarin de training plaatsvindt zeer gewaardeerd wordt.

Meer informatie over CHV trainingen KLIK HIER of mail naar info@chv-training.net

Aanmelden voor CHV training KLIK HIER


Nieuwsbrief CHV trainingen.

July 16th, 2011

Posted In: COLLECTIEHULPVERLENING

Naar aanleiding van een nog steeds zeer lezenswaardig rapport door
toenmalig Erfgoedinspecteur Hanna Pennock – Het risicobeheer in
twintig verzelfstandigde rijksmusea; een inventarisatie (Den Haag,
2000) – besloot het Instituut Collectie Nederland onder de
enthousiaste leiding van Antoinette Visser (tegenwoordig directeur van
het Haags Historisch Museum) aandacht te besteden aan het
calamiteitenbeheer bij Nederlandse erfgoedbeheerders en dan met name
aan de zorg voor de collectie bij incidenten en calamiteiten. Als
eerste werd in 2002 een pilotproject opgezet met achttien Haagse
musea, bibliotheken en archieven. Voor de inhoudelijke expertise werd
gebruik gemaakt van Ton Cremers, voormalig Hoofd Bewaking, Beveiliging
en Veiligheid van het Rijksmuseum te Amsterdam en oprichter van het
internationaal zeer gewaardeerde Museum Security Network. Parallel aan
de Haagse Pilot, inmiddels zelfs over onze landsgrenzen een begrip,
schreven Marja Peek en Ton Cremers de Handleiding voor het maken van
calamiteitenplannen voor collectiebeherende instellingen; uitgave ICN,
inmiddels uitverkocht maar als PDF te downloaden op:
http://icn.nl/nl/bibliotheek/publicaties/pub-handleiding-maken-calamiteitenplan.

De Haagse Pilot werd november 2003 afgesloten met een zeer druk
bezocht congres in het Zuid-Hollandse provinciehuis onder de titel
Glamour for Safety and Security
(http://www.icn.nl/bibliotheek/publicaties-medewerkers-icn/peek-m-pub-glamour-safety-security).
Uit de Haagse Pilot ontstond het Haags Preventienetwerk waaraan onder
andere de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, het
Koninklijk Huisarchief, het Haags Gemeentearchief, het Museon en het
Gemeentemuseum, het Mauritshuis, de Tweede Kamer, Museum Bredius, het
Eschermuseum, Meermanno Westreenianum / Huis van het Boek en Beelden
aan Zee aan deelnemen.

De Haagse Pilot en het Haags Preventienetwerk dienden als voorbeeld
voor overeenkomstige projecten in Leiden, Delft en Rotterdam.
Inmiddels hebben honderden erfgoedbeheerders in heel Nederland – als
laatste is nu de provincie Friesland aan zet – deelgenomen aan
projecten waarbij gezamenlijk werd gewerkt een calamiteitenplannen met
bijzondere aandacht voor de collectie. Het format van die projecten
ontstond uit een door Ton Cremers begin jaren 2000 gemaakt
calamiteitenplan voor museum Boijmans Van Beuningen en de door Peek en
Cremers geschreven publicatie over dit onderwerp. Daarnaast werd
gebruik gemaakt van een werkmap en digitale informatie samengesteld
door het ICN en Ton Cremers.
Al met al was Ton Cremers – in vrijwel alle projecten ondersteund door
Jeroen Jochems van de DokumentenWacht / MuseumWacht – inhoudelijk
deskundige voor projecten waar de afgelopen acht jaar ruim 500
collectiebeheerders aan deelnamen. Hierdoor is bij Cremers en Jochems
zeer veel ervaring opgedaan in de organisatie van collectiebescherming
bij incidenten en calamiteiten. Jeroen Jochems was daarnaast betrokken
bij vele kleine en soms zelfs zeer grote (TU Delft)
collectiebedreigende calamiteiten. Cremers en Jochems vormen daar waar
het gaat om bescherming van collectie bij incidenten een “winning
team”.

Vanaf najaar 2010 hebben Cremers en Jochems hun ervaring ingezet bij
het geven van collectiehulpverleningstrainingen (CHV) op locatie bij
collectiebeheerders of in Beekbergen bij de DokumentenWacht /
MuseumWacht. In de voorbije maanden werden meer dan 200 medewerkers
van collectiebeheerders getraind in het redden van collectie bij
incidenten. De komende maanden zullen er nog velen volgen. De
cursisten worden – naast een kort theoretisch deel – vooral getraind
in de praktijk van het redden waarbij schades als zuuraanval op een
schilderij, vandalisme, onopzettelijke beschadiging, brand-, roet- en
waterschade aan bod komen. Uitgangspunt is: adequaat praktisch
handelen daar waar de situatie dat eist om vervolgschade te voorkomen
en stabiliseren in afwachting van deskundige ondersteuning. Voor de
deelnemers een inspannende en enerverende dag. Uit de evaluaties
blijkt keer op keer weer dat de cursisten deze dag als leerzaam en
nuttig ervaren, waarbij ook de sfeer waarin de training plaatsvindt
zeer gewaardeerd wordt.

Meer informatie: info@chv-training.net

June 10th, 2011

Posted In: COLLECTIEHULPVERLENING

800 kunstwerken van de kunstenaar Ko van de Ree moesten vervoerd worden. Na een inventarisatie te hebben gemaakt van de hoeveelheid kunst die aanwezig was in het gebouw is er gekeken hoe dit het beste mogelijk was om deze te vervoeren. De 400 schilderijen, 200 aquarellen, 30 boekendozen en 30 tinnen vazen konden op locatie worden ingepakt en met een vrachtwagen simpel vervoerd worden. De 200 enorme beelden in de tuin zorgde voor iets meer kopzorgen. Met een grote kraan zijn alle beelden over het dak van de woning heen getild. Waarna ze eindelijk getransporteerd konden worden naar Friesland. Dit heeft nog veel moeite gekost maar na een lange reis zijn de stukken van Ko van de Ree aangekomen in Friesland.

 

lees meer: Ko van de Ree.

May 11th, 2011

Posted In: COLLECTIEHULPVERLENING

This content is password protected. To view it please enter your password below:

January 26th, 2011

Posted In: COLLECTIEHULPVERLENING

Op 28 oktober vond in het Audax Textielmuseum Tilburg de workshop Collectie Hulpverlening (CHV) plaats. Deze 1-daagse training werd georganiseerd door Erfgoed Brabant en bestond uit een deel theorie en praktijk. Aan de orde kwamen het calamiteitenplan, de meest voorkomende incidenten uit de eigen organisatie, de praktijk van reddingsoperaties: wat te doen / wat niet te doen, het daadwerkelijk beredderen van nat geworden, beschadigde en beroete objecten met gebruikmaking van de hulpmiddelen.

De uitvoering van de workshop was in handen van Ton Cremers en van Jeroen Jochems. Ton Cremers is van Museum Security Network en heeft ruim 25 jaar ervaring in de erfgoedsector en deed projecten over de gehele wereld. Hij is (mede)auteur van het Handboek Veiligheidszorg voor Musea en de Handleiding voor het maken van calamiteitenplannen voor collectiebeherende organisaties. Jeroen Jochems is van MuseumWacht / DocumentenWacht. Met zijn bedrijven is hij actief geweest bij grote calamiteiten, zoals de brand bij de TU Delft en een brand in de Koninklijke Bibliotheek, maar ook bij kleinere calamiteiten in vele musea en archieven. Daarbij zijn een grote hoeveelheid en een grote variatie aan kunstobjecten, waardevolle boekwerken en archieven gered van de ondergang.
Aan deze workshop deden mee: twee vertegenwoordigers van Museum De Dorpsdokter te Hilvarenbeek, drie van de afdeling DIV van de gemeente Tilburg, twee van het Audax Textielmuseum Tilburg en de CHV-coördinator van het Regionaal Archief Tilburg zijnde Jean-Paul Korst tevens ploegleider BHV aldaar. Daarnaast maken voorgenoemde organisaties ook deel uit van het Cultureel Preventienetwerk Tilburg-Hilvarenbeek die verder bestaat uit de Stichting Reuzengilde, Brandweer Tilburg, Politie Midden en West Brabant, Museumbrouwerij De Roos, de Brabant Collectie, Museum De Pont, Scryption, Natuurmuseum Brabant, Likeur & Frismuseum en stichting Erfgoed Brabant.
Sinds augustus 2009 heeft het Regionaal Archief Tilburg een calamiteitenplan. Het calamiteitenplan is een overzicht en een afspraken- en waarschuwingssysteem, te gebruiken bij calamiteiten. Het is tevens bedoeld om je op calamiteiten voor te bereiden. In het calamiteitenplan komt niet alleen de bescherming van personen en gebouw aan bod (BHV = bedrijfshulpverlening), maar ook de veiligheid van de collectie (CHV = collectiehulpverlening). Het is geschreven om in noodsituaties zoveel mogelijk de regie in handen te houden en tijd te winnen. Als er adequaat gereageerd wordt op calamiteiten kan veel (vervolg)schade worden voorkomen. Bovendien gaat er van het plan een preventieve werking uit. Door het invoeren en actueel inhouden wordt immers voortdurend de aandacht gevestigd op de veiligheidszorg. Zo’n CHV-workshop heeft daar een enorme bijdrage aangeleverd zodat het Regionaal Archief Tilburg is voorbereid op noodsituaties.

TRAINING COLLECTIEHULPVERLENING » Blog Archive » Workshop Collectie Hulpverlening (CHV) in het Audax Textielmuseum Tilburg.

January 25th, 2011

Posted In: COLLECTIEHULPVERLENING