Veiligheid cultureel erfgoed belicht in nieuwe kennispublicatie

http://www.nifv.nl/web/show/id=193299/contentid=4047

April 5, 2013
Brandweer Nederland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben meegewerkt aan een kennispublicatie die is uitgegeven door Infopunt Veiligheid, onderdeel van het IFV. Deze kennispublicatie geeft brandweer en cultureel-erfgoedbeheerders beter inzicht in elkaars werkgebied. 

Begripswereld van cultureel erfgoed

Ons land telt zo’n 60.000 rijksmonumenten variërend van gebouwen, groene monumenten en collecties van musea, archieven, bibliotheken. Bijna iedere week loopt in Nederland een monument schade op door brand of (blus)waterschade of gaat zelfs verloren. Echter, voor brandweer en erfgoedbeheerder ligt de begripswereld van cultureel erfgoed vaak nog ver uit elkaar.Hoe zit het met (brand)veiligheidsbeleid en met de uitvoering ervan voor cultureel erfgoed? Worden incidenten geregistreerd? Op welke wijze verloopt de samenwerking van erfgoedbeheerders met de brandweer en op welke gebieden kunnen ze elkaar bijvoorbeeld proactief en preventief helpen?

De Nachtwacht als vuurlast

Belangrijke vragen die u als erfgoedbeheerder, hulpverleningsdienst of bestuurder kunt hebben over de veiligheid van cultureel erfgoed worden in deze kennispublicatie krachtig samengevat. Naast een gedrukte versie is ook een download van de kennispublicatie met de alleszeggende titel ‘De Nachtwacht als vuurlast?’beschikbaar op www.infopuntveiligheid.nlHebt u behoefte aan meer achtergrondinformatie? Ga dan naar hetdossier Brandweer en cultureel erfgoedop www.infopuntveiligheid.nl

++++++++++
Ton Cremers
+31624224620
http://www.linkedin.com/in/toncremers
https://groups.google.com/group/museum_security_network
http://www.museum-security.orgStolen Egyptian Ka Nefer Nefer Mask in Saint Louis Art Museum<http://tinyurl.com/7r6kosa>

++++++++++++++++++++++++++++NIFV – Veiligheid cultureel erfgoed belicht in nieuwe kennispublicatie.

April 5th, 2013

Posted In: Brand algemeen, brand museum, brandbeveiliging

This content is password protected. To view it please enter your password below:

February 23rd, 2012

Posted In: Brand algemeen, brand museum

This content is password protected. To view it please enter your password below:

December 31st, 2011

Posted In: Brand algemeen

This content is password protected. To view it please enter your password below:

August 2nd, 2011

Posted In: Brand algemeen, brand museum

This content is password protected. To view it please enter your password below:

August 11th, 2010

Posted In: Brand algemeen, brand museum

Op 3 november 2008 heeft het Haags Preventie Netwerk samen met de brandweer Haaglanden een oefening gehouden, waarbij de brandweer schilderijen evacueerde uit een onder de rook staande ruimte. Hier vindt u verslagen van de oefening, foto’s en een filmverslag met onder andere infrarood-opnamen van de brandweer tijdens de oefening.

Zie: http://www.kvce.nl/rubrieken/rubriek/netwerken/uitvoering/haagspreventienetwerk/ontruimingsoefening/

March 4th, 2009

Posted In: algemeen, Brand algemeen

Op 3 november 2008 heeft het Haags Preventie Netwerk samen met de brandweer Haaglanden een oefening gehouden, waarbij de brandweer schilderijen evacueerde uit een onder de rook staande ruimte. Hier vindt u verslagen van de oefening, foto’s en een filmverslag met onder andere infrarood-opnamen van de brandweer tijdens de oefening.

Zie: http://www.kvce.nl/rubrieken/rubriek/netwerken/uitvoering/haagspreventienetwerk/ontruimingsoefening/

March 4th, 2009

Posted In: algemeen, Brand algemeen

Evaluatie van de crisisbeheersing en vergunningverlening rond de verwoestende brand bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft

Zie de bijlage

March 1st, 2009

Posted In: Brand algemeen